DANAŠNJA HRVATSKA ZBILJA U KONTEKSTU POVIJESNIH ZBIVANJA


Pokušati ću u nekoliko nastavaka prikazati uzročno posljedičnu vezu povijesnih zbivanja na društvenu,kulturnu i političku situaciju danas u Hrvatskoj.

A na današnje stanje najviše su utjecali i utječu hrvatsko -srpski odnosi,to jest odnos Srba prema Hrvatima kroz stoljeća ,od kada su u velikoj seobi doselili na područja gdje i danas obitavaju.

I još jedan narod je odigrao i igra i dalje veliku ulogu na današnja zbivanja ,a to su Osmanlije ,Turci  ili Muslimani koji su nadirali sa Istoka nakon pada Carigrada i 14.stoljeću.

SEOBA SLAVENSKIH PLEMENA NA ZAPAD

Nakon poraza Avara pri opsadi Carigrada u 7.stoljeću,Hrvati,Srbi i drugi slavenski narodi,pobunili su se protiv Avara , izborili svoju slobodu i započeli se seliti na Zapad.

Po nekim  izvorima Srbi su dobili od cara Heraklija područje istočno od Duklje i nazvali je Rašijom ili Raškom. Prvi srpski knez zvao se Višeslav,a dinastija Višeslavovića vladala je Raškom od 750 -959 godine

Prve sukobe -ratove Srbi su vodili tijekom 9.stoljeća .Bugarski car Simeon pokorio  je Rašku koja se predala bez borbe. Bugari su ušli u pustu zemlju,zatekli prazna naselja,jer se stanovništvo povuklo u šume,gudure i planine. Jedan dio sa Vladarom utekao je i stavio se pod zaštitu hrvatskog kralja Tomislava.

Tomislav je Simeuna dva puta porazio do nogu ,924 i 927 godine.

Srpsko junaštvo očitovalo se u kolektivnom bježanju pred neprijateljem,pa bježanija postaje zaštitni znak srpskih ratnika

DOLAZAK HRVATA

Dolazak i seoba Hrvata još je tema rasprave među znanstvenicima .

Po prvoj verziji Hrvati su došli kao i Srbi nakon poraza Avara kod Carigrada,a po drugoj  iz Velike ili Bijele Hrvatske u Crvenu Hrvatsku!

Hrvati su bili organizirano ratničko pleme,koje se sustavno naseljavalo na područje Rimskog Ilirika, najprije Panoniju, a zatim i Dalmaciju. Naselili su područje Hercegovine i Crne Gore ,zatim Bosnu,Istru i istočne djelove Slovenije.

Staro romansko pučanstvo povuklo se u Bizantske gradove i na otoke,a Ilirsko se povuklo u planine ,te su danas poznati kao Vlasi-stočari.

U novim krajevima Hrvati su se izmješali sa starosjediocima ,te od njih prihvatili bogatu rimsku kulturu ,latinski jezik,infrastrukturu ,a uskoro i krščanstvo. Pokrštavanje je izvršeno na Duvanjskom polju koje je trajalo dvanaest dana. Na Duvanjskom polju sakupili su se svi knezovi koji su raspravljali o duhovnim ,crkvenim i svjetovnim stvarima. Najvažnije je bilo što su se definirale granice između hrvatskih i srpskih oblasti.

Knez Posavske Hrvatske bio je Ljudevit ,a Dalmatinske knez Borna . Bizant i Franci podjelili su interesne sfere,pa je Posavska Hrvatske tj knez Ljudevit bio u franačkoj ,a Dalmatinska Hrvatska tj knez Borna u bizantskoj sferi .822 godine izbio je rat u kojem je Ljudevit pobjedio Bornu i težište hrvatske državnosti prenio na Primorsku odnosno Dalmatinsku Hrvatsku.

Dolaskom na Jadransko more Hrvati su sagradili svoje prve lučke gradove ( Šibenik,Biograd ,Nin) i izgradili jaku mornaricu,

Knezovi koji su zaslužni za ovaj napredak su Trpimir (845-864),Domagoj (864-876) i Branimir (876-892) Knez Branimir uspostavio je odlične odnose sa Papom Ivanom VIII i od njega dobio 879 godine priznanje Hrvatske kao samostalne države,prve koju su Hrvati imali.

Jačanjem i obranom svojih gradova ,porazili su Veneciju,te ovladali obalom i plovidbenim djelom Jadranskog mora,a Veneciji nametnuli danak za slobodnu plovidbu,

Za vladavine kneza Branimira došli su i hrvatski svećenici,učenici Čirila i Metodija. Donijeli su knjige na staroslavenskom jeziku , pisane na  glagoljici i od tada su se Hrvati služili tim pismom . Tako su Hrvati postali jedini europski narod koji je pisao crkvene knjige  i služio misu na svom jeziku i pismu. I dan danas Hrvati su jedini narod koji ima pravo služenja službe Božje na dva hrvatska idioma: na standardnom hrvatskom i na gradiščanskom hrvatskom jeziku.

Iz toga vremena hrvatskih knezova ostala su u kamenu uklesana svjedočanstva njihova življenja,imena i titule vladara.

Knez Višeslav posebnu krstionicu,koja simbolizira pristupanje Rimskoj crkvi. Natpisi „ DUX CROATORUM“ za kneza Branimira, a „PRO DUCE TREPI(ERO) za kneza Trpimira.

Za vladavine kralja Tomislava(910-928) Hrvatska je uz Bugarsku postala najjača država između Rimsko-Njemačkog carstva i Bizanta. Kralj Tomislav imao je jaku vojsku i mornaricu,te je pobjedio Ugare(Mađare)i potjerao ih preko Drave ,tako da je rijeka Drava i danas granica između Hrvatske i Mađarske.

Kralj Tomislav svojoj je drđavi tada pripojio Posavsku Hrvatsku između Drave ,Kupe i Save,koja je nazvana Slavonija(zemlja Slavena ili Slovina).

Kako sam već ranije opisala pobjedio je u dva navrata i Bugarskog cara Simeuna!

Kralj Tomislav okrunjen je za kralja 925 godine . Papa Ivan X u svom pismu 925 god .piše „Ivan Biskup,sluga Božji ,ljubljenom sinu Tomislavu ,kralju Hrvata“ čime ga javno priznaje za hrvatskog kralja!

ZAKLJUČAK

Iz navedenog jasno je da su Hrvati svojim dolaskom naselili zapadni dio Rimskog carstva i preuzeli zapadnu kulturu i civilizacijske vrijednosti.Prešli su na katoličku vjeru i stavili se pod Rimskog Papu. Uz to naselili su najljepše krajeve i što je najvažnije pod svoju kontrolu stavili i Jadransko more

Za razliku od Hrvata Srbi su naselili unutrašnjost,prihvatili istočno krščanstvo,bizantinsku kulturu i civilizaciju i naravno vječitu težnju za izlaskom na more!

Tu je prelomna točka u povijesti gdje dolazi do razdvajanja dva naroda,kada svaki zasebno počinju razvijati svoje jezike ,pismo i kulturu.
Osvrnula bih se na tezu g,Snježane Kordić koja je u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam,ustvrdila da govorimo istim jezikom,da ta teza ne stoji ,jer se može dokazati hodom kroz povijest da je  svaki narod zasebno razvijao svoj jezik i kulturu!