ŠTO JE NAMA HRVATSKA? JELI ČASNO VOLJETI SVOJU DOMOVINU,A NEČASNO RADITI PROTIV NJE?


ČAST JE NAJVEĆI DAR KOJEGA SEBI ČOVJEK MOŽE DATITO JE JEDINI DAR KOJEGA MU NE MOŽE UZETI NITKO ,NEGO ON SAM SEBI (Vjeko Ivanišević)

KAKVI SMO LJUDI? KOJE VRLINE NAS KRASE ,A KOJE MANE NAS BLATE?

POJAM ČASTI

Čast podrazumijeva izraženu svijest o osobnom dostojanstvu, vrijednosti i dužnosti! Častan je onaj koji imaj karakter i plemenite principe kojih se dosljedno i dostojanstveno drži, bez obzira na okolnosti. Častan čovjek je plemenit, pouzdan, vjerodostojan, dosljedan, a nerijetko i otmjen i viteškog ponašanja.!

Čast je vrijednosti čovjeka kao člana društvene zajednice, a sastoji se u poštivanju ljudskoga dostojanstva. Čast u obliku zahtjeva za poštivanje, koje svakomu pojedincu pripada u određenoj sredini, poseban je objekt kaznenopravne zaštite. Kazneni zakoni gotovo svih država sadrže zasebnu skupinu kaznenih djela protiv časti i ugleda. Povreda časti u hrvatskom kaznenom pravu utvrđuje se po objektivnim, a ne po subjektivnim kriterijima.

IMATI obraz u našem jeziku znači biti karakteran, pa bi se ova sintagma mogla tumačiti kao sinonim za pojam “karakter”. U isto vrijeme, to znači da čovjek ima i čast i ponos, odnosno dostojanstvo.
Pitanje koje se u tom kontekstu otvara bi glasilo: gdje se nalaze izvori naše časti, ponosa i karaktera, i koliko smo karakterni ljudi?
Svi smo imali prilike vidjeti  ljude koji su se časno odnosili prema svim životnim iskušenjima, a i one koje su čast i dušu prodali, makar i Vragu , ako su od toga imali kakvu korist.

O časti se premalo govori, ne obrađuje se kroz formalno obrazovanje, uopće ne postoje edukativni ni inspirativni članci na tu temu pa nije ni čudo da se do časti premalo drži, a posljedice su pogubne – nečasno djelovanje, korupcija, kriminal, siromaštvo i slično.

“Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.”
– Anton Pavlovič Čehov

MANE ILI NEČASNOST

Nepoštovanje, nepoštenje, nedostojnost, loš ugled, ljaga, obezvrijeđenost, degradacija, ismijavanje, poniženje, stigma, ruglo, poruga, blamaža,, sramotni pečat, osramoćenje, sramota, sramotnost, beščasnost, beščašće, diskreditiranost, diskreditacija, obeščašćenost, osuđenost, mizernost, niskost, malenkost, nevažnost, nečestitost, pokvarenost, nevaljanost,  opačina, nepravednost, podlost, podmuklost,  pakost, pakosnost, zloba, bezobrazluk, nepristojnost, nepriličnost, nedoličnost, neumjesnost, nedostojnost, bezobzirnost, bestidnost, neodgojenost, neuglađenost, nitkovluk, hulja, nekultura, pomanjkanje takta, neuljudnost, sirovost, prostota, sablažnjivost, prostakluk, prostaštvo, vulgarnost, neznanje, kompromitiranost, podcijenjenost …

ČAST JE MJERILO PO KOJEM DEFINIRAMO SVAKU OSOBU

Čast je vrlina koju izrazito kultiviraju osobe sa snažnim karakterom, koje pridaju veliku važnost etičkim principima i imaju naglašen osjećaje za duhovne vrijednosti, moralnu plemenitost, dužnost kao i svjesnost o osobnoj odgovornosti. Riječ čast podrazumijeva izraženu svijest o osobnom dostojanstvu i vrijednosti, kao i prvorazrednost karakternih osobina koje odaju pouzdanost i vjerodostojnost te kod drugih pobuđuje povjerenje, poštovanje i divljenje.

