Jugoslaveni,  titoisti , orjunaši i lažni crveni antifašisti iz ropotarnice YU povijesti nespojivi su sa demokratskom Hrvatskom


Nitko više ne poštuje  Odluku Hrvatskog Sabora od 8.listopada 1991.godine da Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida sve državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,[1] -da  Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije … More Jugoslaveni,  titoisti , orjunaši i lažni crveni antifašisti iz ropotarnice YU povijesti nespojivi su sa demokratskom Hrvatskom