EUROPSKA POVELJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA


EUROPSKA POVELJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ,U STVARI JE

 ISTANBULSKA KONVENCIJA NA MALA VRATA

https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Europska%20Povelja%20o%20ravnopravnosti%20%C5%BEena%20i%20mu%C5%A1karaca%20na%20lokalnoj%20razini.pdf

http://www.prs.hr/index.php/medunarodni-dokumenti/popis-un-i-eu-dokumenata-o-ravnopravnosti/268-medunarodni-dokumenti-s-odredbama-vezanima-uz-ravnopravnost-spolova

Evo kako na „mala vrata“ ulazi rodna ideologija u sve pore društva i u sve jedinice lokalne ,županijske i državne institucije i to još od 2010 godine.

Potpisivanjem ove povelje lokalne i regionalne uprave europskih zemalja javno se obvezuju da će slijediti princip rodne ravnopravnosti i u svojim sredinama provoditi odredbe propisane poveljom. Ovom poveljom obuhvaćeno je članstvo preko 50 nacionalnih asocijacija gradova , općina i regija u 37 zemalja . Povelja je prevedena na 27  jezika članica EU .

http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/signataires.html?send=ok&c_id=9&nh_id=0&ct_id=0

Evo popisa Županija i gradova koje su do sada potpisale Povelju

Hrvatska       Bjelovarsko-bilogorska županija           2015/12/10

Hrvatska       Dubrovačka-neretvanska županija      2015/06/09

Hrvatska       Istarska županija                                     2015/09/21

Hrvatska       Koprivničko-križevačka županija          2017/12/15

Hrvatska       Krapinsko-zagorska županija                 2015/10/19

Hrvatska       Ličko-senjska županija                            2017/10/27

Hrvatska       Međimurska  županija                             2016/10/25

Hrvatska       Sisačko-moslavačka županija                2017/11/03

Hrvatska       Varaždinska županija                              2015/05/21

Hrvatska       Virovitičko-podravska županija             2017/03/08

Hrvatska       Zagrebačka županija                                2017/01/27

Hrvatska       Šibensko-kninska županija                     2016/12/09

Hrvatska       Vukovarsko srijemska županija             2015/04/22

 

Hrvatska       Cres                           2017/04/14

Hrvatska       Delnice                      2014/03/21

Hrvatska       Omišalj                     2018/01/02

Hrvatska       Opatija                      2014/05/29

Hrvatska       Solin                         2014/11/21

Hrvatska       Vižinada                  2017/12/11

Hrvatska        Vodice                    2015/03/24

Hrvatska        Vukovar                  2016/04/21

Hrvatska        Osijek                      2017/11/17

TEKST POVELJE

http://www.charter-equality.eu/the-charter/lobservatoire-europeen-en.html

Dio I. Povelje uvodi šest temeljnih načela:

 1. Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljno pravo
 2. Da bi se osigurala ravnopravnost žena i muškaraca, mora se riješiti višestruka diskriminacija i nedostatak
 3. Uravnotežena participacija žena i muškaraca u odlučivanju preduvjet je demokratskog društva
 4. Uklanjanje rodnih stereotipa temeljno je za postizanje jednakosti žena i muškaraca
 5. Integracija rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne vlasti potrebna je za unapređenje jednakosti žena i muškaraca
 6. Pravilno osposobljeni akcijski planovi i programi su nužni alati za unapređenje jednakosti žena i muškaraca

Dio II opisuje konkretne korake koje bi potpisnici trebali provesti u cilju provedbe odredbi Povelje.

Dio III prikazuje 30 članaka po područjima nadležnosti:

 • Demokratska odgovornost
 • Politička uloga
 • Opći okvir za ravnopravnost
 • Uloga poslodavca
 • Javna nabava i ugovori
 • Uloga za pružanje usluge
 • Planiranje i održivi razvoj
 • Uloga regulatora
 • Twinning i međunarodna suradnju

Cijeli tekst Povelje može se  preuzeti u PDF formatu na 28 jezika :

Republika Hrvatska ima 555 jedinica lokalne samouprave.

428 općina i 127 gradova ,te 20 županija.

Od ukupno 20  županija Povelju je ratificiralo  njih 13 .

Još nisu ratificirale ;

Karlovačka županija

Brodsko -posavska županija

Primorsko -goranska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Zadarska županija

Osječko -baranjska županija

Grad Zagreb

Dok je u općinama i gradovima veoma mali broj ratificirao svega 9, tako da tu još ima vremena da općinski i gradski vijećnici dobro promisle što  potpisuju!

Na pr. Vijećnici općine Kastav su je glatko odbili sa obrazloženjem da je povelja za nas nepotrebna jer je iz 2006 i bazira se na dokumentima koji su doneseni do 1998, očito namijenjena zemljama koje imaju stvarnih problema i nisu i EU. Dokument koji je predložen je izrađen i preveden za “razvoj Srbije”, nema službenog hrvatskog prijevoda, a nositelj projekta je neka udruga iz Srbije. Mi smo u EU i imamo zakonodavstvo usklađeno sa EU i dovoljno je da se držimo naših zakona, a ne da se obvezujemo nepoznatim međunarodnim neinstitucionalnim organizacijama.