Čast se obično definira daleko više prema onome što se ne smije raditi, nego prema onome što se smije.

Vrline srodne časti: dostojanstvo, poštovanje, kredibilitet, pouzdanost, vjerodostojnost, autentičnost, odgovornost, vjera, poniznost (ne miješati s poniženjem), zahvalnost, ustrajnost, principijelnost, dosljednost, hrabrost, smionost, pristojnost, samokontrola, čestitost, smirenost, suosjećanje, praštanje, milosrđe, tolerancija, mudrost, razboritost, strpljivost, izdržljivost, prilagodljivost, fleksibilnost, snalažljivost, duhovitost, dobročinstvo, ljubaznost, odmjerenost….

Čast nam ne može nitko oduzeti niti dati. Kao i sve druge vrline, čast nam je urođena,  Nju zaslužujemo ili gubimo jedino svojim djelima, a ne tuđim. Zato nitko drugi ne može biti odgovoran za našu čast.
Dokle god časno živimo, nitko nam ne može okaljati našu čast niti nas obeščastiti. Ako tko to pokuša, i to bez osnova, okaljat će jedino sebe i svoju čast.
Isto tako, drugi nam ljudi ne mogu dati čast ali mogu izraziti svoje poštovanje za to što smo časni te u našu čast učiniti neko dobro.

 “Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše.” ~ Katharine Hepburn

Uvažavanje nečije časti je procjena pouzdanosti i društvenog statusa osobe na temelju njezinih djela. Čast je upravo ono što određuje karakter osobe -odražava poštenje, poštovanje, integritet, pravednost, pouzdanost i ostale časne karakterne osobine.

Čast je življenje s osjećajem poštovanja prema onome za što vjerujemo da je ispravno. To je življenje s izraženim vrlinama, iskazivanje poštovanja prema sebi, drugim ljudima te pravilima i vrijednostima prema kojima živimo.

Dostojanstvo se ne sastoji u posjedovanju časti, već u zasluživanju.”
– Aristotel

MANE ILI NEČASNOST

Nečasnost, nepoštovanje, nepoštenje, nedostojnost, loš ugled, ljaga, obezvrijeđenost, degradacija, ismijavanje, poniženje, stigma, ruglo, poruga, blamaža,, sramotni pečat, osramoćenje, sramota, sramotnost, beščasnost, beščašće, diskreditiranost, diskreditacija, obeščašćenje, obeščašćenost, osuđenost, mizernost, niskost, malenkost, nevažnost, nečestitost, pokvarenost, nevaljanost, opačina, nepravednost, podlost, podmuklost,  pakost, pakosnost, zloba, bezobrazluk, nepristojnost, nepriličnost, nedoličnost, neumjesnost, nedostojnost, bezobzirnost, bestidnost, neodgojenost, neuglađenost, hulja, nekultura, pomanjkanje takta, neuljudnost, sirovost, prostota, sablažnjivost, prostakluk, prostaštvo, vulgarnost, neznanje, kompromitiranost, podcijenjenost …

Mane koje se javljaju kad nedostaje časti: neiskrenost, laganje, korupcija, pohlepa, lakomost, krađa, škrtost, sebičnost, licemjerje, hipokrizija nepravednost, nepoštenje, varanje, nepouzdanost, sramota, bezvrijednost, inferiornost, kompromizam, konformizam, oportunizam, dodvoravanje, ulagivanje, nemarnost, nedosljednost, zavist, ljubomora, oholost, arogancija, bahatost, egoizam, taština, beskrupuloznost, nemilosrdnost, okrutnost, neuviđavnost, netolerancija, diskriminacija, osvetoljubivost, okrivljavanje, kritičnost, kritiziranje, jadikovanje, prigovaranje, ogovaranje, samosažaljenje, krivnja, bludnost, nepristojnost, agresivnost ….

