Mogu li vladajući političari konačno shvatiti da služe narodu, a ne da im narod služi samo zato da postanu vladajući?


Često se postavlja to pitanje kakvu smo Hrvatsku državu htjeli, a kakvu imamo danas? Što su vladajući učinili za hrvatski narod? Štetu, samo štetu! Jedina korist ili da se tako izrazim dobitak je da smo konačno dobili državu Hrvatsku, međunarodno priznatu , članicu Ujedinjenih naroda, Europske unije i NATO. Ali ni to nam nije poklonjeno. … More Mogu li vladajući političari konačno shvatiti da služe narodu, a ne da im narod služi samo zato da postanu vladajući?