NEPOSTOJEĆE ŽRTVE NA POPISU U JASENOVCU, A KOJE U JASENOVCU NISU NIKADA BILE


KRIVOTVORENI POPIS ŽRTAVA JASENOVCA

Nitko ne negira postojanje logora Jasenovac. Negira se broj zatvorenika i broj umrlih u logoru. Samo saznanje da su na popisu umrli na drugim mjestima ,je opravdana sumnja u manipulaciju brojem žrtava. Zato je traganje za istinom nužno potrebno! Evo dokaza da se manipulira žrtvama! Mještani mjesta Siverić pronašli su na popisu svoje mještane, koji Jasenovac nisu ni vidjeli! To je tek jedan mali dio, a koliko ih još ima ?

MJEšTANI MJESTA SIVERIć (Po Mili Prpa, Ul. Božidara Rašice br. 2 , 10000 ZAGREB) Zagreb, 03. siječnja 2009.g.

Uprava Spomen parka Jasenovac  44324 JASENOVAC

Poštovani! Priloženo Vam dostavljamo kopiju članka kojeg je objavio nas list SIVERIĆ u Bozičnom broju 2 (15) 2008.g. pod nazivom KRAĐA ŽRTAVA (Jasenovačka “istina” Jasenovac reseach instituta u New Yorku), a kojeg je prenijelo i nekoliko Internet portala, list Hrvatsko slovo i dr.
Iz tog članka se vidi da je taj Institut kojeg moralno i financijski podržava Kongres SAD-a na listu jasenovačkih žrtava uvrstio i (prema našem površnom istraživanju) 42 žrtve iz II: svjetskog rata iz našeg Siverića, koje nikakve veze nemaju sa Jasenovcem jer su nastradali u Dalmaciji, pretežno od angloameričkih bombardera, neki na kućnom pragu od četnika, a neki i u partizanskim jedinicama. Na spomenutu listu je umetnuto i nekoliko naših Siverčana, koji su, hvala Bogu, i sada živi i zdravi.
Prema čvrstim saznanjima nas Siverčana -iz mjesta Siverić niti jedna jedina osoba, bez obzira da li hrvatske ili srpske nacionalnosti, nije nastradala u Jasenovcu, jer beziznimno za svaku žrtvu sa sto postotnom sigurnošcu znamo gdje je poginula, od čije je ruke poginula i kada je poginula. To u našem Mjestu Siverić nikada nije niti najmanje bilo sporno. Uvrštenje naših siveričkih žrtava na Jasenovačku listu nas mjesšane Siverića naprosto je šokiralo! Da bismo nastalu situaciju umirili, kao istinoljubivim ljudima, molimo Vas da nam date sljedeće informacije.
1. Da li je Vasa lista, tj. Lista žrtava Spomen parka Jasenovac identična sa listom koju je objavio Jasenovac reseach institute New York na svojim internetskim stranicama.
2. Ako nije identična-da li se i na Vašoj listi nalazi neka od žrtava iz Siverića kao žrtva koja je nastradala u Jasenovcu.
3. Da li Spomen park Jasenovac surađuje s spomenutim Institutom u New Yorku na utvrđivanju Liste jasenovačkih žrtava, jer je malo za vjerovati da oni tamo samostalno istražuju to područje.
4. Da li ste spremni u Vaše ime spomenuti Institut upozoriti da niti jedan Siverčanin za vrijeme II. Svjetskog rata nije nastradao u Jasenovcu, i da li ste spremni od istih zatražiti da sve nase Siverčane po hitnom postupku skinu sa te liste, bez obzira da li su živi ili mrtvi
5. Kada će, i da li će službena Lista žrtava koju utvrđuje vaša Uprava Spomen parka Jasenovac biti objavljena na Internetu, kako bi mještani mnogih mjesta u RH i BiH, kao i
drugih područja provjerili da li je ta lista istinita ili je možda i ona sačinjena po principu spomenutog Instituta?
Mi, kao mještani mjesta Siverić, koji smo naprosto šokirani ovom spoznajom, nikada nećemo dopustiti da se manipulira sa našim časnim žrtvama, a još manje sa, i sada živućim, našim sumještanima. Mi smo istinoljubivi ljudi i ne želimo da se u Jasenovcu utvrdi niti jedna žrtva manje, ali niti vise od onoga kako se stvarno dogodilo. A najmanje da se preko naših časnih ljudi nesmiljeno u nečije političke svrhe povećava broj jasenovačkih žrtava, i to preko naših siveričkih žrtava, koje nisu imale ama baš nikakve veze s Jasenovcem.
Nikada nećemo pristati da se imena naših časnih siveričkih žrtava nalaze na toj lažnoj listi. I da bismo to ostvarili spremni smo se boriti, simbolično kazano, i do zadnjeg daha.Molimo Vas da nam na naše upite čim prije odgovorite, a u slučaju nikakvog odgovora ili odgovora koji nas svojim sadržajem neće zadovoljiti, uputit ćemo vam Otvoreno pismo i objaviti ga u sto većem broju medija.
Kao istinoljubivi ljudi želimo vam da u vašem radu i vi budete istinoljubivi, i da za svaku žrtvu prikažete samo istinite činjenice. Sve drugo bilo bi nečasno, a istina bi svejedno jednoga dana izbila na vidjelo, pa ma kako da je netko pokušava zaustaviti. Uvijek zadnju riječ o svemu ima ISTINA pa makar kasnila i stotinama godina.
Primite naše izraze štovanja. Za mještane Siverića Mile Prpa v.r.

