Nacionalno- huškačke Novosti SNV-a na proračunu RH


https://www.portalnovosti.com/fasizam-na-proracunu

Koalicijskim sporazumom Samostalne demokratske srpske stranke i HDZ, tjednik Novosti  financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Zamislite Novosti koje žive na državnom Proračunu, krojile bi Proračun i određivale kome će Vlada RH, dodijeliti sredstva. Nabrajaju kojim se udrugama koliko novaca dodijelilo ??? Sa kojim pravom??? Proračun usvaja Sabor RH! Zar se SNV i Novosti postavljaju iznad Sabora Republike Hrvatske??? Ako je od Novosti i SNV-a previše je!

U 2018, godini država Hrvatska je za financiranje programa nacionalnih manjina izdvojila od ukupno predviđenih 33.840.000, Srpska nacionalna manjina je  dobila 9.227.000, Talijanska  6.680.000, Mađarska 3.845.000, Češka 3.004.000, Bošnjačka  2.027.500, Rusini 657.000 i Ukrajinci 653.000 kuna. Za romska udruženja predviđeno je 503.000 kuna, dok će za ostvarivanje njihove kulturne autonomije dobiti još 500.000 kuna.

Od srpskih organizacija najviše je dobilo Srpsko kulturno društvo ‘Prosvjeta’, 4.375.000 kuna, SNV je dobio 3.780.000.

https://www.portalnovosti.com/savjet-za-nacionalne-manjine-raspodijelio-sredstva-za-2018

Ove godine raspodjelom sredstava za manjine Srbi su dobili  9.780.000. Od srpskih organizacija najviše je dobilo Srpsko kulturno društvo ‘Prosvjeta’ – 4.550.000 kuna, SNV je dobio 3.947.000 kuna.

Na stranici SNV-a piše;

 SNV se bavi zaštitom i promocijom ljudskih, građanskih i nacionalnih prava Srba, te pitanjima njihova identiteta, participacije i integracije u hrvatsko društvo”

.Od decembra 1999. godine SNV izdaje tjednik Novosti, koji ima i svoje internetsko izdanje. Izdajemo i Bilten, periodičnu publikaciju koja u specijaliziranim tematima donosi prikaz glavnih problema s kojima se susreću Srbi u Hrvatskoj.”

https://snv.hr/o-vijecu

impressum Novosti

Izdavač Srpsko narodno vijeće Za izdavača dr. Milorad Pupovac
Glavni urednik Nikola Bajto
Zamjenice glavnog urednika Tamara Opačić i Andrea Radak
Izvršni urednici Petar Glodić i Boris Postnikov
Redaktorica Darija Mažuran-Bučević
Kolumnisti Marinko Čulić, Boris Dežulović, Viktor Ivančić, Sinan Gudžević, Boris Rašeta Redakcija Paulina Arbutina, Mašenjka Bačić, Dragana Bošnjak, Goran Borković, Milan Cimeša, Zoran Daskalović, Ivica Đikić, Tena Erceg, Milan Gavrović, Dragan Grozdanić, Tomislav Jakić, Mirna Jasić Gašić, Nenad Jovanović, Vladimir Jurišić, Davor Konjikušić, Saša Kosanović, Igor Lasić, Bojan Munjin, Srećko Pulig, Hrvoje Šimičević, Alem Ćurin (ilustrator), Borivoj Dovniković (karikaturist)
Tajnica redakcije Vedrana Bibić
Grafički urednici Ivica Družak i Darko Matošević
Dizajn Parabureau / Igor Stanišljević & Damir Bralić, Nikola Đurek
Tehnička Podrška Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn issn 1849-8957; Ključni naslov: Novosti (Srpsko narodno vijeće. Online)
Uz promociju srpske kulture i identiteta, rad Srpskog narodnog vijeća je fokusiran na borbu za građanska, ljudska i nacionalna prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Novosti su novine općeinformativnog karaktera, koje prate i kritički piše o svim relevantnim političkim, društvenim i kulturnim događajima. Osim toga, Novosti s povećanom pažnjom prate rad institucija srpske zajednice i događaje bitne za nju.
Novosti su politički tjednik Srba u Hrvatskoj.
Statut SNV-a

Ciljevi SNV-a su:

 • Afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Srba;
 • Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba
 • Stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Srbe na području Republike Hrvatske;
 • Razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnja srpske nacionalne zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnje srpskih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;
 • Suradnja i razvijanje odnosa sa Srbima izvan Republike Hrvatske, posebno razvijanje suradnje sa Srbima porijeklom s prostora Republike Hrvatske, radi zaštite njihovih građanskih i političkih prava i unapređenja njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, odnosno onih njegovih vrijednosti koje su zajedničke Srbima porijeklom s područja Republike Hrvatske.

