Premijer Plenković i dalje obmanjuje birače i javnost o Istanbulskoj konvenciji. Unatoč interpretativnoj izjavi rodna ideologija ugrađena je u sve Zakone RH


Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u petak je u Velikoj Ludini svečano pustio u rad prvu kompresorsku stanicu (KS-1) na hrvatskom plinskom transportnom sustavu . Tom je prigodom na upite novinara odbacio tumačenja da je HDZ pod njegovim vodstvom otišao previše “lijevo” te ustvrdio da je njegova Vlada odgovornom politikom osigurala političku stabilnost i gospodarski rast. Podsjetio je da je usvajanje Istanbulske konvencije bilo i dijelom programa predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović 2014. godine te da je u programu HDZ-a bilo i prije nego je on postao predsjednik.

“Bit konencije je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji, dakle, nema nikakvog učinka te konvencije,  da se u naš pravni poredak uvodi treći spol, da se priznaju istospolni brakovi, da naš obrazovni sustav morate primjerice u programima nastavnim imati homoseksualni sadržaj i slično. To su sve netočnosti. Nema nikakve pravne obveze koji bi Hrvatska u vezi toga preuzimala” tako je govorio Premijer Plenković u vrijeme kampanje za usvajanje Istanbulske konvencije.

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/andrej-plenkovic-o-istanbulskoj-konvenciji-pojam-roda-u-nasem-zakonodavstvu-postoji-vec-godinama—510403.html

Ovom prigodom  naglasio je da ” Interpretativna izjava  kao dio zakona o potvrđivanju konvencije, koju je Hrvatski sabor izglasao,   i koja time obvezuje sve hrvatske institucije, dobila  tako pohvalne ocjene da se čak na stručnoj razini govori o tome kako bi se takva izjava mogla koristiti kao model koji bi pomogao i drugim državama prilikom potvrđivanja ratifikacije, kako bi izbjegle i otklonile ideološke i svjetonazorske teme, a u kontekstu izrazitog negativnog fenomena koji je prisutan diljem Europe” rekao je Premijer Plenković.

Međutim  Austrija, Finska, Nizozemska, Norveška, Švedska i Švicarska istaknule su interpretivnu izjavu kao nevažeću nakon što ju je dala bivša lijeva poljska vlada, stoga je upitno kome će ona u Europskoj uniji predstavljati uzor u načinu rješavanja fenomena zvanog Istanbulska konvencija.

„ Prema našem zakonu inerpretativna izjava je izjava kojom Republika Hrvatska izražava svoje tumačenje. To govorim zato što u javnom prostoru postoje mnogi koji pretendiraju biti politički akteri pa kažu da su interpretativne izjave bezvrijedne. To pokazuje njihovo veliko neznanje“ tumači naš Premijer.

Tako Premijer govori o Interpretativnoj izjavi, pa sam se potrudila pročitati Istanbusku konvenciju u kojoj se po članku  78  IK ratificira u cjelosti, bez rezervi!

Pa evo citiram članak 78.-Rezerve.

Članak 78. – Rezerve

 1. Nikakve rezerve ne mogu se staviti u pogledu bilo koje odredbe ove Konvencije, osim iznimaka predviđenih u stavcima 2. i 3.
 2. Svaka država ili Europska unija može, u vrijeme potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, izjaviti da zadržava pravo ne primjenjivati ili primjenjivati samo u posebnim slučajevima ili pod posebnim uvjetima.
 3. Svaka država ili Europska unija može, u vrijeme potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, izjaviti da zadržava pravo osigurati nekaznene sankcije umjesto kaznenih sankcija, za ponašanja iz članaka 33. i 34.
 4. .Svaka stranka može u cijelosti ili djelomično povući svoju rezervu izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe. Ova izjava ima učinak od datuma kad ju primi glavni tajnik.

http://www.forum.tm/vijesti/za-one-koji-se-prave-blesavi-forumtm-donosi-tekst-istanbulske-konvencije-6493

Interpretativna izjava

“Republika Hrvatska smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja te sprječavanje, progon i eliminacija nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka.

Republika Hrvatska smatra da je Konvencija u skaldu s odredbama Ustava republike Hrvatske, posebno s odredbama o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te će Konvenciju primjenjivati uzimajući u obzir navedene odredbe, načela i vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.”

Usprkos Interpretativnoj izjavi i tvrdnji Premijera Plenkovića da”Nema nikakve pravne obveze koji bi Hrvatska u vezi toga preuzimala” u sve Zakone RH ugrađena je rodna ideologija. Time Premijer Plenković i dalje obmanjuje javnost i proglašava nas neznalicama ” javnom prostoru postoje mnogi koji pretendiraju biti politički akteri pa kažu da su interpretativne izjave bezvrijedne. To pokazuje njihovo veliko neznanje“

 

Zakon o radu, Obiteljski zakon, Zakon o obrazovanju, Zakon o lovu

Zakon o obrtu, Zakon o autorskim pravima

Ovih nekoliko primjera pokazuje da je rodna ideologija ušla u sve djelatnosti, od obitelji, rada, obrazovanja, obrta pa čak i lovstva.

