SVIJETOM ODZVANJA RADOSNA PORUKA BOŽIĆA ,HOĆEMO LI JE PRIHVATITI


RADOSNA VIJEST-EVANĐELJE ŽIVOTA

Dolazi nam BOŽIĆ kao radosna vijest -evanđelje života!
“Evo,javljam vam blagovijest,veliku radost za sav narod :danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj-Krist Gospodin”/LK2,10-11/(EV1)
Djeca smo Božja ! Isus se rodio radi našega spasenja,spasa naše duše ! Da duše, jer čovjek je i duhovno biće!
Većina ljudi današnjeg vremena u ovom materijaliziranom svijetu gomila razna znanja i materijalna dobra ,ali bez onog bitnog :ostvarivanja Božjih zapovjedi u konkretnom životu. Postajemo isprazne vanjske ljušture ,bez duše koju smo izgubili u tom našem potrošačkom i materijaliziranom svijetu bez pravih vrijednosti!
Izbacuje se Bog iz državnih i društvenih institucija ,uvodi se rodna ideologija i stvara se Novi svjetski poredak ,sa čovjekom robotom ,bez duše, gdje je sve podređeno profitu,gomilanju materijalnih dobara manjine ,koja time kupuje vlast i moć.
Pitate se kojih li vrijednosti ?
Vrijednosti koje nam se upravo rođenjem Krista-Gospodina ,same od sebe navještaju.
ON želi da GA pronađemo u svojoj nutrini ,da nađemo mir u svojoj duši-unutarnji mir! A taj mir možemo postići slijedeći GA!
Slijedeći i promicati kulturu života,dar života vezan uz obitelj,svetište života! To je Božji nacrt,nacrt stvaranja i odgoja ,da svaka osoba raste na sliku Božju, a to je Isus !
OBITELJ je mjesto gdje izvire i hrani se kultura života,gdje se slavi i gdje se gradi budućnost čovječanstva,kao središte i srce civilizacije ljubavi!
Unutar svakog naroda odlučujuća je odgovornost obitelji u društvu ,a ona da “bude zajednica života i ljubavi” (EV 92)
Upravo stoga promicatelji rodne ideologije -novog svjetskog poretka i udaraju na temelje života ,a to je obitelj!
Kultura života ,civilizacija života i ljubavi ,to je naš put!
Želim vam svima da u ovom Božiću pronađete taj put,put života i ljubavi!
BLAGOSLOVLJEN VAM BOŽIĆ!