JE LI UŽIČKO KOLO DOISTA IZRAZ MULTIKULTURALNOSTI ILI PROVOĐENJE MEMORANDUMA SANU 2 U ISTRI


DANI SRPSKE KULTURE U OZRAČJU SRPSKE POLITIKE PREMA HRVATSKOJ I HRVATIMA

Dani srpske kulture su manifestacija koja se održava od 2006. godine. Temeljem prava kao nacionalna manjina, kroz svoje udruge i kulturna društva, Srbi u Republici Hrvatskoj iz proračuna godišnje (podatci za 2011. godinu) primaju 11 milijuna kuna. (Vikipedija)

Za održavanje 9.dana srpske kulture izdvojeno je 20 000 kn i iz gradskog proračuna grada Pule, Klubu Srba Istarske županije,a 47 000 je izdvojio grad Rovinj.

Click to access 6-odluka-o-dodjeli-financijskuh-sredstava-udrugama-iz-uo-za-kulturu.pdf

U uvodu je naznačeno da se ti Dani održavaju temeljem prava kao nacionalne manjine,pa da vidimo o  kojim se to pravima radi:

 • Prvi Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina(NN 65/91) donesen je u prosincu 1991. godine. Taj je zakon o nacionalnim manjinama i zajednicama jamčio ljudska prava i slobode, kulturnu autonomiju, razmjerno sudjelovanje manjina u predstavničkim i drugim tijelima,poseban status općinama u kojima pripadnici neke manjine čine natpolovičnu većinu,proporcionalnu raspodjelu namještenika općinskih sudova i policijskih uprava sa sastavom stanovništva,obrazovanje na jeziku i pismu manjine, sudsku zaštitu, te druga prava.
 • Dva zakona koja reguliraju upotrebu manjinskih jezika donesena su u svibnju 2000.godine, na početku mandata šesteročlane koalicije lijevog centra. To su
 • Zakon opravu na obrazovanje nacionalnih manjina(NN51/00) i
 • Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina(NN51/00)
.
 • U Zakonu o pravu na obrazovanje ističe se da nacionalne manjine imaju pravo na obrazovanje na manjinskom jeziku na svim obrazovnim razinama, a ostvarivanje tog prava može se potaknuti, između ostalog, i pozitivnom diskriminacijom.
 • U prosincu 2002. godine donesen je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji je vrlo pozitivno ocijenjen i od jednih i od drugih. Kao odredbe najvažnije za ostvarivanje manjinskih prava navode se rješavanje pitanja manjinske zastupljenosti u Saboru, te u tijelima lokalne i regionalne samouprave, što je omogućeno u prvoj polovici 2003. izmjenama i dopunama dvaju zakona koji reguliraju parlamentarne i lokalne izbore. Osim zastupljenosti u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, Ustavni zakon jamči pripadnicima nacionalnih manjina i zastupljenost u upravnim i pravosudnim tijelima.Po izmijenjenom Zakonu o izboru zastupnika u Hrvatski sabor manjine su dobile 8 zastupničkih mjesta, od kojih tri za predstavnike srpske manjine
Talijani i Madžari, koji sudjeluju u ukupnoj populaciji s manje od 1,5% stanovnika, osigurale za sebe neka prava uz pomoć ranije potpisanih ugovora o međusobnoj zaštiti manjina između zemlje stanovanja i zemlje porijekla.
Ovo je, naravno, dobro za pripadnike tih manjina, ali ukazuje na to da se nije  sijedio isključivo Ustavni zakon, jer bi uprotivnom i Bošnjaci (njih 20,755), kao manjina brojniji i od Talijana (19,636) i od Madžara (16,595), trebali imati svog zastupnika u Saboru.
 • Biranje predstavnika nacionalnih manjina ujedinice lokalne i regionalne samouprave također je uređeno izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(NN45/03), a po uputama iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.U općinama, gradovima i županijama u kojima neka manjina čini 5-15 % stanovništva, ona ima pravo na zastupljenost, a u jedinicama u kojima sudjeluje s više od 15 % stanovništva ima pravo na razmjernu zastupljenost.

U Hrvatskoj se najznačajniji dio sredstava za manjine raspoređuje preko Savjeta za nacionalne manjine, autonomnog tijela pri Vladi (inače, manjinske projekte također podupire i tamošnje Ministarstvo kulture na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi – oko 2,2 milijuna eura izdvojeno u 2015.)