Malo je izgubljeno, ako je čast spašena.”
– Voltaire

ZAŠTO JE POTREBNA ČAST U DRUŠTVU?

»Ništa nemam osim uvjerenja da sam častan, ako i to izgubim, biću ruševina.«
– Meša Selimović

U obrani od korupcije. Svi ponekad padamo u napast da se damo podmititi ili da i sami druge podmitimo, čak i ako se radi samo o tome da nas samom plaćom rukovodstvo podmićuje da bismo šutjeli ili nečasno djelovali (lagali, varali, nešto prikrivali i slično). Pozivanje na svoju čast služi kao neka vrsta obrane od takvih slučajeva. Često će upravo inzistiranje na očuvanju vlastite časti biti razlog za neočekivano promaknuće na poslu i bolje ocjene u školi. Ljudi će uvijek nastojati pomicati naše granice ispravnog i neispravnog djelovanja, no ako se držimo časti nitko nam ne može nauditi. Istina, čast iziskuje često nepraktično djelovanje koje trenutno otežava situaciju ili nam čak šteti, no dugoročno i duboko gledajući, časno djelovanje uvijek u konačnici donosi časne rezultate. http://www.zivotna-skola.eu/disclaimer.html

U gospodarskom poslovanju. Prijevara u gospodarskom poslovanju, kao jedno od najčešće počinjenih djela gospodarskog kaznenog prava, spada u glavu 24. Kaznenog zakona odnosno kaznena djela protiv gospodarstva. Prijevare i nelegalno stečena materijalna korist spadaju u nečasne radnje i za njih su predviđene zakonske sankcije koje štete ugledu i časti svakog pojedinca. Ima bezbroj primjera nečasnog postupanja u gospodarstvu, onda se tu radi već o gospodarskom kriminalu ,a ne samo o nečasnim radnjama.

U politici i javnom životu. Najviše nečasnog  i nepoštenog ponašanja ima u politici. Primjera ima bezbroj i to svakodnevno. Svježi primjer je ponašanje vladajućih ovih dana u svezi Istanbulske konvencije, kada je premijer Plenković izjavio da oni koji su protiv ratifikacije IK „ Konvenciju nisu pročitali ili je nisu razumjeli“ je teška nečasna, moralna i politička uvreda i laž, čega je g. Plenković itekako duboko svjestan. IK je pogubna za hrvatski narod i hrvatsku državu i nepojmljivo je da se tako nečasno, licemjerno, bahato i beskrupulozno ponaša čovjek koji je predsjednik Vlade, toga naroda .Na taj način zabio je posljednji čavao u lijes slobodne i neovisne hrvatske države. I što je najnečasnije, on će otići na druge dužnosti van Hrvatske, a mi koji ostajemo, nama je nametnuo neželjenu Istanbulsku konvenciju, što je konstatirala g. Sanja Bilač u Bujici 21.ožujka 2018.godne.

Osobito se moram osvrnuti na težinu te bahatosti, neuviđavnosti, omalovažavanja i sramotnosti riječi g. Plenkovića, prema mnogobrojnim časnim i sposobnim intelektualcima iz javnog i vjerskog života, kao na pr. Prof. Matku Marušiću, jer za njega se ne može reći da Istanbulsku konvenciju nije pročitao ili da je  nije razumio!

„Dokazujući sposobnost čitanja, navodim da sam objavio 180 znanstvenih radova u sklopu najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, te da sam osnovao i  dvadeset godina vodio svjetski znanstveni časopis Croatian Medical Journal, koji je postao jedan od uglednih svjetskih časopisa. Čak sam i književnik, sa šest knjiga koje se ljudima jako sviđaju, a dvije su uvrštene u školsku lektiru. Doduše, jedna je, ona o Domovinskom ratu i objavljena i u SAD-u na engleskom, iz lektire isključena-2001 godine. Ukratko, vjerujem da znam čitati tekstove, pa i one najsloženije“ rekao je prof. Marušić u emisiji Bujica 21.ožujka 2018 godine

U kulturi i školstvu. U kulturi je dovoljno spomenuti Olivera Frljića sa svojim predstavama koje su nevjerojatan dokaz taštine, obezvrijeđivanja, sramotnosti, bestidnosti, opačina, sablažnjivosti, vulgarnosti i da ne nabrajam dalje. Takve predstave može režirati jedino čovjek koji ne zna što je čast!

