DRŽI LI SE LORA VIDOVIĆ -PUČKA PRAVOBRANITELJICA PRISEGE KOJU JE DALA U HRVATSKOM SABORU DA ĆE SVOJU DUŽNOST OBAVLJATI PRAVIČNO, ČASNO I SAVJESNO U NAJBOLJEM INTERESU SVIH HRVATSKIH GRAĐANA ILI SAMO NEKIH?


PRISEGA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici prije stupanja na dužnost daju prisegu pred Hrvatskim saborom koja glasi:

»Prisežem da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske i da ću svoju dužnost obavljati pravično, časno i savjesno, u najboljem interesu građana.«

ZAKONSKE OVLASTI PUČKOG PRAVOBRANITELJA

ZAKON O PUČKOM PRAVOBRANITELJU

Pučki pravobranitelj

Članak 2.

(1) Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

(2) Pučki pravobranitelj obavlja i druge poslove određene posebnim zakonima.

https://www.zakon.hr/z/128/Zakon-o-pu%C4%8Dkom-pravobranitelju

Pučka pravobraniteljica g. Lora Vidović objavila je na svojoj internetskoj stranici 20.studenog 2018.godine

“Relativizacija zločina NDH narušava temeljne vrijednosti Ustava, a izostanak reakcija otvara prostor mržnji

“Osuda fašizma, u Hrvatske tekovina je suvremenog demokratskog svijeta, a priznanje antifašističkoj borbi posebno se odaje u državama koje su se našle pod fašističkom vlašću, pod kojom se našla i Hrvatska. Prema Izvorišnim osnovama Ustava RH, koje imaju velik simbolički i politički značaj te obuhvaćaju pravno utemeljenje, ciljeve, svrhu i temeljne vrijednosti države i društva, ali su značajne i za tumačenje i razumijevanje Ustava, državna se suverenost u razdoblju drugog svjetskog rata očitovala u odlukama ZAVNOH-a, nasuprot proglašenju NDH.”

Nisam pravnik po struci kao g. Lora Vidović, ali razlikujem pojmove fašizam, nacizam , antifašizam , komunizam i demokracija, koje ona ne tumači po demokratskim načelima, nego ih  tumači selektivno, prema svojem svjetonazoru, odnosno agresivno  nameće ideologiju neo antifašizma.

Fašizam je nastao od naziva  “fascio” svežanj,  snop pruća sa sjekirom, koji je u starom Rimu bio simbol državne vlasti. Opće je poznato da je taj simbol preuzeo Benito Mussolini , talijanski diktator totalitarnog političkog režima od 1922- 1943. godine, točno 8.rujna 1943. godine kada je Italija kapitulirala.

Nacizam je nastao u Njemačkoj pod pojmom nacionalsocijalizam ili nacizam. I jedan i drugi sistem su totalitarni i diktatorski u kojem je država središnja vrijednost i ima prednost u odnosu na prava pojedinca, građanina. Pristaše fašizma i nacizma potjecali su ponajprije  iz redova obrtnika, trgovaca, ratara, namještenika i činovnika, koji su se zbog jačanja radničkoga pokreta i napretka u industrijalizaciji osjećali ugroženima u svojoj materijalnoj egzistenciji i društvenom položaju. Po  svojoj ideologiji  fašizam i nacizam su  antimarksistički  i antiliberalni,  militaristički  i nacionalistički.

Komunizam je radikalna, nasilna politička ideologija koja revolucionarnim nasiljem želi ostvariti potpunu društvenu jednakost. Ideologija koja spada  u sami vrh nasilnih ideologija po broju ubijenih ljudi. Zato g. Lora Vidović koristi stalno izraz jednakost, a ne jednakopravnost!