2009-01-18 REAGIRANJA (br. 2)__ŽRTVE JASENOVCA_ Fwd: MJEŠTANI MJESTA SIVERIĆ —–Original Message—-From: Ante D..as Cc: dr..s Sent: Saturday, January 17, 2009 9:02 PM

Subject: POZDRAV! Već odavno san vidija da na stranici ” JASENOVAC RESEARCH INSTITUT ” ima toliko imena ljudi koji nemaju nikakvog dodira sa Jasenovcem !!! Tamo se spominje i ime mog rođenog djeda, AUGUSTIN DRNAS-ŠIMUNOV, kao žrtva Jasenovca. Mog djeda i još 51 mještanin sela Mravince streljala je njemačka vojska ( SS divizija Princ Eugen ), 27. rujna 1943. u Splitu! Tina i mene već odavno muči ta nepravda koja je tamo napisana, ali nismo znali kako da reagiramo…
Tamo san pronašao još puno, puno imena ljudi koji su iz mog mjesta i odgovorno tvrdim da nemaju nikakve veze s Jasenovcem. Neki su poginuli u partizanima, neki su streljani od Italijana i Njemaca, a neki su poginuli od raznih bombardiranja mjesta… Spominje ih se oko 50!
Da budem 100% siguran, imena sam već prepisao i  otići ću kod mog župnika, te ćemo
provjeriti u župnim knjigama točno za svakog spomenutog čovjeka gdje je poginija…
Drago mi je da su mještani Siverića reagirali, ne smijemo dopustiti da “svjetski centri moći” manipuliraju imenima naših poginulih i to upotrebljavaju protiv nas Hrvata, kako bi nas prikazali kao genocidan i ne znam ni ja kakav sve narod..
Pozdrav, Ante!
——————————————————————————-
From: Marijan Basic <marijan.ba…@gmail.com> Date:Jan 18, 9:09 am Subject: MJESTANI MJESTA SIVERIĆ To: Croatian News

Poštovani, kao što sam već spomenuo u ranijem dopisu, postoji taj “disclaimer” a i pravo na slobodu pisanja odnosno izražavanja… Fizički stranice se drže na području SAD-a, što znači da se u slučaju spora primjenjuje njihovo zakonodavstvo. Sumnjam da bi se američke vlasti ikada upustile u spriječavanje ovakve djelatnosti.
Najbolji način suzbijanja promidžbe je objavljivati činjenice, analize, intervjue sa preživjelima, razne vjerodostojne dokumente (npr. dnevnike, nadasve svu moguću dokumentaciju iz arhive NDH, SKH, SKJ itd.) *ali bez stranačkih boja* *pod jednom sličnom domenom npr.www.jasenovac-facts.com* Dakle neka vrsta online enciklopedije u kojoj će se objavljivati ozbiljne nalaze bez propagandističkih namjera.
*Istina je još uvijek najjači argument!”
2009/1/17 CroRadio.net <iv…@cyberdude.com>

2009-01-18 REAGIRANJA (br. 3)__SOLINSKA KRONIKA_ Fwd: MJEŠTANI MJESTA SIVERIĆ Solinska kronika, br. 131 (15. kolovoza 2005.) Solinski prilog razotkrivanju laži svjetskih razmjera
Piše: Marko MATIJEVIĆ

ŽRTVE DRUGOGA RATA POSTALE ŽRTVAMA ISTINE Na popisu jasenovačkih žrtava, koji je izradio newyorški Institut za proučavanje Jasenovca, prepoznali smo 167 osoba iz Solina koje su poginule u borbi ili su strijeljane ili umrle od posljedica ranjavanja. Na popisu su i neke osobe stradale u njemačkom bombardiranju Solina te dvoje koje su ubili partizani. Uz ime svakoga poginulog donosimo ime njegova oca ili majke, godinu rođenja te mjesto i godinu pogibije
Nedavno je Josip Kljaković Šantić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju objavio šokantno otkriće o manipulaciji žrtvama Drugoga svjetskog rata. Naime, na internetskoj stranici http://www.jasenovac.org Instituta za proučavanje Jasenovca (Jasenovac Research Institute), koji je godine 1998. u New Yorku osnovala manja skupina američkih Srba i Židova, među imenima stradalih u ovome ustaškom logoru Kljaković Šantić je prepoznao imena umrlih u izbjegličkom logoru u El Shattu. Potaknuti njegovim otkrićem usporedili smo popis palih boraca negdašnjega solinskog UBNOR-a (Udruženje boraca narodnooslobodilačkoga rata) s popisom newyorškog Instituta.
Od 218 osoba iz Solina koji su poginuli u borbama na području bivše Jugoslavije ili su strijeljani ili umrli od posljedica ranjavanja tijekom Drugoga rata, prepoznali smo 167 za koje JRI tvrdi da su ubijeni u Jasenovcu. Štoviše, na popisu Instituta za proučavanje Jasenovca su i osobe stradale tijekom njemačkoga bombardiranja Solina u rujnu 1943. godine: Marko Bačić, Milan Bubić, Albina Novaković i Matija Žižić. Na popisu su i Marin Matijević i njegova sestra Ljubica koje su ubili partizani u studenom 1942. u Solinu. Vjerojatno je ovaj niz duži, ali zbog nesređenih podataka o civilnim žrtvama Drugoga rata navodimo samo one za koje pouzdano znamo kako i gdje su poginuli.
Valja napomenuti da su sastavljači popisa newyorškoga “istraživačkog” instituta griješili u prepisivanju. Tako je na više mjesta napisano Mato (Stipo, Lovro…) umjesto Mate (Stipe, Lovre…), Koja umjesto Kajo, tri puta je zamijenjeno ime poginuloga s imenom njegova oca, na više mjesta su zamijenjena slova č i ć, u više je slučajeva pogrešno navedena godina rođenja (npr. 1924. umjesto 1925. ili 1902. umjesto 1907.) te je jednom pogrešno napisano prezime (Škarić umjesto Škaričić).
Dakle, imena ove 173 osobe iz Solina iskorištena su, među inima, kako bi se “dokazalo” da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi i da bi se, u konačnici, podgrijavala teza o genocidnosti čitavoga jednog naroda. O tome nećemo govoriti na ovome mjestu, niti ćemo licitirati brojem ubijenih (odgojeni smo da zločincem nazivamo i onoga koji drugome želi smrt!). Tek želimo obiteljima poginulih, našim sugrađanima, udrugama boraca iz Drugoga rata i, konačno, čitavoj javnosti kazati da “netko” još jednom pravi žrtve od već ubijenih ljudi. Popis palih boraca negdašnjega solinskog UBNOR-a koji su ubrojani u jasenovačke žrtve

