Boga i Božju silu zamijeniše sa civilnom vlasti. Pišu li Papa i njegovi sljedbenici neku novu Bibliju?


Bostonski kardinal napao „mlado, konzervativno“ svećenstvo Kardinal Seán P. O’Malley, jedan od bliskih savjetnika pape Franje, govorio je protiv konzervativnih pripadnika katoličkog klera, te branio papine optužujuće komentare, poput onih o konzervativnoj medijskoj kući EWTN. Bostonski kardinal, koji je dio Papinog savjetodavnog vijeća od sedam kardinala, bavio se svojim shvaćanjem problema “konzervativnog svećenstva” i “problemom” … More Boga i Božju silu zamijeniše sa civilnom vlasti. Pišu li Papa i njegovi sljedbenici neku novu Bibliju?