USKRS- PROMIŠLJANJA


VELIK SI GOSPODINE ,I HVALE DOSTOJAN VEOMA (PS 145,3)

VELIKA JE SNAGA TVOJA I MUDROSTI TVOJOJ NEMA MJERE (PS 147,5 )

I želi te hvaliti sićešan čovjek,sićušan djelić tvojega stvorenja. Daj da te tražim Gospodine! Što si dakle Bože moj? Što si ako ne Gospodin Bog? Tko će mi dati da se smirim u tebi’ Tko će mi dati sa dođeš u moje srce ,pa da zaboravimn svoje zla i zagrlim jedino dobro svoje ,tebe’? Bože moj ne bi me uopće bilo ,da ti nisi u meni, ili me možda ne bi bilo da ja nisam u tebi,iz kojeg je sve ,po kojem je sve,u kojemu je sve?( Rim11,36 ) Kamo da te zazivam,kad sam u tebi? Ili odakle bi došao u mene? Kamo da uzmaknem izvan neba i zemlje,da odanda dođe u mene Bog moj koji je rekao: Nebo i zemlja je ispunjeno? (Jr23,24 ) Reci mi po milosrđu svome ,Gospodine Bože moj,što si ti meni? Kaži  duši mojoj: Spasenje tvoje ja sam ( Ps 35,3) A za mene je dobro oslanjati se na Boga (Ps73,28 ),jer ako ne ostanem u njemu ,neću moći ostati ni u sebi.

Pred vječnom istinom i ljepotom čovjek otkriva svoju zlu narav -grijeh.Život je velika kušnja, bore se zle žalosti čovjekove,sa njegovim dobrim radostima, a na kojoj će strani biti pobjeda, ovisi o njemu samom. Čovjek mora odoljeti mnogim kušnjama duha i tijela,zapleće se ,ali  je Gospodin taj koji ,ga izbavlja ,jer je milosrđe tvoje pred očima mojim (Ps 26,3 ) .Pravi posrednik kojeg si po svojem milosrđu objavio i ljudima poslao,da se na njegovu primjeru nauče i samoj poniznosti, stupio je među smrtne griješnike i besmrtnog Pravednika ,smrtan kao ljudi,pravedan kao Bog, Isus Krist. Isus Krist ,koji je umro za sve ,da oni koji žive ne žive više za sebe ,nego za onoga koji je umro za njih (2Kor5,15), Evo Gospodine ,na tebe prebacujem svoj život, ti znaš moje slabosti i moju snagu,pouči me i okrijepi me! Tvoj Jedinorođenac otkupio me svojom krvlju i u njemu je sva snaga i blago mudrosti i znanja.

Najveći događaj u Isusovu životu jest Uskrsnuće! I kao što je uskrsnućem Krist Sin Božji, novi proslavljeni čovjek,tako i mi poslije križa moramo biti nova stvorenja,drugi ljudi,obnovljeni nakon korizme ,Isusove muke ,smrti i uskrsnuća.Kršćaninu su ispunjenje Kristovih načela pravi život i puna slava. Jer tko sa Kristom na ovom svijetu živi i umire,sa njime će i uskrsnuti i u nebu slaviti pobjedu. To je značenje i poruka Kristova uskrsa i našeg i našeg sutrašnjeg uskrsnuća.

NEKA SVIMA BUDE SRETAN KRISTOV USKRS !