 1. Banovac, Nikola (Mate), 1903., Studenci 1944.
 2. Barišić, Ante (Jozo), 1923., Pevulje Gornje 1944.
 3. Barišić, Kajo (Jozo), 1903., Solin 1942.
 4. Barišić, Ljubo (Frane), 1909., Bisko 1943.
 5. Barišić, Marin (Bariša), 1923., Hvar 1944.
 6. Barišić, Marin (Luka), 1920., na rijeci Pivi 1943.
 7. Barišić, Marko (Lovre), 1928., poginuo u borbi 1944.
 8. Barišić, Mate (Telesfor), 1912., na Sutjesci 1943.
 9. Barišić, Milan (Jozo), 1925., Posušje 1944.
 10. Barišić, Miloš (Lovre), 1923., Knin 1944.
 11. Blajić, Šimun (Ante), 1910., Račišće na Korčuli 1943.
 12. Boban, Ante (Petar), 1910., Blato na Korčuli 1944.
 13. Boban, Dujo (Marin), 1923., na rijeci Pivi 1943.
 14. Boban, Ivan (Ante), 1902., Kučine 1943.
 15. Boban, Ivan (Jerko), 1922., Prijedor 1942.
 16. Boban, Jozo (Petar), 1911., Kamen 1943.
 17. Boban, Kajo (Petar), 1905., Vrlika 1943.
 18. Boban, Mijo (Jerko), 1914., Vis 1944.
 19. Boban, Milan (Jerko), 1919., Split 1944.
 20. Boban, Vica (Marin), 1925., Bare 1943
 21. Boban, Srećko (Stipe), 1917., Split 1942.
 22. Bojčić, Jure (Nikola), 1907., Donje Bare 1943.
 23. Bojčić, Milivoj (Ivan), 1925., Sutjeska 1943.
 24. Boljat, Marko (Andrija), 1908., Sutjeska 1943.
 25. Boljat, Petar (Andrija), 1917., Bosansko Grahovo 1944.
 26. Boljat, Vinko(Andrija), 1915., Split 1942.
 27. Borjan, Žarko (Ilija), 1927., Miljevina 1943.
 28. Bubić, Dragomir (Mate), 1924., Ivanjica 1944.
 29. Bubić, Ivan (JOzo), 1915., Solin 1942.
 30. Bubić, Ivan (Martin), 1904., Nevesinje 1943.
 31. Bubić, Jela (Mate), 1919., Nevesinje 1943.
 32. Bubić,Jozo (Nikola), 1884., Solin -Majdan 1942.
 33. Bubić, Mate (Marin), 1919., Kifino Selo 1943.
 34. Bulj, Jakov (Dujo), 1906., na rijeci Pivi 1943.
 35. Crmarić, Ivan (Nikola), 1919., Zelengora 1943.
 36. Čerina, Ivan (Nikola), 1925., Sutjeska 1943.
 37. Čerina, Jakov (Grgo), 1912., Drniš 1942.
 38. Čerina, Jerko (Jozo), 1913., Dragoš sedlo 1943.
 39. Čerina, Jozo (Marin), 1912., Zelengora 1943.
 40. Čerina, Jozo (Martin), 1912., Sutjeska 1943.
 41. Čerina, Marko (Jozo), 1920., Zlopolje 1943.
 42. Čukušić, Ante (Ivan), 1902., Vrlika 1943.
 43. Delale, Drago (Ante), 1925., Dugi Rat 1943.
 44. Delale, Nikola (Ante), 1923., Gornje Bare 1943.
 45. Drašković, Ljubomir (Ante), 1924., Livanjsko polje 1944.
 46. Drašković, Marija (Ante), 1919., Miljenina 1943.
 47. Drašković, Mirko (Lovre), 1920., Šibenik 1942.
 48. Drašković, Zdravko (Ante),1915., Crna Gora 1943.
 49. Dude, Ante (Blaž), 1896., Sušak 1945.
 50. Dude, Miloš (Silvestar), 1920., Sutjeska 1943.
 51. Gizdić, Vjekoslav (Frane), 1902., Sutjeska 1943.
 52. Gregorac, Dragutin (Josip), 1924., Sutjeska 1943.
 53. Gregorac, Edo (Josip), 1921., Dicmo 1943.
 54. Grubić, Anđelko (Stipe), 1921., Pelješac 1943.
 55. Grubić, Klemento (Mijo), 1914., Zelengora 1942.
 56. Grubić, Martin (Marin), 1909., Vidimlije-Glamoč 1942.
 57. Grubić, Nedjeljko (Mijo), 1905., Lepoglava 1941.
 58. Grubić, Veseljko (Mate), 1922., Vrlika 1943.
 59. Grubišić, Davor(Dujo), 1940., Jahorina 1943.
 60. Grubišić, Dujo (Dujo), 1915., Jahorina 1943.
 61. Grubišić, Grgo (Dujo), 1922., Sutjeska 1943.
 62. Grubišić, Ivan (Ante), 1911., Glamoč 1943.
 63. Grubišić, Stipe (Jakov), 1915., na Ozrenu 1943.
 64. Grubišić, Vicko (Martin), 1924., Vidimlije-Glamoč 1942.
 65. Grubišić, Vinka (žena Duje), 1919., Jahorina 1943.
 66. Jankov, Marin (Jure), 1907., Bosansko Grahovo 1944.
 67. Jelaš, Drago (Manda), 1920., Prolog-Livno 1944.
 68. Kaćunko, Silvestar (Ante), 1914., Sutjeska 1943.
 69. Karaman, Ivan (Jure), 1926., Milna na Braču 1944.
 70. Katić, Ante (Jozo), 1920., Zelengora 1943.
 71. Katić, Ante (Marin), 1915., Ruduša 1941.
 72. Katić, Ante, (Mate), 1926., Studenci 1943.
 73. Katić, Frane (Ante), 1912., Zagreb 1944.
 74. Katić, Ivan (Jozo), 1923., Sutjeska 1943.
 75. Katić, Ivan (Marin), 1922., Livno 1943.
 76. Katić, Ivka (Petar), 1924., na Cincaru 1944.
 77. Katić, Jerko (Mate), 1924., Solin-Blaca 1944.
 78. Katić, Kajo (Špiro), 1909., Golubić 1944.
 79. Katić, Nedjeljka (udova Blaža), 1895., Sutjeska 1943.
 80. Katić, Nikola (Jozo), 1911., Posušje 1943.
 81. Katić, Srećko (Martin), 1919., Livno 1944.
 82. Katić, Vojmir (Blaž), 1924., kod otoka Šolte 1944.
 83. Kljaković Gašpić, Jozo (Mate),.,na Kozjaku 1942.
 84. Kljaković Gašpić, Milivoj (Marin), 1927., Mathausen 1943.
 85. Kljaković Gašpić, Nikola (Jozo), 1921., Tjentište 1943.
