HRVATI SU BRZO ZABORAVILI NA MEMORANDUME SANU, PA IM SE POVIJEST PONAVLJA


OD 1.PROSINCA 1918.GODINE PROŠLO JE 100 GODINA KAKO SU HRVATI UPALI U ZAMKU VELIKOSRPSKE POLITIKE.  

Stotinu godina puno je za jedan ljudski život. ali nije  puno u životu jedne nacije, osobito sjećanja na poniženje, mučenje, poricanje njezinog identiteta i genocida koju je velikosrpska  politika počinila bilo kao četnici, bilo kao komunisti  ili kao jugoslaveni.  

U prvoj Jugoslaviji, srpska kraljevska diktatura uspostavljena je 6. siječnja 1929. godine! U drugoj komunistička diktatura Josipa Broza Tita, nakon masovnog pokolja Hrvata u poslijeratnim danima 1945. godine, jer Hrvati su morali umrijeti da bi živjela  Jugoslavija. I da slučajno Hrvatima ne padne na pamet njihova  nezavisna država. Srbi  su u Jugoslaviji imali Veliku Srbiju, iako se formalno  nije  tako nazivala, ali je po zastupljenosti  u vlasti svakako bila. Svako odvajanje hrvatskih teritorija za Srbe  je značilo gubitak prostora, koji su zamišljali  kao dio svoje velike Srbije, jer gdje god živi ijedan Srbin to je srpska zemlja!

Međutim po događajima u posljednje vrijeme izgleda da ništa nije ostalo u kolektivnom sjećanju Hrvata.

Sve više primjera ima gdje se potiho pod raznim nazivima obnavlja “bratstvo i jedinstvo” ne više Jugoslavija, već pod nazivom Zapadni Balkan, ma što to značilo.   ZAPADNI BALKAN

Nedavno se u Zagrebu održao drugi rektorski zbor  svih rektora sveučilišta Zapadnog Balkana, gdje je rektor Damir Boras potpisao Sporazum  o osnivanju Zajednice sveučilišta zapadnoga Balkana, bez konzultacija i obavjesti o tom sporazumu  studentima i profesorima.( pisala sam o tome, pa ovdje samo ukratko)

https://hrvatskepraviceblog.wordpress.com/2018/11/02/sto-to-zagovara-rektor-damir-boras-o-kojim-se-zajednickim-interesima-i-ciljevima-potpisuje-sporazum-zajednice-sveucilista-zapadnog-balkana-kada-je-rh-clanica-eu-a-ne-zapad/

U Ustavu RH, definirano jasno je svako udruživanje

Članak 142.

“Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.

Zabranjeno je pokretanje postupka pridruživanja Republici Hrvatskoj u savezima s drugim zemljama u kojima bi udruga vodila ili mogla dovesti do obnove jugoslavenske državne zajednice ili nekog balkanskog državnog paketa u bilo kojem obliku.

O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu.

Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga Sabora!”

Sam pojam Zapadni Balkan je za Hrvatsku sporan. Devedesete  godine prošlog  stoljeća bile  u znaku naglašenog nastojanja da s izlaskom iz Jugoslavije napustimo i Balkan, a u tome je prednjačio prvi hrvatski predsjednik. Dr. Franjo Tuđman. Kad se 1996. godine vratio iz Washingtona rekao je: “Dobili smo uvjeravanja u bezrezervnu podršku SAD da Hrvatska pripada srednjoj Europi, a ne Balkanu”.

Unatoč tome, ne samo da se u Europskoj uniji zadržao i posve ustalio naziv Zapadni Balkan” nego ga i sadašnja vlast bez prigovora prihvaća: Kapitulaciju pred tim nazivom potpisali su i mnogi drugi u Hrvatskoj, a poseban pljesak dobio je rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

Pročitajte više na: 

https://www.vecernji.hr/premium/je-li-za-savez-sa-zapadnim-balkanom-rektor-boras-pitao-studente-i-profesore-1281527 – http://www.vecernji.hr  

OTVARANJE UREDA” BIVŠE OPĆINE KNIN” U ZEMUNU srpska krajina

Najnoviji primjer približavanja Srbiji, odnosno Zapadnom Balkanu, je otvaranje “ureda bivše općine Knin” u Zemunu. Kakva  i koja je to bivša općina Knin? Ako je bivša znači da više ne postoji. Sadašnja općina Knin u Republici Hrvatskoj je jedina koja ima taj status. Prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, samo jedna  može biti općina koja pokriva određeno područje.