 Članak 9.

U ostvarivanju svojih ciljeva, SNV surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima područne (regionalne) i lokalne uprave i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi slijedeće djelatnosti:

 • predlaže mjere za unapređenje položaja nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu;
 • Ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave;
 • Biva obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Hrvatskog sabora, a tiče se položaja srpske nacionalne manjine;
 • Pruža pravnu i svaku drugu pomoć građanima radi zaštite njihovih ljudskih i nacionalnih prava, daje stručne savjete, prikuplja i raspodjeljuje humanitarnu pomoć i druga materijalna i financijska sredstva od građana, organizacija i institucija i drugih pravnih subjekata, socijalno osjetljivim skupinama u cilju podmirivanja njihovih osnovnih životnih potreba, te radi toga surađuje sa građanima i srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu;
 • Daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica namijene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja
 • Razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući prijedloge zakona i drugih propisa u toku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina (izborni sustav, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za srpsku nacionalnu zajednicu) i ostvarivanje građanskih, osobni, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda  Srba iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske;
 • Prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba i podnosi nadležnim državnim tijelima i institucijama, prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi;
 • Daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) uprave i samouprave i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće učešće i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;
 • Surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, vijeća Europe, Europske Unije, OESS-a i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama, s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama;

SNV djeluje na području ljudskih prava, vjerskih prava i sloboda te zaštite prava nacionalnih manjina.

Nigdje u Statutu ne SNV-a ne piše da je uloga SNV-a  širenje međunacionalne mržnje, prema niti jednom narodu, a osobito ne prema Hrvatima !

Po svemu navedenom SNV je osnovna uloga i djelatnost baviti se  isključivo pravima Srba u Hrvatskoj i zaštiti prava nacionalnih manjina. Pri tome im  Republika Hrvatska prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina pomaže obilato ih financirajući!

I to naravno nisu jedina financijska sredstva koja dobije srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj. Uz ta sredstva nacionalne manjine dobivaju i sredstava iz proračuna lokalnih zajednica, županija, gradova i općina. U Istri se od 2008 .godine redovito svake godine u srpnju, održavaju Dani srpske kulture u istarskim gradovima, Puli, Rovinju, Umagu…, koje sufinanciraju navedeni gradovi iz svog  proračuna!

http://www.pula.hr/hr/novosti/detail/17966/otvoreni-10-dani-srpske-kulture-u-istri/

Nikada vođama srpske nacionalne manjine  nije dosta! Ni Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, nije im dovoljan, ni prava koja su dobili Erdutskim sporazumom, ni oko 20 tisuća aboliranih nije im dovoljno , ni ogromna financijske sredstva nisu dovoljna, ni riganje bljuvotina njihovih NOVOSTI po hrvatskim vrednotama, sa našim novcima, ne zadovoljava ih,  jer oni bi htjeli nemoguće, htjeli bi nešto što nikada više neće dobiti na račun Hrvatske i hrvatskog naroda, a to je  Velika  Srbija  ili neka buduća Srboslavija!


Novosti su ogledan primjer manipulativnog novinarstva,  gdje svi novinari i urednici i nakon 27 godina od međunarodnog priznanja ne mogu smisliti državu Hrvatsku i Hrvate. Od ruganja sa Hrvatskom himnom u kojoj su promjenili prelijepe stihove u huškačko-agresivne , i sve to zamotali celofanom u satiru, do odvratnih naslovnica koje izazivaju negodovanje svakog iole nacionalno osvještenog Hrvate. U toj sada slobodno mogu reći patološkoj mržnji prema Hrvatima i hrvatskoj državi najgnusnije je to da ih hrvatska država financira, a oni pljuju u tanjur koji ih hrani.

