Kandidira li se Furio Radin u Italiji za talijanski parlament?


Furio Radin predstavnik talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj po plakatima koje  je dao polijepiti očito ne živi u Hrvatskoj!

Nigdje ni na jednom plakatu nema obilježja da je kandidat za Hrvatski Sabor, niti da se nalazi u Hrvatskoj.

Na plakatu piše ” ponosno jer smo Talijani!”

Hrvatske ni Hrvata nigdje!

lg_897_furio_radin_2

Čak je i obilježje u talijanskom”trikoloru”-zelena, bijela i crvena boja

Nema dvojezičnosti, samo talijanski jezik!

A u Ustavu RH jasno piše UZ HRVATSKI JEZIK, može i talijanski !

Članak 12.

U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.

U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_85_2422.html

Članak 15.

Ako su se sudionici u postupku izjasnili za uporabu dvaju ili više jezika i pisama koji su u ravnopravnoj službenoj uporabi, u postupku će se, uz hrvatski jezik i latinično pismo, koristiti jezik i pismo za čiju se uporabu sudionici u postupku sporazumiju.

https://www.zakon.hr/z/1851/Zakon-o-uporabi-jezika-i-pisma-nacionalnih-manjina-u-Republici-Hrvatskoj

Nema uopće ni jedno hrvatsko znamenje, ni simbol da bi bilo vidljivo da se kandidira u Hrvatskoj!

furio radin 2

Furio Radin, neovisan kandidat, znakovlje talijansko, bez dvojezičnosti i bez ijednog hrvatskog znaka, a u Zakonu jasno stoji uz službenu uporabu znamenje i simbola Republike Hrvatske mogu isticati i simbole nacionalne manjine kojoj pripada.

Članak 14.

(1) Slobodna je uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina.

(2) Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina. Kada se izvodi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske.

(3) Jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave dužne su statutom propisati službenu uporabu i način korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_12_155_2532.html

To je nepoštivanje Republike Hrvatske, jezika i simbola Republike Hrvatske!

Ne samo nepoštivanje, nego i pokazivanje mišića, da on to smije nekažnjeno raditi!

To je demonstracija sile nad hrvatskim narodom!

Da imamo Pravosuđe koje štiti hrvatske nacionalne interese, ne bi mu tako nešto palo na pamet!

Sve bi po Italiji jedan Hrvat mogao postaviti takve plakate samo na hrvatskom jeziku?

Lili Benčik/hrvatskepravice