 86. Kljaković Gašpić, Stipe (Ivan), 1920., Gornje Bare 1943.
 87. Kljaković Šantić, Fabjan (Jerko), 1923., Bare 1943.
 88. Kulić, Dujo (Josip), 1922., Bare 1943.
 89. Maretić, Ivan (Stipe), 1927., Neum 1944.
 90. Marušić, Jerko (Mate), 1916., Zelengora 1943.
 91. Marušić, Martin (Mate), 1900., Donje Bare 1943.
 92. Marušić, Milan (Stipe), 1924., Dragoš sedlo 1943.
 93. Marušić, Milka (žena Jerka), 1922., Cista Provo 1943.
 94. Marušić, Nevenka (Martina), 1925., Bare 1943.
 95. Matijević, Mate (Marko), 1924., Podgradina-Vrlika 1944.
 96. Meštrović, Ante (Mate), 1925., Zelengora 1943.
 97. Mikelić, Fabjan (Kajo), 1922., Studenci 1943.
 98. Milanović, Mirko (Ante), 1917., Grabovac 1944.
 99. Milišić, Ante (Luka), 1876., Solin-Majdan 1942.
 100. Milišić, Ante (Petar), 1923., na rijeci Pivi 1943.
 101. Milišić, Dujo (Jerko), 1923., kod Čelebića 1943.
 102. Milišić, Fabjan (Ante), 1915., Livno 1943.
 103. Milišić, Ivan (Jure), 1926., Klis 1943.
 104. Milišić, Kruno (Ante), 1921., Nevesinje 1943.
 105. Milišić, Marin (Ivan),1922., umro od posljedica ranjavanja 1945.
 106. Milišić, Marko (Petar), 1922., na Pivskoj planini 1943.
 107. Milišić, Martin (Kajo), 1922., Vrlika 1942.
 108. Milišić, Milan (Duje), 1924., na području Budnje 1943.
 109. Milišić, Mileva (žena Ante), 1896., na rijeci Pivi 1943.
 110. Milišić, Petar (Marko), 1900., Mratinje 1943.
 111. Milišić, Rade (Ivan), 1919., Han kod Sinja 1944.
 112. Ninčević, Branko (Marin), 1924., Nevesinje 1943.
 113. Ninčević, Kajo (Stipe), 1915., na rijeci Pivi 1943.
 114. Ninčević, Lovre (Ivan), 1913., Cigelj 1944.
 115. Ninčević, Lovre (Marin), 1920., Miljevina 1943.
 116. Ninčević, Marin (Luka), 1920., na rijeci Ugri 1944.
 117. Ninčević, Mate (Stipe), 1923., kod Jablanice 1944.
 118. Ninčević, Roko (Marin), 1910., Sutjeska 1943.
 119. Ninčević, Stipe (Mate), 1890., Solin-Majdan 1942.
 120. Ninčević, Vlado (Ante), 1915., Sutjeska 1943.
 121. Novaković, Ante (Jerko), 1925., Crna Gora 1943
 122. Parać, Boris (Petar), 1919., Golubić 1944.
 123. Parać, Vojko (Marko), 1922., između Knina i Drniša 1944.
 124. Pletikosić, Ante (Mate), 1905., Studenci 1943.
 125. Pletikosić, Ivan (Duje), 1904., Sutjeska 1943.
 126. Podrug, Blaž (Andrija), 1921., Jelsa 1943.
 127. Podrug, Ivan (Ante), 1923., na rijeci Neretvi 1943.
 128. Poljak, Ante (Martin), 1922., Ilirska Bistrica 1945.
 129. Poljak, Milan (Mate), 1926., Grahovo 1944.
 130. Poljak, Vjera (Mate), 1924., Konavli 1944.
 131. Radić, Marko (Ivan), 1903., Bitelić 1944.
 132. Reić, Ivan (Stipe), 1907., Knin 1943.
 133. Roguljić, Albina (Božo), 1923., Pelješac 1944
 134. Sesartić, Ante (Andrija), 1918., Beograd 1944.
 135. Sesartić, Jozo (Jakov), 1925., Široki Brijeg 1945.
 136. Sesartić, Marin (Ivan), 1908., Zelengora 1943.
 137. Sesartić, Mijo (Ante), 1915., na Vlasenici 1943.
 138. Sesartić, Vicko (Ante), 1910., Sutjeska 1943.
 139. Spajić, Jozo (Jozo), 1923., Zelengora 1943.
 140. Spajić, Luka (Mate), 1905., Sutjeska 1943.
 141. Spajić, Marko (Šimun), 1925., Gornji Vakuf 1943.
 142. Spajić, Milan (Šimun), 1921., Bare 1943.
 143. Stojić, Frane (Marin), 1921., Jajce 1942.
 144. Stožer, Zoran (Grgo), 1919., Jajce 1942.
 145. Škaričić, Danijel (Mate), 1920., Dicmo 1941.
 146. Vidošević, Milan (Mijo)), 1922., Sutjeska 1943
 147. Vrgoč, Jozo (Bariša), 1913., Orlovača 1943.
 148. Vrgoč, Kruno (Špiro), 1911., Miljevina 1943.
 149. Vrgoč, Vicko (Bariša), 1911., na Tari 1943.
 150. Vučica, Ante (Ivan), 1910., Dicmo 1943.
 151. Vučičić, Antiša (Ivan), 1912., Aržano 1942.
 152. Vučičić, Ante (Špiro), 1906., Sutjeska 1943.
 153. Vučičić, Jozo (Mijo), 1904., Crni Lug 1944.
 154. Vučičić, Marija (Jozo), 1925., Foča 1943.
 155. Vučičić, Milan (Ivan), 1919., Muć 1943.
 156. Vučičić, Mirko (Ante), 1918.,Sutjeska 1943.
 157. Vuleta, Nikola (Mate), 1921., Vis 1944. V
 158. ukšić, Jakov (Kajo), 1916., Bosansko Grahovo 1944.
 159. Žižić, Ante (Špiro), 1907., Zelengora 1943.
 160. Žižić, Ivan (Luka), 1912., Sutjeska 1943.
 161. Žižić, Ivan (Vjekoslav), 1924., Klan 1943.
 162. Žižić, Marin (Dujo), 1919., na rijeci Pivi 1943.
 163. Žižić, Marin (Martin), 1924., Knin 1944.
 164. Žižić, Mihovil (Ante), 1921., Sutjeska 1943.
 165. Žižić, Stipe (Bariša), 1913., Gračac 1944.
 166. Žižić, Špiro (Ivan), 1925., Otišić 1942.
 167. Žižić, Zvone (Ivan), 1925., Knin 1944