Zakon definira međunarodnu suradnju lokalne uprave i samouprave sa drugim jedinicama 

I. SURADNJA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE DRUGIH DRŽAVA

Članak 14.

“Suradnja općina, gradova i županija s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država uspostavlja se i odvija u okviru njihovog samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 15.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl. u daljnjem tekstu: sporazum) o suradnji gradova, općina i županija s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, u skladu sa svojim općim aktima i ovim Zakonom.

Članak 16.

Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave drugih država, zajedno s tekstom sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave s kojom se navedeni sporazum sklapa, općina, grad i županija dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje obavlja nadzor nad zakonitošću ove odluke.

Kada središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ocijeni da odluka iz stavka 1. ovoga članka nije u skladu sa zakonom, u roku od 8 dana od njenog primitka, predložit će Vladi Republike Hrvatske ukidanje odluke.

Vlada Republike Hrvatske može, u roku od 30 dana od primitka prijedloga, odlukom, koja mora biti obrazložena, ukinuti odluku iz stavka 1. ovoga članka.

Protiv odluke Vlade Republike Hrvatske o ukidanju odluke iz stavka 1. ovoga članka, jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave može podnijeti ustavnu tužbu radi zaštite prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako Vlada Republike Hrvatske u roku iz stavka 3. ovoga članka ne donese odluku o ukidanju, smatra se da je odluka iz stavka 1. ovoga članka donijeta u skladu sa zakonom.

Članak 17.

Sporazum o suradnji koji je sklopila općina, grad i županija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu dotične jedinice.

Ako općina, odnosno grad nema svoje službeno glasilo, sporazum o suradnji objavljuje se u službenom glasilu županije.”

Prema navedenim člancima Zakona pitanje je jesu li predstavnici lokalne uprave obavijestili Vladu RH i imaju li potrebno dopuštenje, a pogotovo što se koristi izraz” bivša općina Knin”?  Jesu li objavili u glasilu kako stoji u Zakonu? Veoma netransparentno proizlazi iz teksta na portalu;

http://tris.com.hr/2018/11/uskoro-ured-bivse-kninske-opcine-u-beogradu-zemun/?fbclid=IwAR3_WRMT21Q6UEu-NJ3arnA8PndMM0TaMttrrZE8A7b5N-i-FEAseW_WS9

Osobito ako se uzme u obzir postojanje tzv. Vlade Republike Srpske krajine u progonstvu, koja današnju Republiku Hrvatsku izjednačava sa NDH, iako po ničemu Republika Hrvatska nije sljednica NDH, već je nastala izdvajanjem iz Jugoslavije nakon 45 godina i obranom od agresorske posrbljene JNA i srbočetničke vojske Srbije.

https://srbin.info/2018/03/09/vlada-republike-srpske-krajine-u-progonstvu-hitler-hrvatska-da-istrebi-srbe/

Još jedan podatak, mislim da nije slučajnost.  Samoproglašena skupština tzv. Republike Srpske Krajine u progonstvu nalazi se u Zemunu , a ured „bivša općina Knin” bi trebao biti u Zemunu !!! To nije slučajno, jer  općina Zemun podupire osnivanje ureda u Kninu, prvenstveno zbog povezivanja izbjeglica i prognanika u svoje domove, poticanje povratka, zapošljavanja i obnove napuštenu kuću, za sve koji se žele vratiti, u skladu s uputama tzv. Vlade  i Skupštine Republike Srpske Krajine u Zemunu. Evo što kažu ” krajišnici”

Jednostranim izjašnjavanjem hrvatske većine u Saboru, Srbima je oduzeto ustavom zagarantirano pravo na ravnopravnost i proglašeni su nacionalnom manjinom. Ovom ustavnom odredbom su stvorene pravno-političke pretpostavke za oduzimanje drugih radno-pravnih, imovinskih i socijalnih prava. Srbi, suočeni s oduzimanjem osnovnih ustavnih, nacionalnih i lјudskih prava, gubitkom posla, egzistencije, diskriminisani po više osnova, izlaz su pokušavali pronaći u samorganizovanju.”

