NEPOŠTIVANJE ZAKONA O ZASTAVI RH OD STRANE IDSovih VLASTI U GRADU PULI


IDS ova VLAST U GRADU PULI  SKINULA JE ZASTAVU REPUBLIKE HRVATSKE I POSTAVILA  IDSovu  ISTARSKE ŽUPANIJE.

Polaskom kroz grad uočeno je da se na pulskom Kaštelu vije nepoznata zastava, a prije je bila zastava Republike Hrvatske.

Poznavajući IDSovu autonomašku politiku nepriznavanja Republike Hrvatske i njenih simbola, odmah mi je bilo jasna podvala i podmetanje od strane IDSove pulske vlasti. Ponašaju se kao da im je Republika Istra gotova stvar. E nije dok ima nas istarskih Hrvata, koji poštujemo i volimo simbole hrvatske državnosti i svoju domovinu Hrvatsku.

Isticanje neprikladne zastave kažnjivo je Zakonom,  pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 55/90, 26/93- čl. 137. Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 29/94 – čl. 3. Zakona o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje)

 ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE , ZAKON O ZASTAVI, GRBU I HIMNI (NN 55/90)

Članak 3
Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga zakona, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
Članak 13.
Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:
1. sjevernoj strani – ako je pravac ulice istok – zapad, odnosno zapad – istok;
2. istočnoj strani – ako je pravac ulice sjever – jug, odnosno jug – sjever;
3. istočnoj strani kružnog trga. Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane.

 KAZNENE ODREDBE
Članak 27.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;
2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovi m zakonom (članak 4. stavak 1 ) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;
3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;
4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);
5. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske protivno uvjetima iz članka 6. ovoga zakona; 6. ne rabi grb Republike Hrvatske u slučajevima kada se grb obavezno rabi (članak 8); 7. izvede himnu Republike Hrvatske protivno odredbi članka 19. ovoga zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 50 DEM kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke l, 2, 3, 4, 5. i 7. stavka 1. ovoga članka.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice i drugom državnom organu.
Ako se prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka počini na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i osoba odgovorna za organizaciju javnog skupa.

Članak 28.
Za prekršaj iz članka 27. ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM osoba koja samostalno obavlja djelatnost sredstvima rada u vlasništvu građana, a druga osoba novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM.
Za prekršaj iz članka 27. počinjen drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavIjanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti

kaštel

PRAVILNIK O POSTAVLJANJU ZASTAVE RH

članak 13.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:

Sjevernoj strani – ako je pravac ulice istok-zapad, odnosno zapad-istok;

Istočnoj strani – ako je pravac ulice sjever-jug, odnosno jug-sjever;

Istočnoj strani kružnog trga.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane

Zastava županija i općina mogu se isticati samo uz zastavu Republike Hrvatske!

Ako se zastava županije ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada se županijska zastava nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada isitče uz zastavu županije, tada se zastava općine odnosno grada nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije tada se zastava županije nalazi s lijeve strane, a zastava grada ili općine s desne strane od zastave Republike Hrvatske gledano s ulice prema zastavama.[3]

koza na zastavi

Stoga ću se obratiti Vladi RH  i  odgovarajućim ministarstvima, sve sa ciljem poštivanja Zakona i simbola državnosti RH!