Štorice iz Proštine


Dr Ante Ciliga, alias Tone Valić Uvod Mila braćo, Proštinari i Istrijanci Kad mi je doša ti pensir u glavu, moje srce je ulovila nika slatka teplinja: da ću se ja tako ne samo najlipše odužiti mojen  istrijanskemu selu, ko me je rodilo i zgojilo, s kin smo se toliko puti skupa veselili i plakali … More Štorice iz Proštine