Unatoč brojnim Rezolucijama EU o osudi komunizma i izjednačavanju sa fašizmom, zloduh komunističkih zločinaca opet krenuo u svoj fanatičan pohod


EU je donijela tri rezolucije o osudi komunista i komunističkih zločinaca , ali to ništa ne mijenja postojeći društveni sustav u kojem su političari i njima vjerni mediji  i dalje  sljednici  (direktni i indirektni) tog  zločinačkog režima.

U Hrvatskoj i BIH povijesnoj postojbini hrvatskog naroda, gdje sada živi ostatak, ostataka hrvatskog naroda, zloduh komunizma opet je krenuo u svoj fanatičan i opasan pohod protiv svojih sugrađana, protiv vjerskih i ljudskih sloboda.

Zemlja u  kojoj se još nalaze ulice i trgovi s imenima komunističkih zločinaca . U kojoj političari odobravaju ponovo nazivanje ulica i trgova, parkova i obala imenima komunističkih zločinaca . U kojoj su još uvijek tvornice s imenima komunističkih  zločinaca. U kojoj se gaze vjerske  slobode i ljudska  prava. U kojoj takvo stanje uopće ne zabrinjava novinare. U kojoj se zucnuti nije smjelo ni o jednoj žrtvi partizanskih komunističkih zločinaca, kojih  ima još uvijek  među nama, živi, zaštićeni i moćni, koji veličaju komunizam,. U kojoj se jedan od 10 najvećih svjetskih komunističkih zločinaca,   Josip Broz Tito slavi kao narodni heroj, i njegova  država komunističkih zločinaca kao raj na zemlji. U kojoj  godinama  svjedočimo pojavi negacionizma vlastitog naroda, u kojoj  se busa u prsa antifašizmom, a da se pritom olako prelazi preko partizanskih zločina , ta i takva zemlja diže hajku na Katoličku crkvu , na kardinala i svećenike zbog  komemoriranja i sjećanja na žrtve Bleiburga!

bleiburg

 

Jer  tom komunističkom zloduhu to nisu žrtve, to su zločinci ! A što su ti komunistički zlodusi ? Oni nisu zločinci ? Zar masovno ubijanje bez suda i presude nije zločin? To je valjda ” humani čin milosrđa”???  To je zločin, zločin počinjen protivno svim ratnim i poratnim konvencijama,  zločin protiv čovječnosti!  I zato licemjerni komunistički zlodusi, sljednici komunističkih zločinaca traže zabranu komemoracija, zabranu misa , da se njihovi zločini ne spominju, da se i dalje sakrivaju! E neće proći!

Zašto bismo morali isticati jedne zločine, a preko drugih prelaziti?

Komemoriraju Jasenovac, a ne žele komemorirati Bleiburg, Tezno, Maribor i preko 600 jama u koje su sakrivali  i zacementirali sa 12 pregrada  tragove svojih zločina! Nisu uopće zainteresirani izgraditi spomen obilježje za sve žrtve i to na mjestima na kojima su bila gubilišta. partizanskih zločina nad Hrvatima i Muslimanima. Slovenija je podigla spomenik, slovenski istraživač Roman Leljak obilježio je Hudu jamu , ali hrvatske i BIH vlasti nisu se ni pomakle.

Iza te krvave kulture smrti stoji  komunistički zloduh, zloduh koji  je i sada pokazao svoje  pravo licemjerno lice, jer se očito boji mise! Komunistički zloduh- Sotona, boji se križa, boji se mise, i zato je povika protiv Katoličke crkve, protiv kardinala Vinka Puljića, protiv svećenstva.

Bleiburg, Križni put i Srebrenicu isti je zloduh počinio. Velikosrpsko -četnički, koji se presvukao u partizansko-komunistički i počeo svoj krvavi pir na Bleiburgu i završio u Srebre nici. Prošao je Zloduh ratišta i iza sebe ostavljao  samo smrt i spaljenu zemlju. Od istočne Hrvatske, gdje je  i započeo svoj krvavi pohod , pa do BiH, Bihaća i Srebrenice gdje su svoja zvjerstva ovjekovječili i na videozapisima.

Stoga  preuzvišeni  kardinal  Vinko Puljić i svo  svećenstvo  održati mise i otjerati zloduha, a mi katolički vjernici podržimo naše svećenstvo i zajedno slavimo sveto misno slavlje u sjećanje na žrtve yugokomunističkog zloduha, svaki po svojim župama diljem Hrvatske i BIH!

Lili Benčik/hrvatskepravice