Komunizam i fašizam mogli su se održati na vlasti samo represijom i strahovladom. U tim diktatorskim sistemima nema demokracije,nema višestranačja,nema pluralizma. Vlada jednoumlje pod strogom  kontrolom represivnog aparata. Svako izražavanje različitog mišljenja od vladajućeg tretiralo se kao izdaja i strogo kažnjavalo bilo zatvaranjem ,bilo likvidacijama. Zato u totalitarističkim ,jednoumnim i diktatorskim sistemima postoji poseban represivan aparat i postoje radni i drugi logori za preodgajanje neistomišljenika!

Što je zajedničko svim navedenim ideologijama? Sve su imale represivni aparat kojim su se održavali na vlasti, a taj represivni aparat zbog lakše kontrole neistomišljenika otvarao je radne i sabirne logore za njihovo preodgajanje, a kasnije i likvidaciju. Tako su u različitim zemljama tzv.  istočnog bloka ,postojale KGB  i NKVD u SSSRu , STASI  u DDRu ,SEKURITATE u Rumunjskoj, SIGURIMI u Albaniji i u Jugoslaviji UDBA. Dok je u Njemačkoj bio nadaleko poznat Hitlerov  GESTAPO, a u Italiji MILIZIA  i tajna fašistička policija OVRA.  Sve su te tajne službe ili tajne policije iza sebe ostavile milijunske žrtve.

Komunizam je bio veliko zlo, kao i nacizam i fašizam, ako ne i veće po broju žrtava. Komunisti su  bili saveznici sa fašistima i nacistima!
Povijesna činjenica je savez potpisan između Hitlera i Staljina koji se još naziva „pakt Ribbentrop-Molotov“ 1939. godine o zajedničkoj vojnoj suradnji. Tom suradnjom započeo je 2. svjetski rat, jer je direktna posljedica tog pakta napad na Poljsku kao i Baltičke zemlje, Finsku i Norvešku.

Upravo je neoboriva činjenica, koju se kod nas toliko sakriva i prešućuje, da su Rusi, tj. SSSR tim sporazumom okupirali dio Poljske i sve tri Baltičke zemlje. Također su i neosporne činjenice da su Rusi  iz prve zemlje komunizma bili jednako nemilosrdni okupatori kao i Nijemci ( Katinska šuma ). Na taj pakt nije bilo nikakve reakcije od strane KPJ-u, jer su oni temeljem odluka Treće internacionale,  kao Staljinovi poslušnici  prihvatili i provodili njegov agresorski i osvajački sporazum s Hitlerom i time bili ustvari Hitlerovi saveznici.

Antifašizam je pokret koji je nastao kao reakcija na fašistički  i nacistički teror. Prvi u Europi koji su se pobunili bili su istarski seljaci u Proštinskoj buni i rudari u Labinskoj republici 1921. godine. Pokret otpora se pojavio u cijeloj Europi u različitim oblicima i različitog političkog spektra od demokrata, liberala, socijalista, komunista, demokršćana i drugih.

KAO HRVATSKI GRAĐANIN PROZIVAM G. LORU VIDOVIĆ ZBOG SELEKTIVNOG I IDEOLOŠKI ZLONAMJERNOG KORIŠTENJA POZICIJE PUČKE PRAVOBRANITELJICE, NA ŠTETU NAS GRAĐANA I REPUBLIKE HRVATSKE!

G. Pučka pravobraniteljica prozvala je Ministarstvo uprave, Ministarstvo branitelja , MUP, DORH, Katoličku crkvu, pa čak i HTV, a moje je mišljenje da hrvatski građani trebaju prozvati nju, jer ne obavlja svoj posao prema zakletvi koju je dala u Hrvatskom Saboru. Radi selektivno, zlonamjerno sa ideološke pozicije, što ću u ovom tekstu i argumentirati. A nisam ni prva, ni jedina koja je proziva. Javno je prozvao i prof. dr. sc. Josip Pečarič ,redoviti član HAZU i dopisni član DANU;

https://kamenjar.com/pismo-poziv-puckoj-pravobraniteljici-gdi-lori-vidovic/

Dakle, povrh toga što ne obavlja svoj posao, a vjerojatno ni ne zna što joj Zakon propisuje kao dužnost, Lora Vidović podnosi lažna  izvješća temeljem kojih američki State Department donosi zaključke o nepoštivanju ljudskih prava. Umjesto da brani dignitet hrvastskih građana i Republike Hrvatske ona nas blati po svijetu! Koje li nesnošljivosti prema zemlji koja je hrani!