U školstvu imamo primjera nepoštovanja, nedostojnosti, beskrupuloznosti, okrutnosti i netolerancije u svezi Prosvjeda protiv ratifikacije IK u Zagrebu 24.ožujka 2018 godine, kada je profesorica Sandra Uranjek Varga napisala na svom FB profilu „ Ja dolazim, ali kao sotona da vas sve pocmekam dobrim rafalom. Treba vas sve u duboku jamu“ I naravno još nije sankcionirana! Ali je zato učitelj vjeronauka Krešimir Bagarić po brzom postupku smijenjen, pa čak i uhićen. Sa ovim primjerima dolazimo do

Pravosuđa. U Pravosuđu je izrazito potrebno voditi računa o časti! Nemamo osposobljene suce, ali ni one kojima je sudački poziv čast. Najbolji suci otišli su u privatne odvjetnike. Lustracija u Pravosuđu nije provedena, kao ni u drugim djelatnostima. Dugotrajnost postupaka je drugi veliki problem u smislu pravedne penalizacije okrivljenika, jer presuda se donosi i zato da biste građanima uputili upozorenje da devijantno ponašanje nije poželjno. Dugotrajnost postupka, uza sve ostale pravno-tehničke probleme, pravosuđe čini neučinkovitim, kompromitiranim, nečasnim i nepravednim, a, prijeti i kraj vladavine prava i jednakosti građana pred zakonom. I  dan-danas još uvijek od vlasti ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Samim time percepcija Pravosuđa je sve drugo, samo ne časna!

U Domovinskom ratu. Deklaracijom o Domovinskom ratu  od 13.listopada 2000.godine definirano je da bi sa sačuvala čast  borbe za slobodu i neovisnost;

 čl.2 Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

Čl.6 Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.

čl.7  Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti. Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.“

Mnogi hrvatski branitelji časno su i sa velikom ljubavi prema domovini branili svoja sela i gradove, razmišljajući pri  tome da se drže međunarodnog ratnog prava i normi ratovanja. Međutim kao i u svakom ratu teško je u pojedinim ratnim situacijama, kontrolirati svakog pojedinca. Stoga je jedan broj hrvatskih branitelja procesuiran i osuđen za prekoračenje obrambenog ratovanja. S obzirom na nelustrirano pravosuđe neki od njih su nepravedno i nečasno osuđeni!

Nakon završetka ratnih zbivanja ima izvjestan broj braniteljskih udruga koje se ne ponašaju časno u skladu sa Deklaracijom o Domovinskom ratu, da“ štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine Neke od braniteljskih udruga podilaze lokalnim političkim moćnicima, koji im dodjeljuju sredstva iz lokalnih Proračuna ,te ih tako pretvaraju u svoj glasački stroj. Ti i takvi štete svojem ugledu u lokalnoj zajednici i samom time obezvrijeđuju svoj doprinos u Domovinskom ratu i sami na sebe bacaju ljagu. Jeli ijedan materijalni probitak vrijedan ugleda, časti, i dostojanstva? Neka se svaki takav zapita!

 Najnoviji primjer je predsjednik  udruge  HVIDR-a u Puli, koji  se osobno upetljao u unutarstranačke izbore HDZ-a Pula, zastupajući nečije parcijalne interese, a nije član HDZ-a,niti su kandidati za predsjednika, članovi HVIDR-e! Na taj način sam je sebe obesčastio, kao što je na početku ovog članka i napisano.

 ČAST JE NAJVEĆI DAR KOJEGA SEBI ČOVJEK MOŽE DATITO JE JEDINI DAR KOJEGA MU NE MOŽE UZETI NITKO ,NEGO ON SAM SEBI.