IDSovo posezanje za teritorijem drugih država i županije


ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR JE REGIONALNA STRANKA KOJA DJELUJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I KAKO STOJI U STATUTU STRANKE

STATUT
ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA
I – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Istarski demokratski sabor – Dieta democratica istriana – Istrski demokratski zbor (u daljnjem tekstu IDS ) je politička stranka koja djeluje radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih
u Programskoj deklaraciji IDS-a, kao i ostalim dokumentima programskog karaktera.
IDS obuhvaća svoje cjelokupno članstvo, svoje organizacijske oblike i tijela IDS-a, a svoje ukupno djelovanje ostvaruje u skladu s demokratskim ustrojstvom društva i zakonskim propisima.
Članak 2.
Naziv stranke: Istarski demokratski sabor – Dieta democratica istriana – Istrski demokratski zbor.
Skraćeni je naziv stranke IDS – DDI – IDZ.
Naziv i kratica naziva stranke na engleskom jeziku je: Istrian Democratic Assembly – IDA.
IDS je pravna osoba.
U pravnom prometu IDS pored punog imena može koristiti ime: Istarski demokratski sabor Dieta democratica istriana, odnosno skraćenicu: IDS-DDI.
Sjedište IDS-a je u Puli, ulica Splitska br. 3.
Članak 3.
IDS djeluje u Republici Hrvatskoj, prvenstveno na području Istre i Kvarnera, te u inozemstvu, ako to nije suprotno pravnome poretku dotične države, a u skladu s pravilnikom kojeg donosi Savjet
IDS-a.

POLAZEĆI od toga da je Istra povijesna pokrajina ĉija je osnovna osobitost plurietniĉnost i međuetnička tolerancija,
UVJERENI da je za sveobuhvatni duhovni i materijalni prosperitet neophodno osigurati onaj status Istre koji odgovara potrebama njenih građana,
NA TEMELJU Opće deklaracije o ljudskim pravima, Europske povelje o općinskim slobodama,
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, a posebice Europske povelje o transgraniĉnoj suradnji, te drugih dokumenata koje imaju ishodište u navedenim,
Istarski demokratski sabor • Dieta democratica istriana • Istrski demokratski zbor
donosi
D E K L A R A C I J U
o Euroregiji Istri
I
Euroregija Istra je transgraniĉna regija ĉije podruĉje je sastavni dio Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Italije.
Ĉlanice Euroregije Istre iz Republike Hrvatske su gradovi: Buje, Buzet,Cres, Labin, Mali Lošinj,Opatija, Pazin, Poreĉ, Pula, Rovinj i općine: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Graćišce, Gržţnjan,Kanfanar, Kršan, Raša, Lanišće, Ližnjan,Lovran , Lupoglav, Sveti Lovreĉ Pazenatiĉki, Marčana ,Matulji, Medulin, Motovun,Mošćenička Draga, Nedešćina, Novigrad, Pićan, Oprtalj, Sveti Petar u šumi, Svetvinĉenat, Tinjan, Umag, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar i Žminj.
Ĉlanice Euroregije Istre iz Republike Slovenije su općine:Kopar,Izola i Piran
Ĉlanica Euroregije Istre iz Republike Italije je općina Muggia.
Sjedište Euroregije Istre je Poreĉ.
II
Euroregija Istra osniva se radi koordiniranog i sveobuhvatnog društvenog, gospodarskog, kulturnog i prostornog razvoja Istre.

IZ PROGRAMSKE DEKLARACIJE IDSa

IDS je regionalna stranka koja djeluje na prostoru Istre i istarskih otoka, državno
teritorijalno razdijeljena između republika Hrvatske, Slovenije i Italije, ali povijesnim,
kulturnim, zemljopisnim, etničkim, gospodarskim i ekološkim određenjima
objedinjena u trojedno jedinstvo toga prostora.
IDS okuplja u svoje članstvo sve građane Istre i istarskih otoka, prvenstveno po
načelu zavičajnosti, ali i druge građane svijeta, koji su spremni sudjelovati u projektu
kulturnog, gospodarskog i moralnog preobražaja ovog prostora.
IDS odbacuje sva posezanja za promjenom granica i prekrajanjem današnjih teritorijalnih podjela u regiji, ali istovremeno protivi se bilo kakvom smanjenju
propustivosti današnjih granica. Stranka se zalaže za brisanje državnih granica u
Europi i stvaranje jedinstvenog europskog prostora koji će artikulirati sve interese u
parlamentu europskih regija. Istra i istarski otoci oduvijek su dijelom europske
civilizacije i stoga imaju pravo tražiti sukladnost sa današnjim europskim dometima
organizacije društva.

