Talijanizacija Istre.Ono što nije uspjelo Mussoliniju, za vrijeme talijanske vlasti , uspjelo je IDS-u za vrijeme hrvatske vlasti u državi Hrvatskoj!


Zašto ne talijanizaciji Istre?

Zato što je prije svega većinsko stanovništvo Istre bilo i još je Hrvatsko, što dokazuju  popisi stanovništva i dokumenti , na pr. Istarski razvod iz 1275 godine pisan glagoljicom na njemačkom, latinskom i hrvatskom jeziku. Hrvatstvo se zatiralo u vrijeme svih vladara Istre kroz povijest. Austro-ugarska monarhija je tek krajem 19 stoljeća dopustila uporabu hrvatskog jezika i onda počinje otvaranje škola na hrvatskom jeziku, čitaonica, tiskanje novina, publikacija i knjiga.

Raspadom Austro-ugarske monarhije i političkom trgovinom velikih sila Istra je dodijeljena Italiji kao nagrada po Londonskom ugovoru iz 1915 godine, što je ušla u rat na stranu sila Antante-Rusije, Francuske i Velike Britanije

Ulaskom u Istru u noći 1.studenog 1918. godine,  torpediravši i potopivši admiralski brod tek oformljene Hrvatske ratne mornarice. Viribus Unitis skupa sa admiralom Jankom Vuković Podkapelskim,  talijanski squadristi započeli su terorom prisilnu talijanizaciju.

vodnjanski squadristi

Još je u kolektivnom sjećanju istarskih Hrvata fašistička  prisilna talijanizacija!

Samo podsjećanje na jednu epizodu talijanizacije u vrijeme talijanske vladavine 1918-1943. godine;

Spaljeni su Narodni Dom u Trstu i u Puli.

Narodni dom u Puli sagrađen je 1905.godine,  sredstvima pulskih Hrvata i Slovenaca. Bio je vlasništvo “Kreditne zadruge Istarske posujilnice” koja je imala svoju pisarnicu na I. katu, a uz nju su na prvom katu bile smještene “Gospodarska sveza za Istru” i “Čitaonica- društvo za zabavu i pouku”. U prizemlju je bila gostionica u zakupu “Građanske plzenske pivovare”, s druge strane glavnog ulaza bila je kavana, ” Caffe’- Restaurant Narodni dom”, vlasnika Gregoria Basletića. U prizemlju se nalazila i velika dvorana za zabave i nju je držalo u zakupu “Gimnastičko društvo Hrvatski Sokol”. Na II. i III. katu Narodnog doma, kao i u potkrovlju bili su stanovi za iznajmljivanje, a u jednom od njih stanovao je jedan od vođa pulskih Hrvata u tim prijelomnim danima 1918.godine,  odvjetnik doktor Lovro Škaljer. Narodni dom je dolaskom Talijana u Pulu i Istru među prvima do temelja spaljen 13.srpnja 1920.godine , sa svim inventarom, pogotovo knjigama ( 7 000 knjiga). Ove godine obilježiti će se, nadam se stota obljetnica tog događaja, i to teškim pregovorima između pulskog HDZ-a i gradonačelnika Borisa Miletića -IDS.

Pariškim mirovnim sporazumom iz 1947 godine Istra je priključena Hrvatskoj, odnosno FNRJ, zahvaljujući upravo istarskom svećenstvu , koje je dokumentima dokazalo Saveznicima da je većinsko stanovništvo Istre- hrvatsko.što znači po etničkom kriteriju.

132 župe bile su hrvatske,  21 talijanska i 23 mješovite, među koje računamo samo one, koje imaju više od 10% druge narodnosti. Prema tomu u Istri je od svih župa i samostalnih kapelanija 75% hrvatskih, 12% talijanskih, i 13% mješovitih.

popis stanovništva istre 1945

Raspadom komunističkog režima 90-tih godina prošlog stoljeća, Hrvatska se osamostaljuje u pobjedi nad velikosrpskom i JNA agresijom, a u Istri dolazi na vlast stranka Istarski demokratski sabor.

IDS je poznata iredentistička, autonomaška i antihrvatska stranka, koja od svog osnivanja niječe hrvatski identitet Istre, inzistira na nekoj regionalnoj i nacionalnoj posebnosti Istrijanstva, kao nove nacionalnosti, sa ciljem razbijanja integriteta i suvereniteta RH, izdvajanjem Istre iz ustavno-pravnog poretka RH.

Pitanje manjina odlično su uklopilo u IDS-ovu politiku transgranične Euroregije Istre, projekta Zemlja Istra Ivana Paulette, koja je neslavno propala slovenskim shvaćanjem da taj projekt razbija inregritet i suverenitet Slovenije i postavljanjem žice i ograda na granici. sa Hrvatskom u sjevernoj Istri.

Tako je IDS slijedeći politiku negiranja hrvatstva Istre iskoristio mogućnost koju mu je pružio zakonodavac da promjenom statuta lokalnih jedinica samouprave uvede dvojezičnost i tamo gdje po kriteriju zastupljenosti manjine od 30% nikada ne bi bilo moguće uvesti. To je potvrdio i Furio Radin u intervjuu Glasu Istre.

IDS je, recimo, promjenio Statut tako da mi Talijani u Istri imamo više prava nego što nam je Zakon davao“ Furio Radin u Glasu Istre

https://www.glasistre.hr/istra/ggg-595893

Kriterij zastupljenosti, odnosno udjela u ukupnom stanovništvu po jedinici lokalne samouprave jedini je ispravan kriterij, sve ostalo je zlonamjerna politička trgovina.  Po etničkom kriteriju je na Pariškoj mirovnoj konferenciji Istra pripala Hrvatskoj, da bi se taj kriterij poništio dodajući promjenu statuta kao mogućnost u Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Na primjer;

Poreč-Parenzo

Hrvati             74,82%

Talijani             3,23%

Pula-Pola

Hrvati               70,41%

Talijani               4,43%

Fažana –Fasana

Hrvati               71,72%

Talijani               4,76%

Time je IDS u  Istri dobio dodatni podstrek u rashrvaćivanju  Istre, ne samo imena i prezimena, nego i kompletnih naziva toponima, naziva ulica, pa je tako i kino Zagreb u Puli preimenovan u kino Valli ( Alida Valli, talijanska glumica, rođena u Puli, koja je navodno bila priležnica Benita Mussolinija)

Ne radi se u Istri samo o dvojezičnosti, već se radi o sustavnom zatiranju svega hrvatskog,  pa im smeta čak i stih u istarskoj himni;” Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog…

krasna zemljo

Lili Benčik/hrvatskepravice

Ivan Vohrić/video