Što ženama predstavlja 8. mart, proklamiran kao Dan žena?


Da žene podsjeti da su žene!  Da ih se muški svijet sjeti taj jedan dan u godini! Mukotrpan je put i još traje prema punoj ženskoj ravnopravnosti. Žena kućanica, žena majka, žena baka, žena temelj obitelji naspram ženi radnici, ženi inženjerki, ženi pilotu, ženi liječnici, ženi političarki… 3 u 1 potrošački rečeno. Sve te uloge … More Što ženama predstavlja 8. mart, proklamiran kao Dan žena?