Kome smetaju spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu?


8. srpnja 2020.godine u Rijeci je oskvrnut spomenik poginulim hrvatskim braniteljima na Delti u Rijeci.

Citiram:

n/r načelnika  Policijske uprave primorsko-goranske-g.Tomislava Dizdar

Podnosim kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog obešćašćivanja Spomenika na Mostu branitelja u Rijeci s imenima 206 poginulih branitelja sa područja bivše Općine Rijeka, a  snimke  prilažem kao dokaz o tom bezprizornom uneređenju  neposredno kraj mramornog kvadra na 2 lokacije  i nešto malo  pošpricano po samom mramoru Spomenika.

Naime, prolazeći danas Deltom prema međugradskoj autobusnoj stanici u 16 sati i cca 25 minuta iz daljine sam primjetila nešto čudno.

 Prišla sam Spomeniku  gdje su se na dvije lokacije ljeskale ljigave izrazito vlažne žitke mjestimično  žućkaste fleke. Iako Vam u privitku šaljem što sam tada poslikala mobitelom, pretpostavljam kako sve možete detaljno provjeriti  putem nadzornih kamerae ili sličnom sofisticiranom metodom. Dakako,  ako to već nije netko zabunom izbrisao ili s namjerom da si zaštiti npr. neku riječku famoznu metresu.

S poštovanjem,

Marija Omeragić

Odnos vladajućih prema spomenicima i spomen obilježjima iz hrvatske povijesti doista je neprimjeren i iz toga proizlazi vandalizam prema spomen obilježjima i spomenicima.

Poznati su primjeri veličanja velikosrpskog agresora sa nizom nadgrobnih spomenika, pa čak i mauzoleja,  koji ni nakon niza upita i traženja nisu uklonjeni.

Isto tako nisu uklonjena spomen obilježja komunističke diktature i komunističkih zločinaca, iako su po Rezoluciji EU Parlamenta čl.18. napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava;

Ali se zato uklanjaju ploče i spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

jasenovac ploča

Prisjetimo se spomen ploče poginulim HOS-ovcima u Jasenovcu, uklonjena je ta mala ploča zato što je smetala Miloradu Pupovcu, kojeg će eto Andrej Plenković nagraditi sudjelovanjem u vlasti!

golubov-kamen-vandalizam

https://narod.hr/kultura/foto-unisten-spomenik-hrvatskim-braniteljima-kod-dubrovnika-je-li-penava-u-pravu-da-je-na-djelu-puzajuca-velikosrpska-agresija

Prisjetimo se skvnavljenja spomenika HOS-ovcima u Splitu, spomenika 12 masakriranih hrvatskih policajaca u Borovu Naselju, spomenika poginulim hrvatskim braniteljima iznad Dubrovnika,  poprsje Jean-Michel Nicoliera u Vukovaru, za koje se nikada nije našao počinitelj.

spomenik hos-a u Splitu

nicollier

Podsjećam na Deklaraciju o Domovinskom ratu Hrvatskog Sabora;

Deklaracija o Domovinskom ratu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Ističući da su pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski narod i građani potvrdili svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuva­nje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države,

smatrajući da su teme­ljne vrijednosti Domovinskog rata jed­no­značno prihvaćene od cijeloga hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske,

polazeći od potrebe da Republika Hrvatska upravo na zna­čaju i teme­ljnim vrijednostima Domovinskog rata osigura svoj miran i nesmetan sveukupni demokratski razvitak,

potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u Republici Hrvatskoj,

izražavajući vo­lju Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, da nakon što je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država nije spremna stupati ni u kakve jugoslavenske ili balkanske državne saveze,

radi zaustav­lja­nja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabri­njavajuće­g polarizira­nja hrvatskoga društva, što može imati dalekosežne pos­ljedice, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donosi

DEKLARACIJU

O DOMOVINSKOM RATU

  1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljene tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.
  2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.
  3. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama »B­ljesak« i »Oluja« te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.
  4. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.
  5. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
  6. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.
  7. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

Klasa: 021-16/00-04/06
Zagreb, 13. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

Lili Benčik/hrvatskepravice