Prema popisu stanovništva 2011 udio Srba za grad Pulu je 6,01%

Narod Broj
stanovnika
%
Hrvati 40.302 70,141%
Albanci 605 1,05%
Austrijanci 7 0,01%
Bošnjaci 2011 3,5%
Bugari 15 0,03%
Crnogorci 372 0,65%
Česi 44 0,08%
Italijani 2.545 4,43%
Mađari 165 0,29%
Makedonci 208 0,36%
Nijemci 30 0,05%
Poljaci 27 0,05%
Romi 443 0,77%
Rumuni 15 0,03%
Rusi 37 0,06%
Rusini 21 0,04%
Slovaci 50 0,09%
Slovenci 549 0,96%
Srbi 3.454 6,01%
Turci 1 0%
Ukrajinci 35 0,06%
Vlasi 1 0%
Židovi 3 0,01%
Ostali1 235 0,41%
Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti2 509 0,89%
Regionalna pripadnost3 4.152 7,23%
Neraspoređeno4 43 0,07%
Ne izjašnjavaju se5 1.258 2,19%
Nepoznato6 323 0,56%
Ukupno 57.460 100%

Postotak udjela nacionalnih manjina po popisu stanovništva 2011 godine u Istri

Hrvati 142173 68,33
Talijani 12543 6,03
Srbi 7206 3,46
Bošnjaci 6146 2,90
Albanci 2393 1,15
Slovenci 1793 0,86
Crnogorci 759 0,36
Romi 858 0,41
Ostali 827 0,40
Nisu se izjasnili 4078 1,96
Regionalna pripadnost 25203 12,11

Iz ove tabele vidljivo je da u cjeloj Istri ima samo 3,46% Srba, a to je manje od 5%. Grad Pula ima 6,01% i zastupljeni su u gradskim tijelima,

Svi pripadnici nacionalnih manjina u Istri dobivaju određena sredstva iz Proračuna gradova u Istri,pa nije sporno da i srpska nacionalna manjina dobije određeni izsnos za svoje aktivnosti. Međutim ovdje se ne radi o učestvovanju pripadnika srpske nacionalne manjine  t.j. lokalnih Srba u raspodjeli sredstava i u danima srpske kulture,već o učestvovanju Srba iz Srbije  i ostalih izvođača u Istarskim gradovima Pula,Rovinj i Umag, i to traje li traje po 7 dana.

Kada se uzme u obzir slijedeće činjenice , ta manifestacija kod Hrvata poprima negativnu konotaciju. Ne toliko sama manifestacija u zatvorenim objektima ,već javna demonstracija po ulicama i trgovima. Reći će mnogi “tko voli neka izvoli” A zbog čega onda ne bi i hrvatski pjevač MP Thompson mogao pjevati u pulskoj Areni? Pa tko voli neka izvoli! Po kojim kriterijima su Dani srpske kulture prihvatljiviji od hrvatskog pjevača? Istra je dio Republike Hrvatske ,jedna od Županija i hrvatski pjevač ,branitelj ,koji je učestvovao u obrani svoje domovine Hrvatske ,na hrvatskom tlu ,mu je ta ista vlast u Istri zabranila pjevanje  u pulskom Amfiteatru, a folklorašima  iz Srbije ,koja je bila agresor  na Hrvatsku ,dopustila da plešu ” užičko kolo ” na gradskim trgovima? Doista apsurdno! Kriteriji su licemjerni ,nedemokratski i nisu uopće u skladu sa multikulturalnošću ,kojom se IDSova vlast u Istri busa u prsa! Ako mogu folkloraši iz države koja je izvršila agresiju na Hrvatsku ,onda može i hrvatski pjevač., branitelj! To bi bilo demokratski ,multikulturalno i u skladu sa suživotom!

Opće je poznato da su Srbi bili agresori na Republiku Hrvatsku i da su počinili neviđene zločine ,za koje se nota bene nisu nikada ispričali ,a kamoli ih priznali. Naprotiv i danas izigravaju žrtvu! Dovoljno da se pročitaju ,pogledaju i poslušaju izjave dužnosnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj i Republici Srbiji prigodom obilježavanja vojno redarstvene akcije OLUJA.