Zašto g. Lora Vidović  ne pritišće sva tijela zaslužena za istragu i progon svih onih koji su razarali silovali i ubijali  tijekom Domovinskog rata i danas slobodno šeću hrvatskim gradovima rugajući se žrtvama, zbog  čega je i organiziran prosvjed u Vukovaru 13.listopada 2018.godine?

Zašto ne traži kažnjavanje ubojice  Darka Pajčića, kojemu je upravo 21,studenog bila obljetnica smrti?

Ne g.Loru Vidović ne zanimaju kršenja ljudskih prava i nepoštivanje Ustava RH i Zakona kada je u pitanju Domovinski rat i žrtve proizašle iz Domovinskog  rata. Niti jednom rječju nije u svom izvješću spomenula., niti se osvrnula na kršenje ljudskih prava hrvatskih branitelja, obitelji nestalih,  poginulih i stradalih u Domovinskom ratu, a još manje u 2.svjetskom ratu.Licemjerno spominje  da se trebaju dostojno sahraniti, ali joj smetaju vojna obilježja.

Pored toga, pokopi pronađenih i ekshumiranih žrtava partizanskih zločina – civila, ustaša i domobrana, održavaju se uz vojne počasti. Zbog toga smo Ministarstvo hrvatskih branitelja upitali temeljem koje pravne osnove i kojih kriterija je na mjesnom groblju u Vagancu, uz vojne počasti, izvršen pokop posmrtnih ostataka 55 žrtava ekshumiranih s područja općina Plitvička Jezera i Rakovica, među kojima su i ostaci pripadnika ustaške vojske. Odgovor na to, ali i na pitanje je li bilo drugih ukopa s odavanjem vojnih počasti ubijenima i stradalima tijekom Drugog svjetskog rata i poraća u 2018. godini, nismo dobili.”

Nesporno je kako su upravo žrtve partizanskih zločina pred kraj i po završetku rata desetljećima bile prešućivane te da ih je potrebno pronaći, ekshumirati i dostojno sahraniti. Ipak, pokop uz vojne počasti pripadnika poražene vojske može predstavljati službeno, državno davanje legitimiteta tvorevini i ideologiji koje su potpuno oprečne vrijednostima na kojima počiva suvremena Republika Hrvatska.”

Što da odgovore na ovakva ideološki maliciozna pitanja? Da je svako nepravedno ubijeno ljudsko biće žrtva? Ako je vojnik ,zbog čega se ne bi pokopali kao vojnici? U Puli je Mornaričko vojno groblje i svim se pokojnim vojnicima odaje vojna počast, bez obzira kojoj su vojsci pripadali. To nije priznavanje legitimiteta, nego odraz opće kulture prema pokojnima, pa bili oni i vojnici poražene vojske. Time se ničim ne narušavaju vrijednosti na kojima počiva suvremena Republika Hrvatska, jer je Republika Hrvatska nastala i obranjena u Domovinskom ratu. A  po svemu sudeći Domovinski rat nije u sferi interesa g. Lore Vidović, iako je on u temelju  Republike Hrvatske.

Isto tako uopće ne reagira kada se na skupovima LGBT , pojave transparenti ” ubij popove, pasje skotove”.Ili kada se na prosvjedu za Istanbulsku konvenciju žene iz civilnih udruga obuku u crvene halje ,koje podsjećaju na Ku Klux Klan. Time se ne izaziva govor mržnje i sije strah i nelagoda?