Kojim su to Ustavom  Srbi imali ravnopravnost? Ustavom Socjalističke RH? Ali Socjalističke RH nema više, kao ni Jugoslavije, pa na osnovu čega da im se prizna ravnopravnost? To je ono što žele Srbi u Hrvatskoj i na čemu neprestano, što javno, a što potiho radi Milorad  Pupovac, da Srbi budu konstitutivan narod, a ne nacionalna manjina. Kako mogu biti konstitutivan narod kada ih po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima svega 4,36%?

https://www.zapadnisrbi.com/zapadni-srbi/republika-srpska-krajina/vlada-rsk-u-prognanstvu/606-milorad-buha-vlada-rsk-u-progonstvu

Predsjednik  tzv. Vlade RSK je Boro Mikelić, nekadašnji direktor Gavrilovića iz Petrinje, kojega je Vučić javno hvalio tijekom posjeta Gvozdu,  u travnju 2018.godine, napomenuvši kako se u petrinjskom Gavriloviću za vrijeme Mikelića nitko nije mogao zaposliti, ako nije navijao za ‘Partizan’  

PODRIVANJE TEMELJA REPUBLIKE HRVATSKE 

Kontinuirano se radi na podrivanju suvereniteta i integriteta Republike Hrvatske I njenih temelja u sjajnoj pobjedi u Domovinskom ratu, veličajući Josipa Broza Tita kroz školske programe i u radu sa djecom. Umjesto da djeca u školi uče o Domovinskom ratu, uče ih o NOB-u i veličanju Tita, kroz “antifašizam” “Osnovcima već sedmu godinu za redom, a srednjoškolcima šestu godinu, buzetska Udruga antifašista na satovima povijesti i na terenskoj nastavi prenosi antifašističke tekovine te razdoblje Drugog svjetskog rata povezuje s događajima iz Domovinskog rata”

https://www.glasistre.hr/istra/ucenici-posjetili-rodne-kuce-tita-i-tudmana-574252?fbclid=IwAR0L94WPwMkVtIVywTk1finJy2oE005FZxezhamZuMbYQBdIvKwyrGRtZ

Koje su to poveznice između 2.svjetskog rata i Domovinskog rata? Kako ih uopće mogu povezati i čemu se uči današnja hrvatska mladež? U Domovinskom  ratu borili smo se i pobijedili JNA, koja je proistekla iz 2,svj.rata kao komunistička  Titova vojska sa crvenom zvijezdom petokrakom . Pod tom crvenom zvijezdom petokrakom razarani su hrvatski gradovi Vukovar, Dubrovnik, Šibenik, Zadar i mnogi drugi, protjerano je, pobijeno i odvedeno u logore tisuće hrvatskih branitelja i žitelja, na koji način to objasne djeci ili im nikako ne objasne? “Poznate su Tuđmanove zasluge za samostalnu Hrvatsku kao i značaj Tita koji je prije svega, uz partizane, zaslužan za oslobođenje Istre i to se sve prenosi djeci,” istaknuo je Edo Jerman iz udruge antifašista Buzet. Koju to povijest im predaje Edo Jerman? Komunističku povijest, koja je 70 godina sakrivala svoje zločine, ne samo oko Bleiburga i Križnog puta, nego i u Istri, gdje su partizani pobacali sve istarske narodnjake u fojbe,  zaklali  Bl. Miroslava Bulešića i pobili 15 svećenika?

Jeli Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo takve izlete i takav vid nastave povijesti?

Vode li te škole djecu u Vukovar, što Ministarstvo financira, i što je u programu za 8.razrede osnovne škole?

Ako ih vode kako im onda objasne, tko je napao i razorio Vukovar? Puno pitanja, bez odgovora za sada!

Lili Benčik/hrvatskepravice