Novosti su najniži nivo novinarstva! Tekstovi su nešto najgore što patološki umovi mogu napisati, ispod svakog ljudskog i kulturnog nivoa! U njima nema empatije, nema moralnih, ni etičkih normi, nema ljepote ljudskog življenja, nego samo patološka mržnja prema svemu hrvatskom. Niti jedan tekst nisam našla u kojem nešto pozitivno piše za Hrvate i državu Hrvatsku. Samo psovke, sarkazam, izrugivanje  i blaćenje države i naroda koji ih hrani!

Pa kada toliko mrze Hrvatsku, što se ne odreknu hrvatskih kuna? Da cjelo uredništvo i  SNV koji im je osnivač, imaju imalo savjesti, ljudskosti i usađenih moralnih i etičkih vrijednosti ne bi prije svega na takav način komunicirali sa javnosti, pa je iluzorno očekivati da se još i kuna odreknu.

Stoga postavljam pitanje hrvatskoj javnosti, čime su to Novosti zadužile hrvatski narod da im poklanja puste milijune iz Proračuna?

Čime su to urednici,  novinari i SNV pridonijeli u stvaranju RH u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu i demokratizaciji hrvatskog društva?

Zar ovakvim naslovima?

Država financira negatore ustaškog genocida

Faktograf gdje ste? Ustaški genociod nije nikada i nigdje dokazan! Niti jedan Međunarodni sud  nije donio presudu o genocidu!

Mrežne stranice na kojima se istražuju specifični slučajevi zločina protiv čovječnost

Američki Indijanci: http://www.nmai.si .edu/ 

Armenija: http://www.armenian-genocide.org/ 

Bosna: http: //www.cco.caltech. edu/~bosni a/ 

Kambodža: http://www.yale.edu/cgp 

Istočni Timor: http://www.yale.edu/gsp/east timor/ 

Ruanda: http://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/ 

Sudan: http://www.darfurgenocide.org/ 

Ukrajina: http://www.infoukes.com/history/famine/index.html 

Zamislite Novosti koje žive na državnom Proračunu, krojile bi Proračun i određivale kome će Vlada RH, dodijeliti sredstva. Ako je od Novosti i SNV-a previše je!

Lov na filoustaše

Kolinda Grabar Kitarović na Pantovčaku ugostila pripadnike proustaške inicijative

Ako su Novosti glasilo srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, neka se bave srpskom  kulturom  i identitetetom,  borbom  za građanska, ljudska i nacionalna prava srpske zajednice u Hrvatskoj,   a ne raspirivanjem nacionalne mržnje.

https://www.portalnovosti.com/fasizam-na-proracunu

“Tjednik Novosti došao je do dokumentacije koja pokazuje kako hrvatske vlasti od 2017. godine do danas financiraju i legitimiraju negiranje ustaškog udjela u holokaustu i genocidu nad Srbima i Romima” piše Hrvoje Šimićević

Niti jedan Međunarodni sud nije donio presudu o genocidu! Izmišljotina yugokomunističke krivotvorene povijesti, koju uporno ponavljaju svi novinari Novosti! Valjda misle da tisuću puta ponovljena laž postane istina! Ali istina uvijek nađe put! 45. godina krivotvorenja yugokomunističke povijesti nije uspjelo spriječiti istinu da izađe na svijetlo dana. Usprkos sistematskom državnom zatiranju istine, pa i ubijanjem svijedoka, krivotvorinama brojki žrtava istina je našla put.

Samo uzevši brojke oko Jasenovca koja se bila popela na 1 120 000, pa se spustila na 700 000, da bi se svela  na 83 745 žrtava,  ukazuje na netočnost podataka. Zato se  Novosti  grčevito drže te brojke,  svojski se trude  održati  taj Jasenovački mit , napadaju svako novo istraživanje, jer kada se dođe do dokumentima potkrijepljene točne brojke žrtava, pada u vodu silna srpska ugroženost od ” ustrašoidnih Hrvata”!

https://hr.wikipedia.org/wiki/Sabirni_logor_Jasenovac