Prije svega sporno je bilo i samo njeno imenovanje na tu funkciju zbog neispunjavanja uvjeta natječaja, iako je imala kvalitetnu protu kandidatkinju Lanu Peto Kujundžić ,radi čega je oporba i napustila Sabornicu kod izglasavanja njenog imenovanja.

Stoga bi naslov teksta g. Lore Vidović trebao bi glasiti;

RELATIVIZACIJA ZLOČINA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA NARUŠAVA TEMELJNE VRIJEDNOSTI USTAVA , A IZOSTANAK LUSTRACIJE  OTVORIO JE PROSTOR MRŽNJI …

U ČEMU JE PROBLEM KOJI G. LORA VIDOVIĆ NE VIDI KADA GOVORI O ANTIFAŠIZMU?

 Da bi prikrili stvarnu narav svojeg načina vladanja,  komunizam su izjednačili sa antifašizmom i proglasili ga slobodarskim, humanim i pravednim društvenim uređenjem. Komunizam je u bivšoj Jugoslaviji bio dio političkog sustava i svjetonazor vladajuće elite- Partije . Komunistička partija bila je vladajuća i sveprisutna u svakoj pori društva i države. Vladala je totalitarno u jednopartijskom sistemu.. Zato i je  stavljen znak jednakosti između komunizma i antifašizma,  jer kako bi drugačije komunisti pravdali svoje zločine počinjene nakon rata, koji su bili izričito ideološko-političke prirode.

Komunistička partija je i nakon rata  u ideološkim čistkama ubijala demokratski opredijeljenu građansku inteligenciju posebice istaknute političare, koji su bili antifašisti, ali ne i komunisti! Treba li nabrajati stratišta; logore Goli otok, Stara Gradiška, Križni put, masovna ubojstva bez Suda i presude, masovne likvidacije, pune kraške jame, rudnici zazidani sa po 12 betoniranih pregrada kao Huda jama, da se sakriju  i nikada ne saznaju zločini protiv čovječnosti, zatim Tezno, rovovi kraj Maribora i tisuće drugih masovnih stratišta.

titova stratišta

Google mape prikazuju masovna grobišta Titovih komunističkih zločinaca

REZOLUCIJA VIJEĆA EU 1481/2006 O OSUDI TOTALITARISTIČKIH REŽIMA 

G. Lora Vidović spominje Deklaraciju Hrvatskog Sabora o antifašizmu iz 2005, ali  zanemaruje i uopće ne spominje Rezoluciju  1481/ 2006 ,kojom je Parlamentarna skupština Vijeća Europe osudila totalitarne komunističke režime 25. siječnja 2006. godine i Rezoluciji 1096 o uklanjanju naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava, koju je Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila 27. lipnja 1996. godine. Hrvatski Sabor potvrdio je Rezoluciju 1481/2006 Deklaracijom od 30.lipnja 2006. godine, na prijedlog  nekolicine tadašnjih zastupnika (Letice,Rožića,Tadića,Đapića,Trgovčevića i Kovačevića),  a ne na prijedlog  nijedne Vlade, ni HDZ-a, ni SDP-a.

Dana 23. kolovoza slavi se kao Europski dan sjećanja na žrtve totalitarizma.

Suvremena civilizirana Europa uzela je ovaj datum zbog toga što su tog dana 1939. pakt o podjeli Europe sklopili dva najgora zločinačka sustava u povijesti Europe – nacionalsocijalizam i komunizam, Hitler i Staljin.

https://kamenjar.com/23-kolovoza-europski-dan-sjecanja-na-zrtve-totalitarizma/

G.Lora Vidović kao pučka pravobraniteljica nikada nije postavila pitanje, zbog čega se ne  postupa  po Rezoluciji 1481/2006 Vijeća EU?

Zbog čega u Hrvatskoj nije osuđen niti jedan komunistički zločinac?

