Četiri jahača apokalipse već jašu- u povodu Svih svetih i Dušnog dana


Liturgijska ili Crkvena godina Je godišnji ciklus razdoblja i blagdana u kršćanskim crkvama kojim se određuje u koje doba treba održavati koji liturgijski obred i na koji način. Svako razdoblje i blagdan u liturgijskoj godini ima svoje značenje i pravila liturgijskih slavlja, posebno mise. Tu spada sadržaj mise, čitanja, boje liturgijskog ruha i ostalo. Liturgijsku … More Četiri jahača apokalipse već jašu- u povodu Svih svetih i Dušnog dana