REAGIRANJA (br. 4)__ŽRTVE JASENOVCA_ Knjiga Mladen Ivezic —–Original Message—-
From: Tomislav Nurnberger To: Damir Borovcak Sent: Sunday, January 18, 2009 3:52 PM Subject: Re: REAGIRANJA (br. 2)__ŽRTVE JASENOVCA_ Fwd: MJEŠTANI MJESTA SIVERIĆ

Povjesnik Mladen Ivezić: Jasenovac-brojke (VN, Zagreb, 2003.) Recenzenti: Akademik Josip Pečarić, Prof Dr. Ivan Biondić, Željko Olujić

Pogledajte zašto liberalkomunistička vlast nije dotirala ovu knjigu, ali je protiv njezina auktora poslala Ured za borbu protiv organiziranog kriminala. Ivo Goldstein auktora sudski progoni za rasizam. Sve to zbog povjesne istine. Kupnjom knjige pomoći ćete povjesnici, istini i Hrvatskoj.
Cijena 50 kn + poštarina Narudžbe:tan@hrvati-amac.com

2009-01-19, OTVORENO PISMO UPRAVI SPOMEN PARKA JASENOVAC MJEŠTANA MJESTA SIVERIĆ  UPRAVI SPOMEN PARKA JASENOVAC
Poštovani!
Kao što Vam je već dobro poznato, naš list SIVERIĆ broj 2(15) 2008. objavio je članak KRAĐA ŽRTAVA-Jasenovačka “istina” Jasenovac reseach instituta u New Yorku.
Iz tog članka se vidi da je taj Institut, kojeg moralno i financijski podržava Kongres SAD-a, na Listu jasenovačkih žrtava uvrstio (prema našem tek djelomičnom istraživanju) i 42 žrtve iz 2.svjetskog rata iz našeg Siverića, koje nikakve veze nemaju sa Jasenovcem jer su nastradali uglavnom u Dalmaciji, pretežno od angloameričkih bombardera, neki na kućnom pragu od četnika, a neki i u partizanskim jedinicama, a većina od njih je i pokopana na mjesnom groblju Sv. Petra Apostola u Siveriću. Na spomenutu listu je uvršteno i nekoliko naših Siverćana, koji su, hvala Bogu, i sada živi i zdravi.
Prema čvrstim saznanjima nas Siverćana -iz mjesta Siverić niti jedna jedina osoba, bez obzira da li hrvatske ili srpske nacionalnosti, nije nastradala u Jasenovcu, jer beziznimno za svaku žrtvu sa sto postotnom sigurnošću znamo gdje je poginula, od čije je ruke poginula i kada je poginula. To u našem Mjestu Siverić nikada nije niti najmanje bilo sporno. Uvrštenje naših siverićkih žrtava na Jasenovačku listu nas mještane Siverića naprosto je šokiralo! Da bismo nastalu situaciju umirili, kao istinoljubivim ljudima, pismom kojeg smo Vam poslali preporučenom poštom 03. 01. 2009.g. molili smo Vas da nam dadete sljedeće informacije.
1. Da li je Vaša lista, tj. Lista žrtava Spomen parka Jasenovac identična sa Listom koju je objavio Jasenovac reseach institute u New Yorku na svojim internetskim stranicama.
2. Ako nije identična-da li se i na Vašoj listi nalazi neka od žrtava iz Siverića kao žrtva koja je nastradala u Jasenovcu.
3. Da li Spomen park Jasenovac surađuje s spomenutim Institutom u New Yorku na utvrđivanju Liste jasenovačkih žrtava, jer je malo za vjerovati da oni tamo samostalno istražuju to područje.
4. Da li ste spremni u Vaše ime spomenuti Institut upozoriti da niti jedan Siverćanin za vrijeme II. Svjetskog rata nije nastradao u Jasenovcu, i da li ste spremni od istih zatražiti da sve naše Siverćane po hitnom postupku skinu sa te liste, bez obzira da li su živi ili mrtvi
5. Kada će, i da li će službena Lista žrtava koju utvrđuje vaša Uprava Spomen parka Jasenovac biti objavljena na Internetu, kako bi mještani mnogih mjesta u RH i BiH, kao i drugih područja provjerili da li je ta lista istinita ili je možda i ona sačinjena po principu spomenutog Instituta?
Iako smo u našem pismu Vama od 03. 01. 2009.g. izričito tražili da nam čim prije odgovorite i dadete navedene informacije, a unatoč činjenici da je naše pismo objavljeno na brojnim Internet portalima, do dan danas (19. 01. 2009.g.) nismo dobili od Vas nikakav odgovor. Pretpostavljamo da za takvo ponašanje imate razlog. Qui tacet consentire videtur! Tko šuti čini se da pristaje (odobrava)!- ili, odgovaranje na nečije pismo više ne spada u kulturu poslovnog ili etičkog ponašanja.