Jasno je vidljivo da nas još i dan danas Premijer i dalje obmanjuje i drži da pokazujemo veliko neznanje? Tko mi ???

Pojam roda u hrvatskom zakonodavstvu nije postojao prije izglasavanja Istanbulske konvencije. Poznato je da je Sabor već donio niz Zakona upravo na temu zaštite obitelji i diskriminacije, ali bez pojma roda.

 • Od 2 003 godine (NN 116/03)  postoji Zakon o istospolnim zajednicama u kojem nema pojma roda,
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 70/17)  koji izričito štiti žene i djecu od oblika fizičkog, psihičkog, psihološkog i oblika egzistencijalno ugrožavajućeg nasilja u kojem također nema pojma roda,
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine ( NN 85/2008 ) u kojem isto nema pojma roda,
 • te da su u Hrvatskoj na snazi i brojni  međunarodni propisi i konvencije, koji su u Hrvatskoj ratificirani, a odnose se na zaštitu   djece i žena od svih oblika nasilja i diskriminacije kao što su:
 1. Konvencija o pravima djeteta (UN)
 2. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (UN)
 3. Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama (UN)
 4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (VE)

Istanbulska konvencija dakle nije  donijela  ništa novo što Hrvatska nije već imala u svojim aktima o zaštiti žena i obitelji. I nemoguće je da Vladi i Premijeru Plenkoviću to nije bilo poznato! Pa koja je onda svrha donošenja i ratifikacije te Istanbulske konvencije?

https://hrvatskepraviceblog.wordpress.com/2018/04/15/jeli-doista-bilo-nuzno-ratificirati-istanbulsku-konvenciju/

»Ratifikacija Istanbulske konvencije može se smatrati najvećom Plenkovićevom ideološkom reformom«

Upravo to je razlog, a Premijer Plenković tvrdi da nije HDZ odvukao u lijevo, da je HDZ demokršćanska stranka?  Sa ovakvim Zakonima nakon izglasavanja Istanbulske konvencije Predsjednik HDZ-a i Premijer Plenković direktno se suprostavio hrvatskom narodu kojemu je ideološki neprihvatljiva, protivna njegovom katoličkom identitetu!

Jer IK  pojam roda promatra kao društveni konstrukt i razlikuje pojmove ‘rodnog identiteta’, ‘roda’ i ‘spola’ (čl. 4. st. 3.). Prema Konvenciji (čl. 3. c), ‘rod’ označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce. Iz  Konvencije jasno proizlazi da njezin cilj nadilazi borbu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, što se jasno ističe i čl. 12. (1), prema kojem je cilj Konvencije promicanje promjena u društvu i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca.Takvom definicijom unosi se podjela između čovjekova spola kao spola i društvene dimenzije spola, nazivajući je ‘rodom’, jer pretpostavlja da su spol i njegova društvena dimenzija dvije odvojene i nepovezane stvarnosti, za što nema utemeljenja u realnosti ni u znanosti, već proizlazi iz ideologije – rodne ideologije.

Izjava HBK o ratifikaciji “Istanbulske konvencije”

“Protivimo se ratifikaciji Konvencije i smatramo da Republika Hrvatska svojim zakonskim okvirom i provedbom može sama – i učinkovitije od mjera i načina predviđenih Konvencijom – urediti pitanja suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Dužni smo izravno i jasno napomenuti ponajprije svim članovima Katoličke Crkve, bez obzira kojoj političkoj stranci ili opciji pripadali, koji trebaju dati svoj glas ZA ili PROTIV ratifikacije Konvencije da u njoj postoje ideološki elementi sukladni ‘rodnoj teoriji’ odražavajući rodnu ideologiju na temelju koje se gradi takozvana ‘gender kultura’, strana kršćanskim i općeljudskim vrjednotama te protivna nauku Crkve.

Dati svoj glas ZA ratifikaciju Konvencije značilo bi, između ostaloga, otvoriti vrata nečemu što je u suprotnosti s ljudskom stvorenošću, s naravnim zakonom i s temeljnim vrijednostima kršćanske vjere i kulture, a što smatramo pogubnim za obitelji, za demografsku obnovu naroda i za odgoj novih naraštaja. Stoga, pozivamo da se narodni zastupnici u Hrvatskom saboru izjasne protiv ratifikacije Konvencije”

Ali nažalost “narodnim “zastupnicima je važnija poslušnost Predsjedniku stranke, a time i očuvanje funkcija i pozicija, od  Božje riječi i volje naroda koji ih je izabrao!