Zbog čega se g. Lori Vidović priviđa relativizacija zločina “oličenog u ustaškom režimu Nezavisne Države Hrvatske, tvorevine nastale u okrilju nacističke Njemačke i fašističke Italije”,  a ne vidi očito sakrivanje i nepriznavanje zločina totalitarnog režima komunističke Jugoslavije, koje je Deklaracijom osudio i Hrvatski Sabor pred kojim je ona položila prisegu?

G. Lora Vidović ovakvim svojim izvješćima izravno nanosi štetu ugledu Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama po svijetu.

ANTIFAŠIZAM NIJE U USTAVU RH

Kada već spominje Ustav RH  g. Lora Vidović kao pravnik trebala bi ga znati iščitati, ali očito u svojoj ideološkoj netoleranciji, čita ono što joj odgovara, a ne ono što stvarno piše,te time širi neistine i obmanjuje javnost, ne samo u Hrvatskoj, nego sa svoje pozicije i u Svijetu.

“državna se suverenost u razdoblju drugog svjetskog rata očitovala u odlukama ZAVNOH-a, nasuprot proglašenju NDH.”citira Ustav RH g. Lora Vidović.

Antifašizam nije  izrijekom nigdje spomenut u Ustavu RH, tog termina jednostavno nema. U Ustavu se spominje kao izraz kontinuiteta želje za samostalnom državom Hrvata ZAVNOH, ali ZAVNOH nije donosio nikakve državotvorne odluke, nije bila država , već “zemaljsko vijeće”, a odluku o osnivanju Federativne Republike Hrvatske donio je AVNOJ 29.studenog 1943 godine u Jajcu. Prema tome nikakva NDH nije mogla biti suprostavljena  ZAVNOH-u, ni sadašnjoj Hrvatskoj, jer sadašnje Hrvatske tada nije ni bilo.

Sadašnja Hrvatska nastala je u Domovinskom ratu, citiram taj dio Ustava RH ,jer ga g. Lora Vidović nije pročitala.

“na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.

– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.”

https://kamenjar.com/zasto-tvrdnja-da-antifasizam-zapisan-hrvatskom-ustavu-ipak-floskula/

Isticanje nacističkih i ustaških simbola u javnom prostoru i nekonzistentnost vlasti u njihovoj nedvosmislenoj osudi” piše g. Lora Vidović.

G.Lora Vidović mantra i bavi se primjerima, postavljanja ploče poginulim pripadnicima HOS-a, sa pozdravom Za dom spremni. Ti su mladi ljudi poginuli pod tom zastavom HOS-a i sa tim su pokličem otišli braniti svoj dom i svoju domovinu Hrvatsku, i sada nakon toliko godina g. Lori Vidović ta spomen ploča smeta. Pa nisu ti mladi ljudi poginuli za slobodnu NDH, nego za slobodnu Hrvatsku, a g. Lora Vidović mantra sa tim slučajem i sa slučajem M.P. Thompsona sa pjesmom Čavoglave, koja je također nastala u Domovinskom ratu.

Uostalom i Vijeće za suočavanje s prošlošću je donijelo zaključak, da se iznimke odnose na Domovinski rat;

b) Vijeće ne smatra neprihvatljivim propisivanje iznimke koja se odnosi na striktno ograničenu pravnu mogućnost javne uporabe pozdrava “Za dom spremni” zbog okolnosti vezanih uz Domovinski rat, opisanih u četvrtom poglavlju, točki 2. ovog dijela dokumenta (Moguća iznimka od blanketne zabrane);

Click to access Dokument%20dijaloga.pdf

G. Lora Vidović zapliće se u vlastite nelogičnosti i kontroverze. Evo primjera

“Dugo prikrivani i slabo istraženi komunistički zločini nesumnjivo su izazvali ogromne frustracije građana čiji su bližnji u njima stradali, no potpuno je pogrešno zbog ovih zločina negirati ili umanjivati ustaške zločine koji su im prethodili. Zbog toga, samo objektivna historiografska istraživanja i objavljivanja građe mogu doprinijeti utvrđivanju istine o događajima iz prošlosti. Pored toga, rasistički karakter NDH i masovnost žrtava jest realnost koju nitko, s minimalnim osjećajem pristojnosti i pijeteta prema žrtvama, ne bi trebao dovoditi u pitanje, a pogotovo ne javno umanjivati ili negirati.”

