IDS I ISTRIJANSTVO-ODNOS PREMA HRVATIMA


Stanovnici Istre su Istrani, a kada se kaže Istrijani (od talijanskog Istriani), onda taj izraz označava regionalni identitet i ima političke konotacije. IDS od svog osnutka 14.veljače 1990 zagovara regionalizam. I sam je jedan od osnivača Ivan Pauletta rekao na onivačkoj skupštini:”IDS su osnovali autohtoni Istrijani,kako bi vratili duh predaka, koji nikada nisu bili svoj … More IDS I ISTRIJANSTVO-ODNOS PREMA HRVATIMA