 • Kratak rezime zločina i razaranja u Domovinskom ratu:
 • 1991. stradalo 590 naselja u 57 općina od kojih je 35 do temelja uništeno, dok su 34 pretrpjela teška oštećenja (među njima su veći gradovi kao Vukovar, Vinkovci, Osijek, Pakrac, Gospić, Dubrovnik, Karlovac i dr), a da je počinjena šteta te godine procijenjena na oko 3,2 milijarde američkih dolara. Od općina koje nisu okupirane najviše stanova je stradalo u općinama Osijek (20.500 ili oko 34 posto stambenog fonda), Vinkovci (12.980 ili oko 41 posto), Pakrac (8100 ili oko 76 posto), Slavonski Brod (7475 ili oko 21 posto), Karlovac (6633 ili oko 22 posto), Nova Gradiška (6624 ili oko 33 posto), Valpovo (5775 ili oko 49 posto) i Novska (2984 ili oko 35 posto).
 • djece poginule uslijed ratnih razaranja u Republici Hrvatskoj navedena su imena 402 poginule djece, uz napomenu da to nije konačan broj poginule djece u Domovinskom ratu. Istodobno, ranjeno je 1044 djece. Bez jednog roditelja ostalo je 5497 djece, a 74 djece je ostalo bez oba roditelja.
 • tijekom Domovinskog rata ukupno je ranjeno 30.578 osoba. Od toga čak 7169 civila, 21.959 hrvatskih branitelja, 58 pripadnika mirovnih snaga UN-a i 613 neprijateljskih vojnika.

U ratu je poginulo preko 21.000 ljudi: 13.583 na hrvatskoj strani (uključivo nestale) po Ivi Goldsteinu ili 15.970 prema Draženu Živiću, znanstvenom suradniku Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”, pa 8.039 na srpskoj strani, od toga 6.760 na područjem pod kontrolom pobunjenih Srba, a 1.279 vojnika JNA, prema beogradskim službenim podatcima. Ratom i ratnim razaranjem je bilo obuhvaćeno 54% hrvatskog ozemlja gdje je živilo 36% hrvatskog pučanstva. Pod okupacijom se našlo 14.760 km2 ili 26% hrvatskog ozemlja.NIJEDAN hrvatski vojnik nije stupio na teritorij Srbije. U prosincu 1991. godine je u Hrvatskoj bilo oko 550.000 prognanika i izbjeglica, a 150.000 ljudi je bilo u izbjeglištvu u inozemstvu. Po podatcima Državne revizije za popis i procjenu ratne štete je izravna ratna šteta u Hrvatskoj u razdoblju 1990.–1999. godine iznosila 236.431.568.000 kuna ili 65.350.635.000 DEM. Po inim podatcima je uništeno 180,000 domova, 25 % hrvatskog gospodarstva i prouzročeno je 27 milijardi $ materialne štete.

Na okupiranim dijelovima hrvatskoga teritorija zabilježena su brojna iživljavanja srpskih ekstremista i vrlo okrutna ubojstva Hrvata i ostaloga pučanstva nesrpskoga podrijetla. Do 31.listopada 2001. iz više od 130 masovnih grobnica (Novo groblje u Vukovaru, Ovčara kraj Vukovara, Lovas, Tovarnik, Saborsko, Baćin, Škabrnja, Voćin i druga mjesta) ekshumirane su 3292 žrtve velikosrpske agresije (od toga je identificirano njih 2662), a još se tragalo za 1422 nestale osobe (u veljači 2006. tragalo se za još 1142 osobe). Od 1991. kroz srpske logore u Jugoslaviji i Hrvatskoj (Begejci, Beograd, Bileća, Glina, Knin, Manjača, Morinje, Niš, Sremska Mitrovica, Stara Gradiška, Stojićevo), prošlo je oko 8500 hrvatskih građana (300 zatočenih ubijeno je u logorima u Srbiji). (podaci Ureda Vlade RH za zatočene i nestale, 2001.)

Nakon svih ovih iznesenih podataka pitam se kako ne razmišljaju obnašatelji vlasti u Istri o neprimjerenom “igranju užičkog  kola ” na gradskim trgovima istarskih gradova, ili to njih apsolutno ne dira? Reći će da je rat završio i da život ide dalje! Točno za njih i njihove istomišljenike nije ni prestajao ići dalje ,jer ih rat nije ni okrznuo,a kamoli  da im je netko ne daj Bože stradao ili im kuću bombardirao. No za mnogobrojne žrtve rata traume su ostale ,i to trajne ,bilo fizičke ,bilo psihičke, o čemu se uopće ne vodi računa.

   • Neizostavno moram naglasiti da predstavnici srpske nacionalne manjine na čelu sa Miloradom Pupovcem stalno provociraju hrvatsko stanovništvo. Ne mogu ,a ne spomenuti njihov list Novosti u kojem se pod satirom ,izruguju hrvatskim državnim simbolima i neprestano huškačkom politikom podriva same temelje RH. Rugati se sa himnom države koja te financira ,je krajnje politički i ljudski nekorektno .Kako god je proglasili satirom,ono je čisto i zlobno ruganje,jer čim se spominje oružje ,to više nije bezazleno.”Lijepa naša haubico” . Ili novi primjer požara koji haraju ,a već se i zna da su mnogi i podmetnuti,”Lijepa naša ,lijepo gori”2fx3bgbpu5yw3hevfp7or8a7c36 novosti
  • Lijepa naša haubico, Oj ti švapska cijevi mila, Stare salve djedovino, Da bi vazda sve pobila!

