JELI DOISTA BILO NUŽNO RATIFICIRATI ISTANBULSKU KONVENCIJU?


PREDSTAVLJA LI SABOR RH NJENE GRAĐANE I HRVATSKI NAROD ?

ČUVA LI SABOR RH SUVERENITET I INTEGRITET REPUBLIKE HRVATSKE?

JE LI DOISTA BILU NUŽNO RATIFICIRATI ISTANBULSKU KONVENCIJU?

SABOR RH 13.TRAVNJA 2018.GODINE USVOJIO JE ZAKON O RATIFIKACIJI Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji- ISTANBULSKE KONVENCIJE

Nakon rezultata glasanja 110 ZA, 30 PROTIV,  2 SUZDRŽANA I 9 koji nisu glasali, otvorila su mi se mnoga pitanja;

 1. POSTAVLJAM PITANJE JELI DOISTA BILO NUŽNO RATIFICIRATI TAJ DOKUMENT?
 2. ZAR DRŽAVA HRVATSKA NIJE SPOSOBNA SA SVOJIM ZAKONODAVSTVOM, SVOJIM INSTITUCIJAMA ZAŠTITITI GRAĐANE RH OD ZLOSTAVLJAČA?
 3. ZAR NIJE SAM HRVATSKI SABOR IZGLASAO NIZ ZAKONA KOJI POKRIVAJU UPRAVO LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA?
 4. ZAR JE BILO NUŽNO JEDAN DIO SUVERENITETA RH PREPUSTITI NEKOJ SKUPINI GREVIO, KOJA ČAK NIJE NI TIJELO EUROPSKE UNIJE?
 5. ZAŠTO SABORSKI ZASTUPNICI NISU POSTAVILI VLADI TO PITANJE, A DUŽNI SU BRANITI SUVERENITET I INTEGRITET REPUBLIKE HRVATSKE?

Ustav RH definira ulogu Sabora u RH

Članak 81.

Hrvatski sabor:

– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,

– donosi zakone,

– donosi državni proračun,

– odlučuje o ratu i miru,

– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,

– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,

– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,

– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,

– raspisuje referendum,

– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,

– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,

– daje amnestiju za kaznena djela,

– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Što znači da su zastupnici sa punim pravom i obvezom trebali postaviti ta ista pitanja VLADI RH kao predlagatelju Zakona o ratifikaciji IK, a nisu to učinili.

Hrvatski Sabor dužan je nadzirati rad Vlade RH, pa prema tome zastupnici nisu ispunili svoju zakonsku dužnost da preispitaju sve posljedice koje IK donosi.

Ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da većina građana ne podupire usvajanje IK . Ni nakon tog saznanja, nisu postavili pitanje nužnosti usvajanja IK.

Agencija 2X1 komunikacije provela je telefonsku anketu na 1400 ispitanika na temu Istanbulske konvencije. Prilikom anketiranja ispitanici su odgovarali i na pitanje koju stranku podupiru. Na pitanje “Podupirete li Istanbulsku konvenciju?”, 58,07% ispitanika je odgovorilo da ne podupire, a 41,93% odgovorilo je pozitivno tj. da podupire ratifikaciju Konvencije.

 • Anketirani ispitanici koji su simpatizeri HDZ-a odredili su su se u omjeru 38,93% za, a 61,07 % protiv ratifikacije IK.
 • SDP-ovi simpatizeri su 59,85% za, a 40,16% protiv.
 • Most-ovi glasači su 42,42% za i 57,58% protiv.
 • Među simpatizerima Živog zida59,18 % je za, a 40,82% protiv, ali nisu glasali, iako su bili u Sabornici.

Jedina stranka sa značajnijim postotkom čiji su simpatizeri apsolutno protiv ratifikacije Istanbulske konvencije je stranka Neovisni za Hrvatsku.

Rezultati ankete na Facebook stranici 2X1 komunikacija, 4. travnja 2018.

Poznato je da je Turska prva ratificirala IK, pa da se zločini prema ženama i njihovo zlostavljanje nije smanjilo ,dapače! CNN Turska je objavio, pozivajući se na službene izvore, da je od 2010. do 2017. ubijeno 1.915 žena, od čega gotovo dvije trećine od supruga ili partnera, daljih 213 od očeva, sinova, ili braće, a još 114 od drugih muških rođaka. Najmanje 395 ih je ubijeno jer su pokrenule razvod. Uz to, 40% Turkinja izjasnilo se da je barem jednom u životu dobila batine od supruga, partnera, brata ili oca.

Marcel Holjevac. Što je Istanbulska donijela prvoj zemlji koja ju je ratificirala? Broj žrtava se učetverostručio! Narod.hr, 27. ožujka 2018.

Poznato je da je Sabor već donio niz Zakona upravo na temu zaštite obitelji i diskriminacije;

 • Od 2 003 godine (NN 116/03) do danas (NN 70/17) postoji

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, koji izričito štiti žene i djecu od oblika fizičkog, psihičkog, psihološkog i oblika egzistencijalno ugrožavajućeg nasilja. te da su u Hrvatskoj na snazi i brojni takvi međunarodni propisi i konvencije, koji su u Hrvatskoj ratificirani, a odnose se na zaštitu   djece i žena od svih oblika nasilja i diskriminacije kao što su:

 1. Konvencija o pravima djeteta (UN)
 2. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (UN)
 3. Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama (UN)
 4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (VE)

Istanbulska konvencija dakle ne donosi ništa novo što Hrvatska ne bi već imala u svojim aktima o zaštiti žena i obitelji. I nemoguće je da Vladi RH to nije poznato! Pa koja je onda svrha donošenja i ratifikacije te Istanbulske konvencije?

 • Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine

Niti to što je Vlada Poljske  pokrenula inicijativu za istup te zemlje iz Konvencije, nije uzbunilo saborske zastupnike.

Ni svi ti  podaci nisu probudili sumnju kod saborskih zastupnika jeli IK uopće potrebna u Republici Hrvatsko

Ta i takva pitanja u raspravi se nisu čula! Ni jedan zastupnik nije Premijeru postavio pitanje svrsishodnosti ratifikacije IK!

SVIM SABORSKIM ZASTUPNICIMA ,NJIH 151 DA IH NE NABRAJAM POIMENCE POSTAVLJAM PITANJE ;

ZAR SU  HRVATSKI SABOR ,KOJI VI PREDSTAVLJATE, HRVATSKA VLADA, KOJU VI NADZIRETE , DOISTA NESPOSOBNI  UPRAVLJATI REPUBLIKOM HRVATSKOM, NESPOSOBNI ZAŠTITITI HRVATSKE GRAĐANE OD ZLOSTAVLJANJA , SAMI BEZ TUTORA?

JER GLASANJEM ZA, VI STE USTVARI PRIZNALI DA NISTE SPOSOBNI VODITI REPUBLIKU HRVATSKU I ZAŠTITITI NJENE GRAĐANE SAMOSTALNO, BEZ TUTORA I NADZORA I TO KOJEG NADZORA? OBIČNE SKUPINE GREVIO?

MORAM NAGLASITI DA STE SAMI PLJESKOM NAGRADILI, ŠTO?

SVOJU NESPOSOBNOST!

Ne postavljam uopće pitanje  rodne ideologije, nije toliko bitno prema ovom pitanju. Po pitanju nadzora sami ste izglasali svoju nesposobnost da vodite Republiku Hrvatsku! Sami ste glasanjem ZA pokazali da ne ispunjavate dužnost saborskih zastupnika, da ne zaslužujete sjediti u časnom Hrvatskom Saboru, koji je čuvao Hrvatsku državnost od 6.stoljeća.

POKAZALI STE NA NIZ PRIMJERA DA NISTE SPOSOBNI VODITI REPUBLIKU HRVATSKU. OVAJ NEKADA ČASNI SABOR RH DONIO JE NIZ ZAKONA KOJI SU PROTIVNI INTERESU SVIH HRVATSKIH GRAĐANA I HRVATSKOG NARODA

 • OVRŠNI ZAKON „Narodne novine“, broj 112/12, 25/13 -i niz njegovih dopuna i izmjena, koji je rezultirao sa preko 330 000 blokiranih i ovršenih hrvatskih građana i donio osiromašenje cijelih obitelji, te ugrozio djecu, njihov normalan rast i razvoj.
 • RADNO ZAKONIDAVSTVO, koje doprinosi iseljavanju iz RH, a poznato je da se Slavonija prazni, Dalmatinska zagora, pa čak i u Istri koja važi kao jedna od razvijenijih Županija, mladi se iseljavaju.
 • POLJOPRIVREDA, opustjela su sela, propadaju mala poljoprivredna gospodarstva, od ulaska u Europsku uniju prema podacima Croatiastočara do danas ukupna proizvodnja pala je gotovo na svim razinama, osim rasta mesa peradi, i to za svega 1 posto. Najveći pad zabilježen je kod govedine za 10 posto, svinjskog mesa za 24 posto te mlijeka za 15 posto što je kompenzirano u istom vremenskom periodu povećanjem uvoza govedine za čak 91 posto, svinjskog mesa za 82 posto, mlijeka za 70 posto i mesa peradi (koje je čak uspjelo održati proizvodnju u vremenskom razdoblju od ulaska u EU) za 34 posto.

Brojke ne lažu tako da se i iz priloženog jasno vidi bezidejnost poljoprivredne politike s posebnim naglaskom na male proizvođače.

http://www.sbperiskop.net/biznis/25-godina-polaganog-umiranja-sto-dobrog-malim-poljoprivrednicima-moze-donijeti-agrokorov-pad

 • GOSPODARSTVO, malo ima uspješnih firmi, koje redovno isplaćuju plaće radnicima, radnici rade za minimalnu plaću ili je uopće ne dobivaju, mladi se nemaju gdje zaposliti, pa se iseljavaju.

SVE NAVEDENO I IDEOLOŠKE PODJELE, KOJE SU REZULTAT NEUČINKOVITOSTI RADA SVIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA, A NAROČITO PRAVOSUĐA KOJE JE KATASTROFALNO LOŠE, POČEV OD DORH-a, RAZLOG SU OPĆEG NEZADOVOLJSTVA, APATIJE I AGRESIVNOSTI MLADIH,(naročito navijačkih skupina) I NA KONCU ISELJAVANJA.

Saborskim zastupnicima mandat prođe, a da uopće ne odgovaraju za štetno i neodgovorno odrađen mandat. Nikome ne odgovaraju, nema nikakvih sankcija, jedina provjera su izbori, a i tada se prevari birače.

Zar nije i ova Vlada na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, prijevara volje birača izražene na izborima u rujnu 2016, godine?

A HRVATSKI SABOR POTVRĐUJE VLADU I MINISTRE!

STOGA SMATRAM SABOR RH ISKLJUČIVIM KRIVCEM ZA PORAŽAVAJUĆE STANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U  SVIM PODRUČJIMA RADA I ŽIVOTA!