D E K L A R A C I J U
o Autonomnoj Županiji Istarskoj

I
Županija Istarska je ustrojena kao autonomna regija i sastavni je dio nedjeljive Republike Hrvatske.

Izvukla sam iz dokumenata IDSa neke karakteristične djelove ,koje ću komentirati,jer  jedno sa drugim dolazi u koliziju.

Otoci Cres i Lošinj nisu istarski otoci kao što ih IDS prisvaja u svojim Rovinjskim deklaracijama. Oni su Kvarnerski otoci ,a ne nikako istarski kako ih IDS svojata.[Kvarnerski otoci (Krk, Cres, Lošinj, Rab i Pag)

Uostalom i sami kažu da “IDS djeluje u Republici Hrvatskoj, prvenstveno na području Istre i Kvarnera,” da bi u daljnjem tekstu prisvojili otoke Cres i Lošinj kao istarske otoke???

Istra, Primorje i Gorska Hrvatska Istria, Kvarner, Mountainous region. To je ispravna zemljopisna podjela,

IDS u svojim dokumentima koji datiraju iz 1994 godine ,na svoju ruku ,bez odobrenja drugih država ,Slovenije i Italije ,djelove njihova teritorija stavlja u svoje Programske deklaracije. Da je to neka stranka iz Slovenije i Italije učinila odmah bi to proglasili agresijom ,aneksijom,a oni sebe očito drže da su iznad državnih regula! Sami sebe proglašavaju jedinim vlasnikom cjelokupnog teritorija Istre ??? Još napominju da “IDS odbacuje sva posezanja za promjenom granica i prekrajanjem današnjih teritorijalnih podjela u regiji”

A što IDS čini ? Upravo to ! Poseže za teritorijem drugih država i teritorijem druge Županije! Kopar ,Izola i Piran su sastavni dio slovenskog teritorija. Muggia je dio talijanskog teritorija ,a otoci Cres i Lošinj,te gradovi Opatija,Matulji,Lovran i Mošćenička Draga su dio Primorsko -Goranske Županije. Nije li to posezanje za tuđim teritorijem’ A IDS “odbacuje sva posezanja za promjenom granica i prekrajanjem današnjih teritorijalnih podjela u regiji” Sami su upali u  svoju zamku i kontradikciju!

Ima još takvih suprostavljenih stavova!

IDS SE ZALAŽE ZA AUTONOMIJU ,REPUBLIKU ISTRU NA TERITORIJU TRI DRŽAVE I DVIJE ŽUPANIJE, A PROTIV JE PROMJENA GRANICA!

Kako sada objasniti članak 1 Deklaracije o autonomnoj županiji Istarskoj  

“Županija Istarska je ustrojena kao autonomna regija i sastavni je dio nedjeljive Republike Hrvatske.” Kako onda može unutar Republike Hrvatske biti i Republika Istra? A Republika Hrvatska nije uređena kao Federacija? IDS može negirati da mu je cilj Republika Istra,ali ne može pobjeći od odgovornosti koju je počinio svojom politikom. Republika Istra rezultat je autonomaške politike IDSa ,to je tako očito https://www.facebook.com/Republika-Istra-1269407386463739/.

SA NEKIM ČLANCIMA SVOJIH DOKUMENATA IDS JE MISLIO PRIKRITI SVOJE STVARNE SECESIONISTIČKE NAMJERE ,PA JE TIME SAM SEBE DOVEO U KONTRADIKTORNU SITUACIJU.

Prisvajanje tuđeg teritorija ,pod bilo kojom izlikom ,je aneksija,samim time što IDS nije proveo referendum na tom teritoriju da bi ga mogao svojatati, I to od 1994 godine ,a Ministarstvo uprave ne reagira? I nitko u Hrvatskoj ne reagira!  Ali su zato Slovenci reagirali! Raširili su bodljikavu žicu da pokažu koliko su suglasni sa Programskim deklaracijama IDSa. Hoće li Ministarstvo uprave konačno pročitati IDSove Rovinjske deklaracije iz 1994 godine i ustvrditi jesu li u skladu sa zakonima RH ostaje da vidimo?