   Mila, kanonado slavna, Sila si nam ti jedina. Mila, kuda si nam ravna, Mila si neselektivna!

   Držićevom, Savskom teci, Vukovarskom asfalt dubi, Pred Lisinskim svijetu reci, Da topništvo Hrvat ljubi.

   Dok mu Meron suce sije, Dok mu ni Haag prijetnja nije, Dok mu Srbe grobak krije, Haubica nek’ sve bije!

  • Čitajući ove stihove ,jeza me podilazi od zle namjere iskazane kroz njih. Iako je Sud donio pravorijek da je to satirično napisano,riječi nisu nimalo satirične ,već prijeteće i sa zlom namjerom. Upravo zato su me podsjetile na Memorandum SANU 2, kojim Srbija želi sa sebe skinuti krivicu za agresiju i umanjiti posljedice koje je prouzročila tom agresijom. A da se prokaže svijetu u lijepšem izdanju svesrdno im pomaže i IDS svojim pokroviteljstvom nad Danima srpske kulture.
 • MEMORADNUM SANU II1.Umanjiti odgovornost Srbije za počinjene zločine i razaranja, i optužnicama, potjernicama i montiranim sudskim procesima protiv državljana BiH, Hrvatske i Kosova staviti je u ravnopravan položaj sa državama u okruženju;
  2.Odvratiti pažnju regionalnih i međunarodnih medija sa završnih procesa bivšim pripadnicima srbijanskog političkog, obavještajnog i vojnog vrha i političkog vrha Republike Srpske kojem se sudi u Haškom tribunalu;
  3.Susjedne države BiH, Hrvatsku i Kosovo dovesti u položaj da odustanu od tužbi najavljenih pred međunarodnim sudovima;
  4.Pokajničkim akcijama dovesti Srbiju u jednak položaj sa stradalim i oštećenim državama iz okruženja;
  5.Insistirati na zatvaranju Haškog tribunala i na suđenju generalu Ratko Mladić pred domaćim pravosuđem;
  6.Destabilizovati vlade susjednih država, provocirati unutrašnje nezadovoljstvo i nemire i slabiti oštricu optužbi protiv Srbije;
  7.Pomagati otcjepljenje Republike Srpske;
  8.Insistirati na konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Kosovu i izvršiti tranziciji srpskih zajednica u državama regiona u unitarnu, svesrpsku zajednicu;
  9.Zaustaviti odvajanje Vojvodine, spriječiti dalju regionalizaciju Srbije i oslabiti djelovanje Islamske zajednice u Sandžaku.

MEMORANDUM SANU  (1986)

Evo šta je sadržao dokument SANU koji se smatra intelektualnom najavom agresivnog srpskog nacionalizma i krvavih ratova na Balkanu:

– granice Srbije nisu u skladu s etničkim sastavom i kao takve one se trebaju prekrajati jer, prema Memorandumu, Ustav iz 1974. je nanio mnogo štete Srbiji, zbog stvaranja autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova, razvodnjavanje federacije, kao i zbog “umjetnih” administrativnih granica koje ne predstavljaju “pravu” sliku
– ugroženost srpskog naroda od strane drugih naroda unutar SFR Jugoslavije: asimilacija, iskorištavanje, istjerivanja, nemogućnost izražavanja, marginalizacija u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i naučnoj sferi
– jačanje antisrpskih snaga unutar SFR Jugoslavije (Hrvati, Albanci)
– potreba za brzom akcijom da se spriječi propadanje Srbije i srpskog naroda.

Memorandum SANU imao je dalekosežan utjecaj na razvoj nacionalizma u Srbiji, ali i direktan utjecaj na Slobodana Miloševića koji je ideje izložene u Memorandumu pokušao provesti u djelo: antibirokratska revolucija i ideja o velikoj Srbiji koja je kasnije bila uzrok rata u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i na Kosovu.