Obzirom da nismo bili dostojni dobiti Vaš pismeni odgovor, možemo samo pretpostavljati da li Vaša uprava surađuje ili ne surađuje sa Institutom u New Yorku. Ali zasigurno znamo jedno-da Institut u NewYorku ne raspolaže, niti može raspolagati sa arhivskim dokumentima, jer se oni nalaze po raznim arhivama na prostorima ex Jugoslavije, i teško su dostupni i našim povjesničarima istraživačima, a kamo li onima u New Yorku. Iz čega bi se dalo zaključiti da su predstavnici tog Instituta (pa ma tko tamo bio) najvjerojatnije tu Listu žrtava dobili gotovu odnekud s prostora ex Jugoslavije.
Vi, kao Uprava Spomen parka Jasenovac koja se financira izravno iz Državnog proračuna RH, ako ništa drugo, trebali ste službeno upozoriti spomenuti Institut (iako oni to jako dobro znaju) da je njihova Victimus list u velikom dijelu neistinita i da vrijeđa dostojanstvo najprije onih istinskih žrtava u Jasenovcu, a potom da vrijeđa dostojanstvo svih onih koji su i sada živi, a nalaze se na toj listi, kao i dostojanstvo svih onih koji su poginuli koje kuda i nemaju nikakve veze sa Jasenovcem. Ali da se time vrijeđa i dostojanstvo i Vaše Domovine i Vaše države Republike Hrvatske, da se vrijeđa dostojanstvo najvećeg heroja u povijesti svijeta-ISTINE!. Ako ništa ne biste time postigli, trebali ste o tome izvijestiti Vladu RH. Ali Vi to niste učinili.

Zato, nemojte nas tjerati na pomisao da je taj institut u New Yorku samo (nečija) ekspozitura osnovana, pored ostalog, i s ciljem-da se sa tom lažnom Listom žrtava muzu dolari od Kongresa SAD-a koji je “moralni” i financijski sponzor Instituta.
Naš Siverić se nalazi pet stotina kilometara daleko od Vašeg Jasenovca, i mi nikada, ama baš nikad sa Jasenovcem nismo imali nikakvog kontakta ni kao mjesto ni kao pojedinci. Ovih dana stižu, činjenično dokumentirani, izvještaji i iz brojnih drugih mjesta u RH o sličnoj krađi žrtava u njihovim mjestima, i to na stotine, pa čak se na nekim listama ukradenih žrtava nalazi na desetke ili stotine partizanskih borca, koji su u obrani zemlje poginuli na frontovima i drugdje, ali ne i u Jasenovcu. A Vi na to niti da mrdnete prstom.
U cijeloj povijesti ljudske civilizacije nije bilo bestijalnije manipulacije imenima i mrtvih i živih ljudi, čime ne samo da su ljudi povrijeđeni duševno, već im se otvaraju i stare rane, a autori te liste pokazuju neljudskost, koja sramoti i one prave žrtve u Jasenovcu, koje nitko ne osporava, već svatko normalan prema njim izražava pietet. Ali lažnim listama žrtava bez obzIra tko ih je sačinio, sramoti se i sami Spomen park, pa je sve više ljudi koji zbog takvog postupanja ne mogu vjerovati da se je tamo dogodilo i ono što se je uistinu dogodilo.
Mi smo istinoljubivi ljudi i ne želimo da se u Jasenovcu utvrdi niti jedna žrtva manje, ali isto tako niti jedna više od onog kako se je stvarno dogodilo. Ni Vama ne bi bilo drago da netko na takvu listu stavlja imena Vama dragih i bliskih osoba, a znate da nisu poginuli u Jasenovcu nego negdje druge, ili su i sad živi i s vama sjede za zajedničkim stolom. Ne čini drugome ono što ne želiš da se učini tebi! Zato javno pozivamo: Molimo vas skinite imena naših mrtvih i živih Siverćana sa te sramotne liste, bez obzira tko ju je sastavio, jer ste za to plaćeni sredstvima nas poreznih obveznika. Isto tako i imena svih onih koji na tu listu ne spadaju, bez obzira iz kojeg su naroda i mjesta u RH, BiH ili bilo kojeg drugog prostora ili države.
Pozivamo sve građane s prostora ex Jugoslavije, ili da se nalaze u dijaspori, da provjere da li se na toj listi ili na Listi Uprave Spomen parka Jasenovac, nalaze njihovi bliski mrtvi koji nisu nastradali u Jasenovcu ili da li se i iz njihovih mjesta na toj listi nalaze i oni koji su još živući, njihovi prijatelji, njihova rodbina, očevi ili djedovi.
Zato kategorički tražimo da se službena lista Uprave Spomen parka Jasenovac-stavi na INTERNET, na javni uvid svima-ljudima i narodima!
Jer postoji vrijeme laži i vrijeme istine. Sada nastupa vrijeme ISTINE! Zato pozivamo sve one, bez obzira kojem narodu ili vjeri pripadaju, da provjere da li se netko iz njihovog naroda, prvenstveno (Slovenci, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci, Kosovari, Romi, Hebreji i dr.) nalazi lažno na nekoj Jasenovačkoj listi, i da reagiraju poput nas Siverćana, koje zanima samo istina. Jer nas jedino Istina može osloboditi, pa ma kako da je crna. I najružnija istina je ljepša i od najljepše laži-jednostavno zato jer je Istina!. Kao čestiti i istinoljubivi ljudi samo u Istini možemo graditi našu budućnost! Pa i cijeli narodi koji neće prihvatiti Istinu kao svoj credo, ne mogu imati ni svoje budućnosti!
Za sve one koji na Jasenovačkim listama pronađu sebe ili svoje, kao lažne žrtve, bilo žive bilo mrtve, izvješćujemo ih da postoji zakonska mogućnost da se protiv autora liste ili institucije koja je takvu listu sačinila podnese i kaznena prijava. Također postoje i zakonske mogućnosti podizanja tužbe pred domaćim ili međunarodnim sudovima za nadoknadu štete zbog pretrpljenih duševnih boli. Tužba se u određenim slučajevima može usmjeriti i prema Republici Hrvatskoj, ako je netko lažno na listi koja je sačinjena u RH.
I na kraju, pitamo se samo što će sada učiniti i na čijoj će strani biti -Vlada RH?
Primite izraze našeg štovanja!
U Siveriću 19. siječnja 2009.
ZA MJEŠTANE SIVERIĆA
mile.prpa@zg.t-com.hr
Mile Prpa v.r