Tipično licemjerno kada se radi o komunističkim zločinima! Treba ih na svaki način opravdati, pa makar i kroz lažnu i licemjernu sućut. Jer nema revizije povijesti! Komunistička povijest je neprikosnovena, čudi me da uopće i priznaje komunističke zločine, očito se više ne mogu negirati, pa ih mora priznati. Nevjerojatno kako nastoji umanjiti komunističke zločine , a potencira zločine NDH, jer su zločini NDH, prethodili, komunističkim partizanskim zločinima. Zar partizanske zločine opravdavati ustaškim ili fašističkim ili nacističkim? Ne pita se g. Vidović zašto nije bilo u Italiji ili Njemačkoj poslijeratnih zločina?  Jer je u tim zemljama uspostavljena demokratska poslijeratna vlast, a ne totalitarna komunistička!

Pročitajte pomno”Pored toga, rasistički karakter NDH i masovnost žrtava jest realnost koju nitko, s minimalnim osjećajem pristojnosti i pijeteta prema žrtvama, ne bi trebao dovoditi u pitanje, a pogotovo ne javno umanjivati ili negirati.”

Ponekada stvarno ne mogu shvatiti svu tu pokvarenost i dvoličnost komunističkih kriterija, jer očito iz ovih riječi g. Lore Vidović ti kriteriji progovaraju.

Zamislite ona kaže” s minimalnim osjećajem pristojnosti i pijeteta prema žrtvama,”  a gdje je pijetet prema komunističkim žrtvama  koji g..Lora Vidović iskazuje ? Svako istraživanje naziva ” revizionizmom”, jeli to izraz pieteta?

“samo objektivna historiografska istraživanja i objavljivanja građe mogu doprinijeti utvrđivanju istine o događajima iz prošlosti” kaže g. Lora Vidović

O NDH je sve poznato i više nego što se u stvarnosti zbilo, zbog preuveličavanja i predimenzioniranja značaja i događaja iz tog razdoblja. I upravo zbog te lažne i pokvarene  komunističke povijesti treba tražiti istinu, koja je bila 70 godina pomno sakrivana i prešućivana!

“Izražava se i nezadovoljstvo radom javne televizije, čija bi zadaća trebala biti pružanje objektivnih informacija, koja je u svome programu, između ostalog, promovirala negacionističke publikacije Igora Vukića i Romana Leljaka, što je osudila i JUSP Jasenovac. Vukićeva knjiga Radni logor Jasenovac svakodnevno je reklamirana na javnoj televiziji, a s tim se nastavilo i nakon što je Programsko vijeće osudilo stavove koje je u programu HRT-a iznio njezin autor.” Evo i HTV nije dovoljno na liniji g. Vidović!

“Zabrinjava i što se promocije revizionističkih djela održavaju i u prostorima Katoličke crkve, a posebno što se među osobama koje negiraju ili relativiziraju karakter ustaške države i razmjere zločina nalaze pojedinci visoko rangirani u crkvenoj hijerarhiji”, Ovdje se očituje  ljevičarsko-komunistički animozitet prema Katoličkoj crkvi od strane g. Vidović

G.Lora Vidović  očito si je umislila da je ona mjerodavna ocjenjivati koja su objektivna istraživanja, a koja nisu?  Nije ovlaštena ocjenjivati ničiji znanstveni rad, to jednostavno nije u njenoj domeni. Za to postoje znanstvene institucije , a ne pučki pravobranitelj! To nije u Zakonu o pučkom pravobranitelju! Neka ga dobro prouči!

