Od Uličnice do Vazma, istarske užanci


Simbol Uskrsa ili Vazma su jaja i janjčići, a u Istri su pince i jajarice.

Prvo ča se domislin od djetinjstva za Vazan su jajarice. Mamina maćeha ku smo zvali Teta, (aš selo kako selo je  predikalo, to ti ni baba, ma stešo mi je bila dobra kako prava baba), svako lito na Vazan nan je spravljala jajarice.

U selu bi se naložila velika krušna peć i sve su parone  pekle  pince i jajarice po redu kako bi se dogovorile.

Drugo ča se domišljan je Uličnica, po granama ulike. Moj Nono bi zadija zad uha malu grančicu ulike spod šiljara. Ulika se stavljala nad vrati, zaticala bi se na grede u štali, a žene bi je stavljale i u armerone. Ulika je drivo  mira, blagostanja i bogatstva zaradi domaćega ulja, koje je hrana i lik.

Trete je bilo veliko dištrigivanje hiže! Danas bi to rekli generalka! Prala su se stakla z rakijon ( tako delan i danas), prale su se koltrine, čentrini, a pod se frega, škrtača, škrtačami od sirka. Brižne ženske su na kolinima škrtačale daske na podu i trle kamene ploče u kužini.

Za tako veliko dištrigivanje hiže su i ženska dica morala pomoći. Od malih nogu su nas babe i matere vadile delati po hiži , čistiti i prati.

Na Veliki četrtak nisu zvonila zvona, sve je bilo u miru i molitvi. Finta blagu  bi skinuli mala zvona ka su imali oko vrata. Pekle su se pince i jajarice. Cila fameja bi  prid večeru molila. Glava hiže, to je bija moj Nono bi reka da se prvo pomolimo za nas žive, a pokle i za naše mrtve.

Na Veliki petak se ni delalo ni po hiži, ni na zemlji. Samo ono ča se moralo za tenditi blago. Post i  nemrs ! Prontiva se bakalaj na bilo s posuticami, a  zabilija bi se  s kapulom friganon na domaćen uju. Kuhala se maneštra od slanca, bez pešta, samo bi se podfrigalo malo česna na domaćen uju ( zafrig ili zaprška) Prontivalo  se i zelje s kumpiron, ki je ča ima.

Na Veliku subotu su se piturivala jaja s lišćen od kapule. Jaja su se ponaprid čuvala za Vazan za pince, jajarice i za piturati. Kuhala se špaleta, a ko je bila suhlja narizala bi se na  fete i podfrigala đira-volta, kratko na jenu pa na drugu stranu. Nabralo bi se mladega luka, škalonje ka je u busima resla po vinogradima. Bogatije fameje ubile bi janca ili ovcu za užinu na Vazan.

Od svega ča bi se prontalo nosilo se malo na blagoslov u subotu uvečer na Vazmeno bdijenje, ili ujutro na sam Vazan. Žene bi stavile od svega pomalo u pletenu košaru od slame, a sve bi se  pokrilo s rikamanin platnon.

Hodilo se u Crikvu moliti, muku Božju. U Istri se posebno molila muka Velikega petka, aš je to bila svagdašnja muka istarskega puka ( kako je to opisa Mate Balota u svojin versima)

Muka Božja

U maloj crikvi matere božje u našen selu

Čuda mater na velike petke plačuć je stalo

čuda mladići s koreti, z rukami kako lopate

Bogu su virno svidočili, kako se vavik još pate

posvuda svi božji sini.

Tamo u maloj crikvi, u domovini

svi smo mi znali da muka Božja je prava,

da svaken težaku mora se privisiti glava:

muka velikega petka je naša svagdašnja muka,

zato je pivaju složno glasi našega puka

Tamo u velikin  gradin, u Notre Dame na Seini

u rimsken Sveten Petru, u kolnskoj crikvi na Rajni

samo smo gledali kvadre, pope, ornate i zide,

ma oči tamo nikada ni puka ni boga ne vide.

Bog se je zmaka iz crikve i poša mež težake

da š njima propet bude kod nove prilike svake

I uvo lito neće ga biti u pariškoj Notre Dami

zašto ga sada propinju popi jopet,

Tamo na Gvadarami.

Vazmeno jutro bilo je posebno u fameji. Sve ča se prontivalo stavilo bi se na banak. Špaleta, mlada škalonja, jaja i bukaleta crnega vina. Crnega aš je njega bilo manje, a crno vino se držalo da je dobro za krv. Banak bi se pokrija s bilon tavajon, svečano! Ukućani bi si čestitali, pomolili bi se počeli jisti. Dici bi se podilile jajarice i jaja. Dica su se kucala z jajima , da se vidi čigovo je trđe! Ti običaj se zadrža do danas; piče se jaja.

Pokle marende svi bi se prebukli u najbolju robu ča su imali i pošli na veliku mašu. Užina  je bila  bogata koliko je i fameja bila bogata. Juha od domaćeg pulastra je bila prva, pokle juhe  je bija kapuz , kiseli kapus uz kega se serviralo kuhano meso iz juhe. Mala pauza dok bi se pokupili dimboki pijati, pa su se stavljali plitki pijati za njoke ili fuže z šugon od domaće kokoši. I pokle tega bi bilo pečenje, janjac i ti se redoslijed održa do danas. Na kraju se narizala pinca na fete za desert.

Mate Balota je i vazmenu nedilju spiva  u svojin versima

Vazmena nedilja

Grančice moja, tamo priko mora,
di zlatno sunce sije,
di sve se nebo smije,
di svu nan zemlju brani naša sedlasta gora,
da ti je srićan Vazan, bila dupla rumanija,
roža najlipća od svih, brkasta mala Marija.

Ti ćeš danas pojti u crikvu, s facoli hlibi i mesa,
za janca, turte i jaja, pop će moliti stare slovinske beside,
tajne i mile beside, ke tamo još više vride,
i vi ćete znati da ih je čuja veliki Bog iz nebesa.

U podne će biti na stolu jaja, hlibl i janče pečenje,
vi ćete slaviti svetac kad Bog je uskrsa,
vino će teći crleno vašeg najboljeg trsa,
i sve ce imati za vas veliko sveto znamenje.

Ma kad se skupite tako na dan najlipći u litu,
u svakoj hiži za stolon prazne kantride te stati,
prazna mista te biti domaćih sini, šćer, sestar i brati.
ki su nikamo sami u maglu morali pojti po svitu.

Kad tamo po rasutih seli na Vazan miljare oći suza zamuti.
uprite svi hi u nebo, vaše oči su čiste i virne.
i molite čvrsto za pravdu i Ijude dobre i mirne.
Bog će vas čuti …

Vazmene fešte finivaju pokle sedan dan  Malin Vazmon!

Virujemo da nas je čuja „ veliki Bog z nebesa“ i da će uslišiti naše molitve „ za pravdu i ljude dobre i mirne“

Srićan van Vazan dobri ljudi!

Vami i vašin famejami dobro zdravlje i mir u uskrslom Isusu Kristu!

Lili Benčik/hrvatskepravice