Pepelnica-čista srijeda


“Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti” – “Memento homo quia pulvis es… Početak je korizme. Tim rječima započinjemo korizmu. Ona nas podsjeća da smo krhki, prolazni i smrtni. Pepeo je simbol pokore i pomaže nam razviti duh poniznosti i žrtve. Posipamo se pepelom kako bismo obuzdali oholost svojih … More Pepelnica-čista srijeda