“Negiranje zločina počinjenih u NDH ili njihovih razmjera, negiranje je prošlosti prepune mržnje i nasilja prema Romima, Srbima, Židovima i političkim protivnicima ustaškog režima. Ono ohrabruje, a ponekad i jest, govor mržnje koji vodi ka diskriminaciji, pa i nasilju prema pripadnicima ovih skupina. Time se njeguje kontinuitet mržnje – i narušavaju vrijednosti jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, na kojima počiva Ustav Republike Hrvatske.”

DA PARAFRAZIRAM ZAKLJUČAK G.LORE VIDOVIĆ;

Negiranje zločina počinjenih u komunističkoj totalitarnoj Jugoslaviji, ili njihovih razmjera, negiranje je prošlosti prepune mržnje i nasilja prema Hrvatima, Istarskim Talijanima, Njemcima u Slavoniji, Katoličkom svećenstvu, časnim sestrama, istarskim rodoljubima, narodnjacima i političkim protivnicima komunističkog režima. Ono ohrabruje, a ponekad i jest govor mržnje koji vodi ka diskriminaciji, pa i nasilju prema pripadnicima ovih skupina.( koriste se izrazi poput klerofašisti za vjernike) Time se njeguje kontinuitet mržnje- i narušavaju vrijednosti jednakopravnosti,  vladavine prava i ljudskih prava, na kojima počiva Ustav Republike Hrvatske”

I da ne ispadne da govorim u prazno, evo brojki;

Iz Istre je protjerano 200 000 Talijana, oko 3 ooo ljudi je bačeno u fojbe, točan broj je nemoguće utvrditi, jer partizani nisu vodili evidenciju broja pobacanih živih i mrtvih u jame. Protjerano je 87 600 Njemaca iz Slavonije. Samo u Istri je ubijeno 15 svećenika i 3 bogoslova, od njih su dvojica proglašeni blaženima. Bl. Miroslav Bulešić je zaklan na ulazu u Župni stan, a Bl. Francesco Bonifacio je baćen u jamu.Nestali su i bačenu i jame svi viđeni istarski narodnjaci . njih 30, a među njima i otac od biskupa u miru mons, Ivana Milovana. To su brojke samo za Istru, a koji je razmjer za cijelu Hrvatsku, nikada se neće saznati, jer dokumenata nema, uništeni su da se istina ne sazna, a i živih svjedoka je sve manje.

ZAKLJUČAK 

G.Lora Vidović proziva državne institucije da svojim nečinjenjem ” otvaraju prostor mržnji”, a ona sama je cijeli svoj tekst ispunila govorom  mržnje. I to neprikrivene mržnje prema Domovinskom ratu, kojeg uopće nigdje ne spominje, kao da nije postojao,a citira preambulu Ustava RH, i sugerira čitateljima antifašizam koji hoće dokazati sa ZAVNOH-om, što je totalno promašeno , a ne citira sam kraj preambule Ustava koji dokazuje da je Republika Hrvatska uspostavljena u Domovinskom  ratu. 

I da se ne ponavljam g. Lora Vidović potpuno je promašila mete prozivke. Meta je ona sama koja ne radi u skladu sa Zakonom o pučkom pravobranitelju, već  ideološki zlorabi svoju funkciju. Citiram članak 7 stavak 3 čime bi se pučki pravobranitelj trebao rukovoditi;

“Pučki pravobranitelj u svom se radu rukovodi načelom pravičnosti, jednakosti i morala te postupa nepristrano i u skladu sa standardima dobrog upravljanja.”

G. Lora Vidović ne rukovodi se načelom pravičnosti, jednakopravnosti i morala i ne pristupa nepristrano  u ovom izvješću.

Ovo je izvješće jedan običan protuhrvatski pamflet u kojem je povrijeđen Ustav RH , odnosno sam temelj na kojem je nastala Republika Hrvatska, a to je Domovinski rat!