Još jedno reagiranje na popis jasenovačkih žrtava američkog Jasenovačkog istraživačkog instituta

Fran Vidas nije žrtva Jasenovačkog logora 

Dragi i poštovani don Anto,

Velika me nevolja tjera da Vam se obratim. Životni put mojega oca Frana Vidasa opisala sam i dokumentirala u mojoj knjizi, urednik pater Vladimir Horvat. Zgranuta sam nad popisom koji je objavljen u Americi a svima dostupan na Internetu, pa Vam šaljem jednu od niza stranica na kojoj se nalaze imena mojih najmilijih, oca Frana Vidasa i sestre Ružice, koje su upisali na popis žrtava Jasenovca a da nikada nisu nogom stali u to mjesto – Jasenovac Research Institute. Neviđena psina koju su nam učinili neki “psi i neke kuje rata”. Upravo sam napisala pismo Predsjedniku države i Vlade naše tužne uplakane mile domovine Hrvatske, i tražim da se sa popisa brišu imena mojih milih, koje se krivotvorinama ponovno ubija.

Meni je 78 godina, ali ja ne ću umrijeti dok se ovo ne ispravi. Moji pokojnici nisu roba za potkusurivanje. Na sramnome popisu mahom su osobe koje su stradale kada i moji najdraži, a ima ih čitav niz. Ja sam nemoćna da se borim s rogatim, osim toga nisam tomu dorasla jer je to posao za ekipu stručnjaka, a ne za staru i nemoćnu ženu kao što sam ja. Pitam se gdje to mi živimo, kakvi nas ljudi vode. Kako je ta krivotvorina mogla živjeti toliki niz godina? Ja u zajednicu s takvima neću, daleko im kuća. Moj osvrt na ovu krivotvorinu poslala sam osobi koja će se potruditi da bude objavljena. Dragi don Anto, hvala Vam na svemu što ste činili i još uvijek činite za našu bijednu “na pasja kola” špotanu Hrvatsku. Neka Vas prate mir i dobro.

Sa štovanjem,

Ada Vidas-Car, Lovran

P.S. U prilogu je osvrt na informaciju skinutu s Interneta

Na popisu žrtava Jasenovca nalaze se imena mojega oca i moje sestre, kao i drugih meni znanih osoba koje su umrle na drugim lokacijama, pa to moram zabilježiti. Moj otac Fran Vidas umro je 10.02.1945. u Njemačkoj, mjesto Landsberg/Lech, gdje je bio zatočen. U osobnom dosjeu Personalakten 13142 njemačkog državnog arhiva stoji podatak: Ob Komm.J.d.Op.Zone Adriatisches Kustenland 29.7.1944.Triest, presuda IV 2744/44 politisch. Suđen na smrt, pomilovan da 20 g. robija i otpremljen u stočnom vagonu zajedno sa suosuđenicima.

Svećenik Ivan Marhonić i Fran Vidas vezani lancem, I.M. desnom za F.V. lijevom rukom. Moja sestra Ružica Vidas poginula je 19.4.1945. pogođena u kući od gelera njemačke granate, koja je pala u naš vrt. Koncem 2007. sve sam opisala u mojoj knjizi Fran Vidas, dobrotvor iz Hreljina – dokumenti i sjećanja. Zahtijevam da se krivotvorine isprave, da se moji pokojnici ne zlorabe, da ih se ponovno ubija lažima i smješta tamo gdje oni nikada nisu stupili nogom.

Na spomenutom popisu nalazi se još mnogo imena meni znanih ljudi, koji sa Jasenovcem nemaju veze, koji su poginuli 7. listopada kada su se 1943. godine njemačke trupe generala Romela povlačile iz Afrike preko Hreljina i tamo pobile 89 ljudi. Govorilo se da je to bila odmazda za ubijenoga njihova vojnika. Govorilo se i to da su Nijemci prošli kroz mnoga sela na svome putu, ali da su takav pokolj učinili samo na Hreljinu. Tog nesretnog dana mi smo se sakrili u konobu i tek kada je sve utihnulo vratili smo se u kuću. Došli su Nijemci i odveli tatu pa smo bili u brizi za njega. Kada se vratio, rekao je da su morali popisivati i pokapati mrtve. Imam kopiju toga popisa na kojemu u zaglavlju piše: Iskaz poginulih, dne 7. listopada 1943. u Hreljinu. Prva četiri broja piše: Nepoznati, a zatim slijedi popis.