Autori Memoranduma su akademici Pavle Ivić, Antonije Isaković, Dušan Kanazir, Mihajlo Marković, Dobrica Ćosić, Dejan Medaković, Vasilije Krestić, Ivan Maksimović, Kosta Mihajlović…

Točke 4.6.i 8. su te točke koje se ostvaruju Danima srpske kulture u Istri! Kao dokaz za takav zaključak prilažem slijedeće :18342189_1870715939920663_6950983324056392980_n

https://www.facebook.com/Republika-Istra-autonomna-Istra-627371663971166/

http://www.politika.rs/articles/details/384292

http://istarski.hr/node/42851-inicijativa-za-republiku-istra-je-drzava-istrijan-je-nacionalnost15241951_1769367666722158_3296473179956187059_n18485721_1510894562315019_9034246201852713338_n.jpg

ZAKLJUČAK

 • IDS stranka na vlasti u Istri ponaša se kao apsolutni gospodar Istre,kao jedini koji predstavlja Istru i njene žitelje,što se vidi i iz ove odluke da Istarska županija bude pokrovitelj Dana srpske kulture. Ta je odluka doslovno šamar svim hrvatskim braniteljima ,pa i onima iz Istre i šamar svim stradalnicima Domovinskog rata!  Ne čudi me uopće ponašanje stranačkih vođa IDSa,župana i gradonačelnika gradova Pule,Rovinja i Umaga! Poznavajući politički program IDSa i njihovu vladavinu Istrom kroz sve ove godine od osnivanja stranke 14.veljače 1990.godine i njihovu protuhrvatsku politiku ,nije se moglo ništa drugo ni očekivati. Čude me braniteljske udruge kojih ima u Istri i Puli , da ne prosvjeduju protiv ovakve politike. A opet kada sam pročitala kome se sve daju sredstva iz proračuna grada Pule (https://www.pula.hr/site_media/media/uploads/content/images/2017/04/04/6-odluka-o-dodjeli-financijskuh-sredstava-udrugama-iz-uo-za-kulturu.pdf) na popisu su i braniteljske udruge , onda nije ni čudno da ne prosvjeduju, jer slijedeće godine bi mogli ostati bez tih sredstava ,ako se zamjere gradskim čelnicima.
 • Na moje argumente protiv , naći će se i onih koji su mišljenja da kultura nema veze sa politikom ! Naravno da ima veze i to značajne veze,jer Srbija  preko kulture postiže ono što nije uspjela ostvariti ratom. Upravo zbog toga sam i citirala Memorandum SANU 2 ,da bude razumljivo čitateljima značaj ove manifestacije za Srbe i Srbiju.Ta manifestacija i sve ostale koje favoriziraju Srbe na štetu hrvatskog naroda ,na tragu je ideje Velike Srbije koju Srbi nisu napustili. Upravo zato i je napisan Memorandum SANU 2 ,kao putokaz budućim naraštajima kako raditi na ostvarenju ideje obnove velikog  mita za Srbe ,Dušanova carstva ,po Načertanju Ilije Garašanina iz 1844 godine ! A Srbi kao veliki mitomani ne odustaju od svog mita obnove velikog Dušanova carstva!
 • U tu ideju odlično se uklopila IDSova autonomaška i protuhrvatska  politika ! Da podkrijepim sa par činjenica :
 • Na  prve višestranačke izbore u RH  IDS   kao stranka nije izašao,već je podržao Pokret za Jugoslaviju,a svom članstvu preporučio da glasuje za SDP-SKH
 • Rovinjske programske deklaracije iz 1994 godine ,koje Istri daju status države u državi . Zatim projekat Zemlja Istra Ivana Paulette, iz 1988 godine ,koji se nakon objave tog svog projekta povukao iz politike ,a Ivan Jakovčić javno se morao izjasniti da Istra ostaje u sastavu RH, i ograditi se od autonomaške politike.
 • Pri popisu stanovništva  2011 godine ,IDSova mladež savjetovala je javno da se svi stanovnici Istre ,regionalno izjasne ,kao Istrijani, jer je to osnova za bilo koju daljnju aktivnost za  eventualno odcjepljenje Istre od Hrvatske.
 • U kolovozu 2016,godine pulski gradonaćelnik Boris Miletić na svojem je FB profilu objavio Istarsku putovnicu!
 • Otvorene su FB stranice Republika Istra, ideju koju su podržali srpski i slovenski portali (http://www.politika.rs/articles/details/384292)
 • To su sve činjenice na osnovu kojih nije teško zaključiti sa kojim je namjerama  IDS  podržao Dane srpske kulture , a Istarska županija  je pokrovitelj!

 

 

 


7 misli o “JE LI UŽIČKO KOLO DOISTA IZRAZ MULTIKULTURALNOSTI ILI PROVOĐENJE MEMORANDUMA SANU 2 U ISTRI

Komentari su isključeni.