Vlada RH uvođenjem Covid-putovnica krši Ustav i Zakon o suzbijanju diskriminacije


Pišite na adresu Hrvatskog Sabora poštom ili mailom:

mediji@sabor.hr

gradjani@sabor.h


Odbor za predstavke i pritužbe

Trg sv. Marka 6,

10 000 Zagreb

Poštovani/poštovana

Javljam vam se povodom DISKRIMINACIJE i SEGREGACIJE necijepljenih, spram cijepljenih osoba.

Kao necijepljena osoba smatram da su mi povrijeđena osnovna ljudska prava, a ne kršim ni Ustav , ni zakone RH, jer cijepljenje protiv Covid-19 nije zakonska obveza!

Vlada RH nije htjela preuzeti odgovornost za eksperimentalna cjepiva i propisati zakonsku obvezu cijepljenja, već je uvela niz ograničenja za necijepljene osobe i time prekršila Ustav RH i niz Zakonskih odredbi, Deklaracija i Povelja UN i EU.

1.Zakon o suzbijanju diskriminacije

članak 2. prouzrokujući svojim odlukama izravnu diskriminaciju

Članak 4. namjerno potičući diskriminaciju Covid –potvrdama

Članak 5. prouzrokujući segregaciju necijepljenih,

Članak 6, prouzrokujući težak oblik diskriminacije, višestruku diskriminaciju i produljenu diskriminaciju , koja teško pogađa žrtvu diskriminacije, odnosno necijepljene i mene osobno, jer mi je onemogućen pristup medicinskim ustanovama, a time i samo liječenje.

2. Time Vlada RH krši Opću deklaraciju o ljudskim pravima UN,

Time Vlada RH krši i Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda ECHR i njezine protokole,

Članak 14, prava i slobode osiguravaju se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi,

Članak 20, jednakost pred zakonom

Članak 21. zabranjuje se svaka diskriminacija, po bilo kojoj osnovi

Time Vlada RH krši i Europsku povelju o pravima pacijenata

3. Ustav RH

Članak 3, sloboda, jednakost, ravnopravnost, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka,

Članak 14, svi imaju jednaka prava i slobode, svi su pred zakonom jednaki

Članak 16,slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i zdravlje. A zakon nije donešen.

Članak 17.ograničavanje prava zajamčena Ustavom RH , može odlučiti samo Hrvatski Sabor i to dvotrećinskom većinom.

Opseg ograničenja, za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.

Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države, ne može se ograničiti, primjena odredbi Ustava Rh o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovjesti.

Na te pojave teške diskriminacije ni po službenoj dužnosti Pučka pravobraniteljica nije reagirala, iako joj je to zakonska obveza po članku 12, Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Stoga se obraćam Hrvatskom Saboru kao najvišoj instituciji RH i tražim zaštitu svojih ljudskih prava po Ustavu RH, po Zakonu o suzbijanju diskriminacije, prava  koja su mi zagarantirana  i po Povelji UN i Povelji EU.

Srdačan pozdrav!

Liljana Lili Benčik, hrvatskepravice