Diskriminacijom, nepodobnošću i nejednakošću IDS- ov predsjednik i gradonačelnik Pule, Boris Miletić krši Ustav RH


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(pročišćeni tekst)

III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki

Članak 38.

Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.

Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.

Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.

Članak 39.

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.

IDS ne provodi ustavne odredbe, krši Ustav RH i ljudska prava

 

Rođena sam i živim u Puli , dakle građanka sam Pule cijeli svoj život, ali prema predsjedsjedniku IDS-a  i gradonačelniku Pule Borisu Miletiću očito nisam, jer nemam pravo iznijeti svoje mišljenje  ni postavljati pitanja na njegovoj službenoj stranici na FB.

boris miletić 3

 

 

Ne radi se o privatnom profilu Borisa Miletića, nego o službenoj javnoj stranici na kojoj piše citiram;

“Pitajte me kao gradonačelnika Pule i predsjednika IDS-a, javljajte sve što vas zanima. A na meni je da, zajedno sa svojim uredom, potražim odgovore…”

Ne mogu čak ni izraziti sviđa mi se stranica ili ne, nije mi dopušteno ni komentiranje, ni postavljanje  pitanja svom gradonačelniku, jer bez obzira na svjetonazor i političko opredjeljenje, on je  ipak moj gradonačelnik, jer živim i stanujem u Puli!  Izabran je  na demokratskim izborima, a ja poštujem legalnost i legitimnost izabrane vlasti.

Mogu samo čitati, bez prava na postavljanja pitanja i iznošenja mišljenja, što znači da me izbacio iz sudjelovanja u javnoj raspravi i komunikaciji.

boris miletić 2

Pa da podsjetim javnost na Programsku deklaraciju IDS-a

O LJUDSKIM PRAVIMA

Temelj politike IDS-a su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i
izražaja individuuma, osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog
diskrecijskog prava države nad pojedincem.

Ljudska prava su nedjeljiva. Ta prava su jednaka za sve ljude neovisno o njihovoj
narodnosti, podrijetlu, rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju,
obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju.

Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi
se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati.”

Dakle ne postoji viši interes od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojeg bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati, kaže u svojoj Programskoj deklaraciji IDS, a njegov Predsjednik i Pulski gradonačelnik očito ne poštuje ni Programsku deklaraciju vlastite stvanke, jer  me iz nekog razloga, koji ne bi smio postojati, ograničio u korištenju ljudskih prava, koja mi  garantira i Programskom  deklaracijom i sama stranka  IDS!

Još lijepo piše u Programskoj deklaraciji da su ljudska prava, sloboda pojedinca jednaka za sve ljude, neovisno o njihovom političkom i drugom uvjerenju, društvenom i materijalnom položaju, vjeri, podrijetlu….

Pa zbog kojih je to razloga, koji ne bi smjeli postojati, Boris Miletić meni uskratio pravo postavljati pitanja njemu kao pulskom gradonačelniku?

Lako je odgovoriti na to pitanje; kako se ja kritički osvrćem i pišem o IDS-u, njihovom načinu obnašanja vlasti i odnosu prema neistomišljenicima, odnosno drugim političkim opcijama, očito je da Boris Miletić ne podnosi pluralizam , ni druge političke opcije,  ni kritike na račun IDS-a, a ni na svoj račun, jer to je jedini razlog koji mogu pretpostaviti zbog kojeg me diskriminira u odnosu na moje sugrađane i ostale sudionike u javnoj komunikaciji.

Eto  tako izgleda njegov način proklamirane demokracije, tolerancije i multikulturalnosti, bez prava glasa!

Boris Miletić

A Boris Miletić još naglašava da ” IDS želi visoke standarde postignute u Istri preslikati na cijelu Hrvatsku” Kako to misli ostvariti, kada ne dopušta ni neistomišljenicima u Istri da iskažu svoje mišljenje?

https://www.ids-ddi.com/vijesti/aktualno/6671/miletic-istra-je-uvijek-korak-ispred/?fbclid=IwAR0d3Nag-dWNu8l20QlogtSa7VQ49egklEDgYnoWLMC_wXF2UCB3_UxTU2c

Stoga, nemojte gradonačelniče Pule i presjedniče IDS-a Borise Miletiću, preslikati vaše ” visoke ” standarde na cijelu Hrvatsku!

Najprije ih primijenite u Istri!

Jer ako ih ne primijenite,  ostajemo u jednoumlju, cenzuri, verbalnom deliktu, diktaturi vladajuće stranke-IDS-a, njenog predsjednika-vas  i njene, odnosno vaše političke podobnosti!

Lili Bencik/hrvatskepravice