Na popisu s interneta kao žrtve Jasenovca nalaze se osobe koje su tom prilikom u Hreljinu poginule a koje poznam. Nalaze se i one osobe koje su poginule 19.4.1945. kada je poginula moja sestra Ružica Vidas. Teško mi je povjerovati da bi to bila greška. Po meni je to zla namjera kojom se moje najdraže ponovno ubija. Dižem svoj glas protiv one psine, koju nam čine oni koji nam sude zbog crimena obrane vlastitih ognjišta, dok istovremeno sami idu u osvajačke pohode na najudaljenije lokacije kugle zemaljske. Pravde za koju je moj otac izginuo ovdje nema a niti “mira među maslinama”.

https://www.hkv.hr/izdvojeno/nae-teme/istraili-smo/3951-popis-javne-ustanove-spomen-podruje-jasenovac.html

Na popisu koji je krajem 2007. godine objavila Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac nalaze se 72.193 ubijene i umrle osobe, od čega 33.860 muškaraca, 19.327 žena te 19.006 djece do 14 godina starosti. Za 59.376 osoba kao mjesto smrti naveden je logor III Ciglana u Jasenovcu, za 12.790 logor u Staroj Gradiški, dok je za 27 žrtava mjesto izvršenja zločina ostalo nepoznato. Po nacionalnosti popis uključuje 40. 251 Srba, 14.750 Roma, 11.723 Židova, 3583 Hrvata, 1063 muslimana, 233 Slovenaca, 99 Slovaka, 99 Čeha, 55 Ukrajinaca, 26 Crnogoraca, 20 Mađara, 13 Talijana, šest Rusa, šest Nijemaca, četiri Poljaka i 262 osobe neutvrđene nacionalne pripadnosti. Uz osnovne životopisne podatke, popis Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac donosi podatke o stradanju (godina, način i mjesto smrti, naziv logora i stratišta, izvršitelj zločina) te rubrika s izvorima u kojima se svaka žrtva spominje, uz eventualna odstupanja i razlike među izvorima.

Autori Popisa Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac su kustosi Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, a sam popis tiskan je u obliku knjige na 1888 stranica „Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941-1945“. Urednica knjige i biblioteke Spomen područja Jasenovac je dr. sc Tea Benčić Rimay. Recenzenti knjige su dr. sc. Ivo Goldstein, dr. sc Igor Graovac, dr. sc Mario Jareb, dr. sc Mihael Sobolevski, dr. sc. Zorica Stipetic. Za ovu knjigu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u rujnu prošle godine dodijelilo je Spomen području Jasenovac, kojeg vodi Nataša Jovičić, nagradu “Josip Juraj Strossmayer” za izdavački pothvat s područja društvenih znanosti, objavljen u 2007. godini. Popis nije konačan nego je objavljen u obliku zaključenom s 31. kolovozom 2007. Imena su složena abecednim redom, kojemu prethodi uvodni tekst s objašnjenjima metodologije rada i statističkim rezultatima dosad obrađenih podataka.

U vijestima koje su pratile objavljivanje knjige „Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941-1945“ naveden je bio poziv Spomen-područja Jasenovac građanima kada pročitaju popis da im se obrate s eventualnim primjedbama i dopunama. Međutim iz navedenih primjera vidljivo je da uprava Spomen područja Jasenovac uopće ne reagira na primjedbe!

Ali su zato veoma brzo reagirali da ospore knjigu i film Romana Leljaka MIT O JASENOVCU;

“Autor u filmu znatno umanjuje broj žrtava ubijenih u logoru Jasenovac, te poriče da je u logoru ustaški režim izvršio masovne zločine genocida i holokausta prema Srbima, Romima, Židovima, i Hrvatima koji se nisu slagali s politikom ustaša”, stoji u priopćenju.

Spomen područje Jasenovac također navodi kako je Leljak kroz film i knjigu “iskazao neskrivene simpatije prema ustaškom režimu, a NDH u početnoj fazi nastajanja prilikom proglašavanja rasnih zakona od milja naziva ‘mlada hrvatska država'”.

Roman Leljak, zajedno sa svojim suradnicima, među kojima treba istaknuti potpredsjednika Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima iz Srbije Blažu Đurovića, koristi već prokušanu taktiku kojom gledatelje bombardira dokumentima, čime stvaraju lažni privid “znanstvenog” pristupa temi, upozorava se iz Javne ustanove.”Izražavamo zabrinutost zbog sve češćih slučajeva umanjivanja i poricanja zločina počinjenih u logoru Jasenovac, koji se događaju u javnom prostoru”, stoji u priopćenju

https://direktno.hr/domovina/spomen-podrucje-jasenovac-reagiralo-najnoviji-film-romana-leljaka-134810

Moram napomenuti da je ovo priopćenje na tragu stvaranja dogme i njihove istine o Jasenovcu koju drže neprikosnovenom i u koju se ne smije dirati!

U nedostatku argumenata JUSP Jasenovac, ponavlja izlizane floskule, a Leljaku podmeće upravo onu metodu kojom je JUSP i postao neupitna dogma , i ne samo dogma već i krivotvoritelji popisa žrtava!

Međutim Roman Leljak ima neoborive dokumente koje je pronašao u beogradskim arhivima koji ruše upravo JUSP-ove dogme i to naravno izaziva frustraciju i paniku ,pa postaju živčani. Radi se o strahu partizanskih potomaka o razotkrivanju zločina njihovih predaka i o njihovu lažiranju i očitom krivotvorenju  broja žrtava, samo da bi pojačali priču o genocidnosti Hrvata! Nije za čuditi se, kada sve više izlaze na vidjelo zločini koje su partizanske jedinice počinile i kako su ih temeljito i pomno sakrivali, da će se za održati svoju ideologiju, poslužiti manipuliranjem i krivotvorenjem.