Click to access charte_egalite_hrv.pdf

Kratko pojašnjenje u svezi rodne ideologije i zbog čega je IK  sporna..

Razaranje tradicionalne obitelji je jedan od kamena temeljca novog svjetskog poretka. Iz istanbulske konvencije jasno je vidljivo na koji se način to čini. Obitelj se više ne sastoji od muškarca i žene i njihovih potomaka. Istambulska konvencija traži suzbijanje “kulture, običaja ,vjere i tradicije”(čl.12 st.5 ic)  ,jer po njima tu je osnova za nasilje i stoga konvencija zahtjeva iskorjenjivanje “predrasuda, običaja i tradicija “koje se temelje na “stereotipnim ulogama žena i muškaraca” (čl.12 st.1 ic) Time se direktno na udaru našla obitelj temeljena na braku muškarca i žene i sve obiteljske vrijednosti vezane uz takav brak. Prilično prozirno ,jer nasilje nastaje svugdje ,a ne samo u obitelji. Ruši se postupno obitelj ,kao osnovna društvena zajednica i noseći stup društva!

Pod krinkom zaštite žena od nasilja u obitelji uvodi se rodna ideologija .Prema rodnoj ideologiji čovjek se rađa kao neutralno biće ,koje kasnije može odabrati spol ili neki od izmišljenih ” rodova”. Rod se uvodi kao novi društveni konstrukt odvojen od spola. Rod označava uloge ponašanja u društvu, aktivnosti i osobine  koje određeno društvo smatra prikladnim za žene i muškarce (čl.3 ic ) Spol i rod se navode kao mogući temelj diskriminacije u društvu ,pa se na pr. u Njemačkoj upravo uvodi “treći spol “u osobne dokumente.

Takva definicija roda ne postoji u Ustavu RH. Ustav RH poznaje samo spol kao ustavnu kategoriju i stoga bi prihvaćanjem istambulske konvencije nastao “pravni kaos” ,široki prostor za različita tumačenja i manipulaciju. Jer treba naglasiti da je istanbulska konvencija “kao međunarodni pravni dokument iznad Ustava RH” Za nadgledanje provedbe istanbulske konvencije formirano je posebno tijelo izvan VLADE svake zemlje ,sastavljeno od udruga za ljudska i ina prava ,pa bi time državne institucije potpuno izgubile nadzor nad radom tih udruga ,a one bi slobodno bile u službi novog svjetskog poretka i izvan svake državne kontrole. Država u državi!

.Postavlja se pitanje zbog čega bi jedna suverena država time prepustila dio svog državnog suvereniteta jednoj međunarodnoj organizaciji kada može tu materiju slobodno ugraditi u svoje zakonodavstvo?

 Vlada RH je na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj,  mlade i socijalnu politiku  donijela na sjednici održanoj 22,rujna 2017.godine   nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji ,za razdoblje od 2017-2022.godine. Nacionalna strategija objavljena je u NN br.96/2017.

 Veliki je otpor prema Istanbulskoj konvenciji. Mnoge države shvatile se koja se zamka krije iza tobožnje brige za žene i njihovu zaštitu. Nasilju nisu izložene samo žene ,nasilju su izloženi svi ,pa je to samo paravan za uvođenje novoga svjetskog poretka kojeg  su započeli pod krinkom borbe za ljudska prava LGBT zajednica.

Nažalost taj je pokret često toliko suptilan i perfidan da se čini kršćanski ,u smislu zaštite ljudskih prava i sloboda, namećući se tako milijunima ljudi .

A osobito je štetan u odnosu na poimanje obitelji koja je definirana po čl.16 Opće deklaracije o ljudskim pravima UN koji glasi;

1 .Punoljetni muškarci i žene bez ikakvih ograničenja u pogledu rase ,državljanstva, ili vjere, imaju pravo da sklope brak i da osnuju obitelj. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka ,za vrijeme njegova trajanja i prilikom njegova razvoda.

 1. Brak se sklapa samo uz slobodan i potpun pristanak onih koji namjeravaju stupiti u brak.
 2. Obitelj je prirodna i osnovna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države .

http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/aktualno/hrv/20030425/Opca_deklaracija_o_pravima_covjeka.pdf

 pravobraniteljica za ravnopravnost spolovaČemu Istanbulska konvencija  i Europska povelja za ravnopravnost spolova kada su  u Deklaraciji UN sva ta prava kratko i jasno definirana ?,

Samim time  sve zemlje članice dužne su ugraditi sve odredbe Deklaracije u Ustav svoje zemlje, kao što su ugrađene i u Ustav RH.