Došašće 2021.godine u znaku global-totalitarizma


Došašće obilježavamo kroz četiri nedjelje, koje kao simbol predstavljaju svijeće na adventskom vijencu. Prva je svijeća  nade. Nazivaju je još i postilica ili proročanska u sjećanje na proroka Izaiju koji je prorokovao Kristovo rođenje, a prorok nas poziva na budnost i na bdijenje, na nadu. Druga svijeća naziva se Betlehemska svijeća,  svijeća mira. ili pomirilica, … More Došašće 2021.godine u znaku global-totalitarizma